söndag 5 oktober 2008

Public service för begränsad publik

Det talas mycket om public service och hur bra det är med sådana media. Sveriges Radio och Sveriges Television (SR och SVT) nämner ofta och gärna att de är publicservicekanaler och hävdar att de därför är politiskt, ideologiskt och ekonomiskt obundna. Och det skulle ju vara underbart som så vore fallet. Verkligheten visar dock på något helt annat. Det begrepp som allra mest karakteriserar SR och SVT är inte public service (i varje fall inte om man med ”publiken” menar alla svenskar) utan politiskt korrekthet. Politiskt korrekthet i kvadrat eller snarare kubik! Jag tänkte en kväll för några månader sedan (26/8 2008) att jag skulle titta lite på Kunskapskanalen (tillhör SVT så vitt jag kan förstå), som jag ju betalar för men i stort sett aldrig tittar på. Sena kvällsprogrammet såg ut så här:
23.00 – Roten till allt ont. Här utbreder sig den religionshatande evolutionsbiologen Richard Dawkins och menar att religionerna är roten till allt ont här i världen.

23.50 – Dawkins ovetenskap. Biskop Antje Jackelén intervjuas (Jag antar att biskopen är kritisk till Dawkins. Tyvärr orkade jag inte lyssna. Kanske hade jag blivit glatt överraskad).

00.00 – Tron som virus. Richard Dawkins om religionen. Jag antar att vi här har ungefär samma innehåll som i det första programmet med Dawkins.

00.50 – Köttet tänker. Intervju med Johan Flemberg om ateism i Aten under antiken.

Jag hamnade tydligen mitt i en av Kunskapskanalens ateistorgier. Jag vet inte hur representativ den här kvällen är för Kunskapskanalen, men jag misstänker att ovanstående helt ligger i kanalens anda. Kunskap tolkas som ateism med andra ord. Jag orkade inte slänga bort flera timmar åt att ta del av programmen, men jag har hört och läst Dawkins tillräckligt mycket för att veta vad han tycker. Två timmar Dawkins balanseras av tio minuter med en biskop (plus en intervju om ateismen i antikens Aten). Jag misstänker dessutom att biskopen är mer arg på de som tror på intelligent design, eller som tror att Bibeln är Guds ord, än vad han är arg på ateisten Dawkins (skulle jag ha fel, skulle jag bli väldigt glad och förvånad – kanske någon lyssnade och kan berätta för mig).

Jag har då och då zappat in på Kunskapskanalen och kanske har jag haft otur, men de gånger jag hamnat där har det nästan alltid handlad om evolutionen. Kanske skulle vi döpa om kanalen till Evolutionskanalen?! Under alla förhållanden är det ganska uppenbart att Kunskapskanalen inte är en Publicservicekanal, om man med "publik" även inkluderar de människor som tycker sig se spåren av en Designer i naturen. Kunskapskanalen tycks vara den ateistiska föreningen Humanisternas förlängda arm.

SVT kommer i november (2008) att börja sände en programserie med namnet ”Halal-TV”. De tre programledarna är troende muslimer. En av dem är juristen Cherin Awad. För fem år sedan (december 2003) gjorde hon sig känd genom ett synnerligen kontroversiellt uttalande i programmet "Existens". Jag saxar från SVT:s hemsida:
NÄR RELIGIONEN BLIR LAG
Amina Laval i Nigeria hotades nyligen av stening efter att ha fått ett barn utan att vara gift. I säsongens första Existens får vi följa med till Nigeria och möta några av de kvinnor som kämpade för att hon skulle slippa dödsstraff.

En av dem är Kaltume Umar Nasir, jurist och själv muslim. Hon kämpade mot dödsdomen, eftersom hon ansåg att den var dåligt underbyggd. Men i grunden anser hon att sharia, de muslimska lagarna, ska styra samhället. Dödsstraff är ett rimligt straff för den som är otrogen, menar Kaltume Umar Nasir.

Hon får stöd av svenska Cherin Awad, som studerar juridik. Hon ser de stränga straffen i den muslimsk lagen mer som en markering.
- Lagarna visar att otrohet är avskyvärt !
Enligt henne är beviskraven så höga, att straffen i praktiken aldrig kan utdömas. Men om hon måste välja, så går Guds lag alltid före människornas lag. Och straffet för otrohet är döden.

SVT kommer med andra ord att ha en programledare, som i princip anser att dödsstraff en rimlig påföljd på otrohet. Jag kommer att tänka på pingstpastor Åke Green, som för några år sedan åtalades för att i en predikan ha framfört åsikten att homosexualitet är en synd. Jag har svårt att tänka mig att SVT hyser några planer på att någonsin anlita Åke Green som programledare. Hur kan man då anlita Cherin Awad som programledare? Observera, Åke Green uppmanade inte till våld mot homosexuella. Tvärtom så uttryckte han kärlek, men menade samtidigt att enligt Guds Ord så är homosexualitet onaturligt och fel. Man kan givetvis tycka vad man vill om Åkte Greens åsikter, men under alla förhållanden så utgör han inte något hot mot någon annan människas liv eller lem. Cherin Awad, däremot, anser uppenbarligen att den som är otrogen skall dödas (huruvida också otrogna män skall dödas förtäljer inte historien).

Dessutom, oavsett Green och Awad, så finns mig veterligt inte någon programserie, där troende kristna sitter och resonerar (att det finns tv-gudstjänster är en helt annan sak – det är en gammal tradition som har sin grund i att Sverige i över tusen år varit ett kristet land och är förmodligen en tradition som ganska snart kommer att försvinna, i varje fall om Humanisterna får sin vilja fram). Bortsett från detta så framstår det för mig som totalt ofattbart att SVT kan utse en person, som i princip är för dödsstraff vid otrohet, till programledare (enligt den kristna tron är otrohet något mycket allvarligt, men straffas inte med döden). Svaret är givetvis mycket enkelt. Det är politiskt korrekt att stödja islam samtidigt som det är politiskt inkorrekt att på något som helst sätt stödja den kristna tron (om en kristen skulle tala om trohet blir vederbörande utbuad i tv-soffan). Det talas mycket om homofobi och islamofobi. Det kanske börjar bli dags att också tala om kristofobi!

SVT och SR är definitivt inte några Publicservicekanaler. De står inte för PS (Public Service). De står för PK (Politiskt korrekthet). De representerar fullt ut den politiskt korrekta, "intellektuella" minoriteten i Sverige, vilken genom manipulation, kontakter och via olika nätverk, har full tillgång till nästan alla större media (inkluderande skolans läroböcker). Jag känner mig föga representerad av SR/SVT. Min bestämda åsikt är att SR/SVT skulle göras till betalkanaler precis som Al Jazeera, Discovery och Filmnet. Då kan den som vill ta del av propalestinsk propaganda och hat mot USA, Israel, familjen och mot kristna och överhuvudtaget mot allt som kan klassas som konservativt (med undantag för islam som gullas med fullt ut) betala för SVT och SR. Själv skulle jag avstå – utan någon större saknad. Jag vill definitivt inte med min skattepengar finansiera något som nästan aldrig representerar det jag håller för heligt och sant (jag har en längre artikel om public service på min hemsida, som läsaren hittar här).