måndag 20 oktober 2014

Vad kommer det sig att högt intelligenta människor kan tro på så ofattbart korkade saker?

Idag vill jag tipsa mina läsare om en ny artikel på min hemsida (där jag har lite djupare artiklar, vilka inte är ”dagsländor”, dvs sådant som kommenterar det som sker just nu och som därför tenderar att snabbt bli inaktuella). Som vanligt blev det en ganska lång artikel.

Jag har i många tidigare artiklar diskuterat begrepp som intelligens och vishet, vilka utgör delar av det man brukar kalla intellektet. Jag har alltmer fascinerats över hur många, uppenbarligen intelligenta, människor som tycks företräda de mest bisarra åsikter. Åsikter som framstår som totalt bortkopplade från den verklighet vi trots allt lever i. Jag har noterat att intelligenta människor tycks ha lättare att tro på bisarra saker, än ”normala” människor, som i högre grad styrs av sunt förnuft och erfarenhet.

Klicka här för att läsa min artikel om dummeligens!

I det allmänna samtalet talas idag mycket om intelligens och IQ. Sällan finns begreppet vishet med i sammanhanget. Kanske beroende på att vishet har en tendens att slå hål på ideologiska drömmar (eftersom vishet är kopplad till erfarenhet och mogenhet – vishet innebär, lite förenklat, att intelligensen underordnas sanningen). I en tid när människor allt mindre tycks tro på en absolut sanning, vill man fortsätta att drömma om det underbara paradis som kommer att följa bara vi (vilka vi nu är) får chansen att genomföra vår lära/politik/ideologi.

Jag har i många texter sett påståenden, enligt vilka intelligenta människor är mer lättlurade än vanliga människor och dessutom lättare att hypnotisera (vilket också är en form av lurendrejeri). Personligen är jag övertygad om att intelligens, utan vishet som kontrollerande faktor, kan leda hur fel som helst. Under en längre tid har jag tänkt sammanfatta de tankar som mina funderingar lett fram till. Vilket jag således har gjort nu.

Inom musiken talar man om musikalitet. Inom detta begrepp ryms egenskaper som gehör (förmåga att avgöra toner, vilket är nödvändigt om man skall sjunga rent) och rytmkänsla. Gehör är inte samma sak som musikalitet. Det finns människor som sjunger klockrent (dvs har ett perfekt gehör) och har en vacker röst, men ingen påverkas av deras sång. Ingen gråter när de sjunger. Ingen berörs. Sedan finns det andra människor, som inte sjunger speciellt rent, och som kanske har en skrovlig och oattraktiv röst, men när de börjar sjunga, tystnar alla människor och många får tårar i ögonen. Och människor berörs i sitt inre. Musikalitet innebär förmågan att gestalta musikens sanna väsen (gehör etc är verktyg för detta, men långt ifrån hela förklaringen). Att överföra det som bor i kompositörens hjärta till publikens hjärta (och kanske även lägga till något själv – en utövande musiker är inte bara en uppspelningsmaskin, utan skapar något). Ett bra gehör är nödvändigt när man sjunger eller spelar vissa instrument (violin, cello m fl). Men det är inte tillräckligt. När en omusikalisk person spelar eller sjunger blir det bara mekaniskt (även om den personen sjunger rent). Det finns inget liv i det. Och därför griper det ingen. Sådan musik talar inte. Den är död.

Det blir ungefär som när en idiot savant (betyder ordagrant "vetande idiot" och används om personer, ibland barn, som t ex har en närmast ofattbar förmåga att räkna i huvudet, men samtidigt är svagbegåvade på alla övriga områden) uppträder. Vissa av dessa savanter (som de ibland kallas) kan dra kvadratroten ur tiosiffriga tal i huvudet och ge 12 korrekta decimaler inom någon minut, men är för övrigt ofta helt obegåvade när det gäller riktig matematik.

Man kan se stora likheter mellan musikens och intellektets värld. Precis som musikalitet inrymmer egenskaper som gehör och rytmkänsla, så inrymmer intellektet egenskaper som intelligens och vishet. Intelligens (förenklat lika med logisk förmåga) utgör bara en liten del av intellektet. Intelligens i sig (utan att kompletteras av bl a vishet) är lika död och oanvändbar som vad gehör utan musikalitet är inom musiken. Tyvärr ser vi idag alltför mycket av intelligens utan något mer. Åsikter som handlar om människan som människa (och inte bara som en samling atomer), blir utan liv och kommer inte att fungera, om de enbart bygger på logik. Orsaken till detta är att logiken bara kan uttala sig om en liten del av den totala verkligheten.

Orsaken till att högt intelligenta människor kan tro på så ofattbart underliga saker förklaras, enligt Michael Shermer i boken Why People Believe Weird Things, av att "Smarta människor tror på egendomliga saker, eftersom de är skickliga på att försvara åsikter de kommit fram till utifrån icke-smarta bevekelsegrunder" (Smart people believe weird things because they are skilled at defending beliefs they arrived at for non-smart reasons.).

Eftersom jag tycker humor och ironi är ett bra sätt att handskas med smärtsamma saker (den dumhet vi ser i dagens debatt fyller mig med stor sorg) har jag infört ett nytt begrepp inom intellektets domän, dummeligens. Med detta menar jag intelligenta människors förmåga att hysa och försvara ofattbart dumma åsikter (t ex att det inte finns några biologiska kön eller att hela förklaringen till svenska skolans problem är existensen av kristna friskolor eller att en obegränsad muslimsk asylinvandring kommer att skapa ett paradis i Sverige). Jag inför också ett mått på dummeligens, DQ, och sätter genomsnittet till 100. DQ lika med 0 är det endast Gud som har, eftersom detta innebär att man har rätt (i absolut mening) i alla sina åsikter. Jag postulerar att journalister, kultureliten och politikerkasten ligger på runt 500 och uppåt. Här finns givetvis stor spridning, jag talar om medeltal.

Även om min artikel är lite skämtsam, så finns ett djupt allvar bakom den. Jag ser med förfäran och stor sorg hur debattklimatet i Sverige alltmer för tankarna till åsikts- och yttrandefriheten i diktaturer som Sovjet och Nordkorea. När Aftonbladet hurtfriskt deklarerar ”Vi gillar olika” så ger de oss inte hela sanningen. Vad de egentligen menar bakom de vackra orden (vilket tydligt framgår av hur de agerar och vilka artiklar som tas in) är ”Vi gillar olika, men bara om olika innebär att du är precis som vi – dvs har samma åsikter som vi när det gäller Israel, religion, islam, familjen, USA, invandring etc). Ärligt talat ser jag ingen principiell skillnad mellan Aftonbladets och Hitlers inställning till yttrande- och åsiktsfrihet. Observera jag säger inte att Aftonbladet och Hitler har samma ideologi. Det jag säger är att båda endast tillåter och respekterar åsikter de själva står för. Och det kallar inte jag yttrandefrihet. Och det har inget med demokrati att göra.

Jag tar här Aftonbladet som exempel, eftersom denna tidning är störst i Sverige. Och eftersom deras hat mot Israel och kristna och mycket annat är exceptionellt. Dessvärre har de flesta media i vårt land ungefär lika skakig demokratisyn – SVT/SR är om möjligt ännu värre än Aftonbladet. Detta är speciellt illa med tanke på att SVT/SR skall förställa att vara public service, vilket de definitivt inte är. Om de nu servar någon, så inte är det svenska folket i gemen. Snarare handlar det om att serva kultureliten på Södermalm i Stockholm. "Södermalm service" vore kanske ett mer passande namn.

Klicka här för att läsa min artikel om dummeligens!

måndag 6 oktober 2014

Muslimerna ber om ursäkt för algebran och kaffet

I DN kunde man för några dagar sedan läsa en artikel med rubrik ”Muslimer på Twitter: Förlåt för algebra”. Många muslimer känner sig tydligen trötta på att behöva be om ursäkt för, eller ta avstånd från, det som Islamska Fronten just nu sysslar med i Irak, Syrien etc. Det är uppenbart att muslimerna har drabbats av det som kristna och judar fått leva under sedan lång tid tillbaka. När Anders Behring Breivik begick de fruktansvärda massmorden i Norge för några år sedan, klagade t ex P1-programmet Medierna över att kristna inte ställdes till svars på samma sätt som muslimer ställs till svars vid muslimska terrordåd (jag kan dock inte minnas att jag någonsin sett att muslimer ställts till svars för islamistisk terror, i varje fall inte i media eller det offentliga samtalet – media brukar i stället med stora bokstäver påpeka att islamister inte har något alls med islam att göra). Aftonbladet krävde å sin sida att kristna nu skulle ta klart avstånd från det Breivik gjort. I någon tidning (kommer inte ihåg vilken) krävde man till och med att kristna skulle be om förlåtelse för Breiviks massmord.

Att kristna skulle behöva ta avstånd från Breiviks dåd eller be om förlåtelse för vad han gjorde är fullständigt befängt. Det finns ingenting i Jesu undervisning (vilken definierar den kristna tron) som kan användas för att rättfärdiga eller motivera det Breivik gjorde. Tvärtom så bryter den här typen av handlingar mot varenda punkt, varenda bokstav i Nya Testamentet! Terror innebär den absoluta olydnaden mot Jesus Kristus!!! Skulle kristna be om ursäkt för något som inte finns i kristendomen?

Däremot finns all anledning för muslimer att offentligt och kraftfullt och tydligt ta avstånd från IS, eftersom IS till punkt och pricka gör exakt vad islams heliga dokument befaller dem att göra.

Precis som när det gäller kristna så kräver många intellektuella idag att judar skall ta avstånd från det ”judiska massmordet” på palestinier som anses pågå (t ex under sista "Gazakriget”). Filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö är en av de som krävt detta. Ilmar Reepalu (S), Malmös tidigare starke man, har krävt samma sak. Beträffande judar och palestinier så pågår inget som helst massmord på den senare gruppen. Tvärtom så växer befolkningarna på Gaza och Västbanken mycket snabbare än den judiska befolkningen gör i Israel, vilket inte skulle vara fallet om massmord pågick.

I själva verket är det precis tvärtom. Många palestinska grupper (t ex Hamas och Hizbollah) har klart uttalat att de planerar massmord på det judiska folket. Vissa företrädare har till och med sagt att man avser att rensa hela Mellanöstern (och helst hela världen) från judar när man blir tillräckligt stark för att göra detta. Hur stor del av den palestinska befolkningen som sympatiserar med detta vet jag inte. Men med tanke på den antisemitiska hjärntvätt som pågår i samtliga skolor på Gaza och Västbanken, fruktar jag att det är en alltför stor del. Speciellt bland de som är unga. Man skulle önska att vår blivande statsminister Stefan Löfven hade något att säga om detta också, och inte bara ensidigt demoniserade Israel.

För att återvända till artikeln i DN så läser man där:
”Förlåt för algebra, kameror, universitet, sjukhus och kaffe”, skriver en användare och anspelar på att innovationerna har sitt ursprung i områden som domineras av muslimsk kultur.
Algebra, kameror, universitet och sjukhus är knappast något man behöver be om ursäkt för. Dessvärre har inga av dessa företeelser sitt ursprung i religionen islam eller den islamska kulturen. Detta inser den som är det minsta allmänbildad omedelbart, utan att ens en gång kontrollera detta närmare i några källor. Islam uppstod i mitten av 600-talet. De egyptiska, babyloniska, grekiska och kinesiska kulturerna är mycket, mycket äldre än så, och vi vet att dessa kulturer var anmärkningsvärt avancerade. Att det inte skulle funnits någon form av sjukvård (sjukhus), någon form av högre utbildning (akademier eller universitet) etc i dessa högstående kulturer faller på sin egen orimlighet. Ett sådant påstående är ju inte ens trovärdigt. Vi känner också till, utifrån en uppsjö av historiska dokument, att grekerna sysslade med avancerad matematik (bl a algebra) redan 500 f Kr.

Det vi kallar algebra, dvs en symbolisk matematik, där tal representeras av bokstäver, har sitt ursprung långt före islam. Pythagoras (580 - 495 f Kr) är känd för sin berömda sats, som bevisades genom algebra. Algebra fanns således långt före islam och grekerna var mästare i matematik. När araberna 642 e Kr, under ledning av kalif Omar, erövrade Alexandria fick de tillgång till alla de gamla grekiska matematiska verken (t ex Euklides berömda Elementa i 13 band, där all dåtida känd matematik sammanfattas), som fanns i det berömda biblioteket där. När staden intogs brände man tyvärr böckerna, men en hel del lyckades framsynta personer rädda undan förödelsen. Kalif Omar lär ha sagt, att om biblioteket innehåller böcker (bokrullar) som inte stämmer med Koranen, så skall dessa böcker brännas, och om där finns böcker som stämmer med Koranen, ja då behövs de inte (de tillför ju ingen ytterligare information) och skall också brännas.

Arabiska matematiker kom sedan att utgå från grekernas (och före dem babyloniernas) matematiska upptäckter och byggde vidare på detta. Vissa begränsade matematiska och andra vetenskapliga upptäckter gjordes av muslimska matematiker etc innan islams prästerskap på 1100-talet satte stopp för all sådan verksamhet, eftersom den ansågs utmana Allahs allmakt och därför var kufr (synd). Själva ordet ”algebra” kommer visserligen från arabiskan och betyder ”återförening” eller ”koppling”. Men algebran som sådan kommer definitivt inte från islam (jag har skrivit en lång artikel på min hemsida, där jag bl a diskuterar islams vetenskapssyn). Om någon kultur skall ha äran av att ha upptäckt algebran så är det framför allt den grekiska. Och definitivt inte islam.

Den fotografiska kameran är en utveckling av camera obscura, en anordning som går tillbaka till de antika kineserna och de antika grekerna, och som använder ett nålfint hål (hålkamera) eller en lins för att projektera en upp-och-nedvänd bild på en yta. Hålkameran beskrivs för första gången i litteraturen av den kinesiske filosofen Mozi (470-391 f Kr). Aristoteles skriver 300 f Kr, i Problemata, att solstrålar som passerar en liten fyrkantig öppning ger upphov till en rund bild av solen, oberoende av hålets form (detta är ett exempel på en hålkamera). Den arabiske matematikern Ibn Al-Haitham diskuterar i en bok (vars latinska namn är Opticae Thesaurus: Alhazeni Arabis) från 1036 hålkameror och för fram en del intressanta tankar i ämnet. Men vid denna tid hade ännu inte islams prästerskap tagit den totala makten. Fortfarande fanns viss tankefrihet kvar. Men det skulle inte vara länge till. 100 år senare hade i princip allt sant vetenskapligt arbete upphört i islamvärlden, eftersom detta, enligt prästerna, ansågs hota tron och utmana Allah (se länken i föregående stycke!).

Den moderna kameran, som kan lagra en bild, antingen i pappersformat eller på annat sätt (i exempelvis ett usb-minne), har definitivt inte islam att tacka för sin tillkomst. Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som konstruerade en fungerade kamera, där bilden kunde bevaras. Detta var 1826 och som kuriosa kan nämnas att det tog ca åtta timmar att exponera en bild.

När det gäller universitet så kommer förebilden för de europeiska universiteten från antiken och Platons akademi. Den sistnämnda grundades nordväst om staden Aten 387 f.Kr (dvs ungefär 1000 år innan islam uppstod), och förebilden var pythagoreernas skolor i Syditalien, vilka Platon besökt. Ordet akademi kom från att den skogslund, där Platons Akademi låg, var förknippad med Akademos (som var en legendarisk hjälte i den grekiska mytologin och som från början hette Hekademos). Platons Akademi fortlevde i 900 år. Så inte heller universiteten kommer från islam. Inte ens ordet universitet har sitt ursprung i islam. Ordet kommer från latinets ”universitas”, som betyder ”helhet” eller ”samfund” (egentligen är begreppet universitet en förkortning av uttrycket ”universitas magistrorum et scholarium”, vilket betyder en samling av mästare och lärjungar.

De tidigast dokumenterade institutionerna för att vårda sjuka och bota sjukdomar var antika, egyptiska tempel. I det antika Grekland fanns tempel dedicerade till läkedomsguden Askleipios, vilka fungerade som centrum för medicinska råd, prognoser och botande av sjukdomar.

Hippokrates brukar kallas ”läkekonstens fader” för sina bestående bidrag till den medicinska vetenskapen genom att han grundade den hippokratiska medicinska skolan, vilken revolutionerade läkekonsten i antikens Grekland. Hippokrates levde ca 460 – 370 f Kr (dvs ca 1000 år innan islam blev en faktor). Hans elever och efterföljare skrev det berömda medicinska verket Corpus Hippocraticum, vilket består av 70 volymer!

De första läkarna under muslimskt styre var kristna och judiska läkare i erövrade områden under 600-talet. Det första framstående islamska sjukhuset grundades i Damaskus, Syrien omkring 707 med hjälp av kristna.

Beträffande det berömda sjukhuset i Bagdad, som också hade en medicinsk högskola, skriver man i Wikipedia:
Bimaristan (Medicinska Skolan) och Bayt al-Hikmah (Vishetens Hus) grundades av professorer och elever från Jundishapur. Det leddes av den kristne läkaren Jibrael ibn Bukhtishu från Jundishapur och senare av islamska läkare.
Så inte heller kan sjukvård och sjukhus härleda sitt ursprung till islam. Och inte är sjukvården i muslimska länder så värst imponerande idag heller. När t ex Abbas (den palestinske ledaren på Västbanken) hustru skulle opereras för ett halvår sedan skedde detta på ett sjukhus i Israel (något som givetvis svenska, isrealhatande media nogsamt undvek att rapportera).

Och vad återstår då. Kaffet? Ja, låt oss se vad svenska Wikipedia har att säga om den saken:
Kaffedrickandet har sitt ursprung i Etiopien för två tusen år sedan och fick sedan en spridning via Arabiska halvön till Turkiet och nådde Europa under slutet av 1600-talet. Under 1800-talet tog kaffedrickandet rejäl fart i samband med koloniseringen av Afrika och Sydamerika där stora plantager kunde förse bland annat kolonialmakterna med bönor.
Man började således, enligt svenska Wikipedia, att dricka kaffe i Etiopien runt år 14 e Kr, vilket är ca 600 år innan islam uppkom.

När det gäller sjukhus, universitet, kameran och algebra så finns historiska dokument, vilka kan ge oss vägledning om dessa företeelsers tidiga historia. Beträffande kaffet är detta svårare. Det kan ju ha funnit isolerade stammar eller grupper som använt kaffe långt, långt innan denna dryck blev allmänt känd. När det gäller svenska Wikipedia så kan vi i alla fall vara säkra på att man där inte medvetet är orättvist negativ mot islam. I kontroversiella ämnen (Israel, intelligent design, abort, kristen tro etc) är Wikipedia (både svenska och engelska) ofta vinklad till förmån för den politiskt korrekta synen.

Engelska Wikipedia är ofta mer utförlig, och där anges några olika möjliga scenarion när det gäller kaffets ursprung. Enligt ett sådant var det en muslim, Sheikh Omar, som upptäckte kaffeplantans egenskaper när han hade utvisats från Mecka och levde i en grotta i öknen och inte hade något att äta.

Vi får nog acceptera att vi inte riktigt vet med säkerhet hur kaffet som dryck upptäcktes. Det kan mycket väl ha varit araber som var de första att tillaga kaffe på ”modernt” vis, dvs genom att bönorna rostades och sedan användes för att brygga en stimulerande dryck.

Så visst, vi kanske har anledning att vara tacksamma mot araberna för att de eventuellt var de som gav oss drycken kaffe. Men detta har knappast något med religionen islam att göra. Eller ens med den arabiska kulturen att göra. Självklart har användbara upptäckter gjorts inom de flesta kulturer. Men den arabiska kulturen eller islam utmärker sig knappast i detta avseende. Vare sig då eller idag. Snarare tvärtom.

Detta är ingen kritik mot araber eller muslimer som människor. De har samma värde, rättigheter och möjligheter som alla andra människor på vår jord. Men islam skulle nog behöva ett nytänk om den islamska kulturen verkligen vill vara en del av den mänskliga kulturen. Det vi ser idag i islamvärlden är en stor tragedi både för muslimerna själva och för oss andra (som kommer att få betala dyrt för det jag misstänker islam kommer att ställa till med inom 100 år eller mindre – kanske till och med ett världskrig).

Muhammed, som skapade islam, var en krigarhövding. Han hade säkert goda sidor. Det har alla. Men han hade definitivt också dåliga sidor. Islam avspeglar med all sannolikhet mycket av hans personlighet. Och i islam finner vi oförsonlighet, hat, våld, förakt mot andra, intolerans, aggressivitet och antiintellektualism. Därför saknar islam förmåga att på sikt skapa en bättre värld. Och därför lider muslimerna under ett fruktansvärt system, som de inte kan frigöra sig ifrån.

Det vore bra om muslimerna ändrade sin inställning mot andra kulturer och visade lite mer tolerans och respekt för andra. Kaffet behöver de definitivt inte be om ursäkt för!