måndag 9 februari 2009

Med facit i handen

Under Israels operationer mot Hamas i Gaza för ett par veckor sedan, berättade media om hur Israel med avsikt bombade skolor och sjukhus i Gaza och t o m använde vit fosfor mot civila, något som är strängt förbjudet. Och det handlade inte om att media viskade om detta. Det var största löpsedeltypsnittet och man fullkomligt basunerade ut sin vrede mot Israel. Vissa reportrar gick så långt att de jämförde Israels agerande i Gaza med Förintelsen.

Låt mig börja med att kommentera det sistnämnda. Vid Förintelsen dog ca 70 procent av Europas judar. I vissa länder (som t ex Lettland) mördades nästan hela den judiska befolkningen. Befolkningen i Gaza växer snabbare än befolkningen i Israel, något som motbevisar påståendet att Israel begår massmord på palestinier.

IDF (Israel Defence Forces), UNWRA och FN undersöker just nu påståendena att Israel begått krigsförbrytelser i Gaza. Ett av de påståenden som cirkulerade under det att kriget pågick var att Israel hade bombat FN-skolan i Jabalya i Gaza och att 43 personer, som hade sökt skydd i skolan, dog (uppgiften kom bl a från WHO). Nu har FN och UNWRA själva kommit fram till att skolan aldrig träffades överhuvudtaget och ingen som befann sig inne i skolan dog (enligt en intervju med John Ging, direktor för UNWRA i Gaza, i tidningen Globe and Mail). Däremot hade Israel riktat sina vapen mot Hamas, som ställt upp sina raketramper strax utanför skolan. 43 personer dog, men utanför skolan. Och förmodligen var de flesta av de som dog terrorister och inte oskyldiga civila.

Kommer tidningarna nu att använda lika stora bokstäver på sina löpsedlar när de berättar att Israel inte besköt FN-skolan i Jabalya? Självklart inte! De flesta tidningar kommer överhuvudtaget inte att berätta något alls. Och de som eventuellt gör det, kommer att ha en liten notis bland annonserna för begagnat omslagspapper (givetvis finns undantag som Världen idag och några till). Resultatet blir att vanliga människor går omkring med det bestående intrycket att Israel under Gazakriget (eller vad vi skall kalla det) urskiljningslöst bombat skolor, barnsjukhus etc och att detta varit med avsikt. Tidningarna bidrar således till Hamas’ lögnpropaganda. Och jag har svårt att tro att detta är omedvetet.

En intressant iakttagelse är att media tycks lita helt och fullt på de uppgifter om dödade som Hamas och andra palestinier uppgett. Samtidigt så visar man att man inte litar på uppgifter från Israel, eftersom man alltid säger, ”Enligt Israel…” Varför litar man på den palestinska sidan men inte på Israel kan man undra?

I efterhand har det kommit uppgifter från Gaza som säger att Hamas skjutit – antingen skjutit ihjäl eller skjutit i benet – flera hundra palestinier (Fatahanhängare), som man ansett vara förrädare. Detta passade man på att göra under pågående krig, förvissad om att media skulle koncentrera sig på andra saker (t ex Israels ”brott mot mänskligheten”).

Jag är övertygad om att vi kommer att få ta del av många fler rapporter som rentvår Israel från anklagelser om krigsförbrytelser. Och inget av detta kommer att nämnas i de flesta media, och definitivt inte i s k public service, som P1 och SVT (PS=Palestinian Service). Public Service, jo jag tackar jag! Service för vem?

Även om Israel vann kriget, kan man nog säga att Hamas vann propagandakriget. Bilder på döda barn och brinnande privatbostäder har varit det som dominerat mediarapporteringen och sådana bilder har ett enormt propagandavärde. Och det handlar om bilder som palestinier tagit själva, eller låtit journalister ta under kontrollerade former. Dvs bilder som palestinierna i praktiken ”regisserat” och som man vill skall publiceras i europeiska media.

Det kan vara intressant att titta lite på kriget i Libanon för ett par år sedan, eftersom vi redan har facit i detta fall. I media förekom mängder av påståenden om israeliska massakrer på civila. Ett exempel är den s k massakern i flyktinglägret i Jenin 2002 (som Arafat den Onde kallade ”ett nytt Stalingrad”). Media hävdade att 900 palestinier, varav de flesta civila, dog. Israel påstods bryta mot alla krigets lagar under operationerna. I själva verket var det 53 palestinier och 23 israeler som dog. Flera dygn innan Israel gick in i Jenin uppmanade man invånarna att de skulle lämna lägret. Att många hus förstördes har en mycket enkel förklaring. Palestinierna är experter på försåtmineringar. När en dörr öppnas exploderar en bomb och liknande. Därför tvingas israelerna att spränga sig in i husen. Ett hus i taget. Detta går mycket långsamt, i Jenin kunde man bara rycka fram ca 50 m per dygn, men är nödvändigt för att skydda de israeliska soldaterna. Situationen i Gaza var liknande och tyvärr leder ”strid i stad”, som det brukar kallas, till stor ödeläggelse. Men så är krig dessvärre. Och det visste Hamas mycket väl när de öste raketer över Israel. Dvs fullt medvetet drog man ett fruktansvärt lidande över den palestinska befolkningen, väl vetande att detta lidande skulle fungera som ett effektivt propagandamedel.

Uppgifterna i media omedelbart efter att operationerna i Gaza var avslutade, talade om upp mot 1400 döda, varav minst hälften var civila, ja kanske att t o m 90 procent var civila, och där dessutom 400 var barn. Fruktansvärda siffror, om de nu är sanna. Mycket tyder dessvärre på ett siffrorna inte stämmer. När Israel gick in i Gaza och snabbt vann terräng, beordrades hamassoldaterna att klä sig i civila kläder, vilket (som påpekats i tidigare bloggar) räknas som krigsförbrytelse. Detta bidrag givetvis till att många civila dog, men många av de som dog i civila kläder, var i själva verket hamassoldater klädda i civila kläder. Den troliga siffran just nu, som givetvis kan ändras eftersom alla sådana siffror är osäkra, säger att ca 1000 palestinier dog totalt. Av dessa var ca två tredjedelar hamassoldater. Med tanke på att Gaza är så pass tättbefolkat, tyder detta på att Israel måste ansträngt sig till det yttersta för att undvika civila offer (vilket man alltid gör – judendomen hyser stor respekt för mänskligt liv, till skillnad från islamismen).

Just nu håller palestinierna på att reparera de bombade tunnlarna och snart är vapensmugglingen i full gång igen. Om inte EU eller FN eller USA eller någon annan aktör gör något åt saken, dvs får stopp på Hamas aggressioner, kan man inte se något slut på konflikten. Och då kommer allt att fortsätta igen, och igen och igen och igen… Judarna tänker definitivt inte lägga sig ned och dö utan motstånd. Det gjorde man i Auschwitz, Treblinka etc, men aldrig, aldrig mer!!!