måndag 19 april 2010

Israel — en framgångssaga

Israel är ett av jordens minsta länder (ungefär som Småland) och har omkring 1/1000 av jordens befolkning. Landet har bara existerat i 62 år.

Några fakta om Israel:

– I förhållande till sin befolkning är Israel det land som tar emot flest immigranter.

– Israel är det enda landet i historien som har återupplivat ett språk som inte talades.

– Sedan landet grundades har man fått fler nobelpris per invånare än något annat land. Man har vunnit fler nobelpris i absoluta tal än Kina, Mexiko och Spanien (Israel har ca 7,2 miljoner invånare, varav 5,5 miljoner är judar, Kina har drygt en miljard). Judarna utgör 12 miljoner av världens befolkning, men har vunnit ca 160 nobelpris. 30 procent av nobelprisen i fysik har gått till judar trots att dessa bara utgör 0,18 procent av jordens befolkning.

– Israel är nummer åtta i världen när det gäller livslängd (80,7 år), vilket är högre än i t ex USA, England och Tyskland.

– Israeliska filmer har Oskarsnominerats tre år i rad för ”Bästa utländska film”.

– Israel är det enda land i världen som gick in i 21:a århundradet med en ökning av antalet träd, vilket är ännu mer anmärkningsvärt om man tänker på att landet består av mest öken.

– Mer än 90 procent av israeliska hem använder solenergi för varmvatten, den högsta procenten i världen.

– Israel kommer att bli det första landet med ett nätverk för elbilar.

– Israel rankas bland de fem länder som har den miljörenaste teknologin och har värdens största avsaltningsanläggning för havsvatten.

– Israeliska företag är i färd med att konstruera världens största anläggning för att omvandla solljus till energi (el, värme etc).

– Andelen yrkesverksamma i Israel, som arbetar med vetenskap och teknik är högst i världen, 63 procent högre än i t ex USA. Israel har världens högsta antal läkare och ingenjörer i förhållande till folkmängden.

– Israels vetenskapliga forskningsinstitutioner rankas som nummer 3 i världen.

– Israel rankas som nummer 2 när det gäller rymdteknologi.

– Israel har skjutit upp flera egna satelliter med hjälp av egna raketer.

– Israel är nummer tre i världen i förhållande till folkmängden när det gäller att producera vetenskapliga artiklar och nummer ett när det gäller artiklar om stamcellsforskning.

– Det registreras fler (i absoluta tal) israeliska patent i USA än ryska, indiska och kinesiska patent tillsammans (dessa länder har sammanlagt 2,5 miljarder invånare). Israel leder när det gäller patent på medicinsk utrustning.

– Israeliska företag utvecklade ”droppbevattningssystemet”, uppfann den mest använda medicinen mot multipel skleros, designade Pentium-NMX-teknologin och Pentium 4 och Centrium mikroprocessorer och skapade Instant Messenger (ICQ). Israel är ett av de mest innovativa länderna när det gäller datorteknologi.

– Israeliska kor producerar mer mjölk per ko än i något annat land i världen.

– Israelisk vapenindustri ligger långt fram (vilket tyvärr är nödvändigt för Israels överlevnad). Man är störst i världen när det gäller att modernisera andra länders äldre stridslygplan till modern standard (man uppgraderar t ex Mig-21 med moderna vapensystem och modern elektronik). En av kunderna har varit Turkiet.

– Israel bygger en av världens främsta stridsvagnar, Merkava. En del menar att Merkavan är den absolut främsta.

– Israel är nummer tre i världen när det gäller kvinnligt entreprenörskap.

– Israeliska kvinnor gör värnplikten och överhuvudtaget är Israel ett av de länder som är mest jämställda när det gäller kön.

– Israel har attraherat mer riskkapital i förhållande till invånarantalet än något annat land i världen, 30 gånger mer än Europa.

– Israel har fler NASDAQ-listade företag än något annat land, förutom USA, fler än Europa, Indien, Kina och Japan tillsammans.

– I förhållande till folkmängden har Israel största antalet nystartade företag i världen. I absoluta tal har Israel fler nystartade företag än något annat land med undantag av USA.

– Israel är det enda land vars ursprungsbefolkning återvänt till sitt hemland efter 2000 år av påtvungen exil.

– Israel är den enda verkliga demokratin i Mellanöstern. I Israel råder religionsfrihet, yttrande- och tryckfrihet, mötesfrihet etc. I vissa muslimska länder (t ex Iran) straffas homosexuella med döden. I Israel kan homosexuella leva utan att förföljas eller hotas (däremot kanske de inte har tolkningsföreträde som i Sverige, där hela landet dansar efter RFSL:s pipa).

– Det finns 26 länder i världen som officiellt är muslimska och 18 länder som officiellt är kristna, men det finns bara en enda judisk stat.

(Jag har källor till alla ovanstående uppgifter, men väljer att inte ta med dessa i artikeln, eftersom källor ändå inte kommer att betyda något för Israels fiender – allt som talar för Israel måste, enligt deras sätt att se, definitionsmässigt vara osant, även om det skulle vara sant. Dessutom blir källförteckningen ganska lång. Den som verkligen vill ta del av mina källor, kan maila mig, så skickar jag en källförteckning)
Medias, kulturelitens och många svenskars (och andra länders invånares) nästan besinningslösa hat mot Israel är anmärkningsvärt. Muslimvärlden som omfattar över en miljard människor har producerat en handfull nobelpristagare, varav en i naturvetenskap (Abdus Salam, vilket var välförtjänt) och en fredspristagare (Yasser Arafat – kan man tänka sig någon som mindre förtjänat detta pris, det skulle i så fall kanske vara Adolf Hitler, men bara kanske). Antalet medicinska upptäckter och patent är också försumbart (om det ens finns några – och i så fall är säkert merparten av dessa gjorda av västerländska forskare som arbetar i muslimländer). Muslimvärldens medicinska prestationer tycks inskränkas till att man inför tv-kameran skär halsen av tyska långtradarchaufförer (som transporterat hjälpsändningar till Irak). Ett kirurgiskt ingrepp så gott som något.

Media uttrycker ofta kritik av Israels status som judisk stat, medan man aldrig säger något om de muslimska länder som har officiell status som islamska stater. Undrar varför? Fast det gör jag egentligen inte. Hat är nämligen för det mesta helt ologiskt!

Den totala oförståelse för Israels situation, som uppvisas av svenska ”intellektuella” är för mig obegripligt och kan inte förklaras logiskt. Arabstaternas (de flesta) uttryckliga mål är inte att återställa kartan till 1967 års gränser. Israel befann sig bakom dessa gränser när landet anfölls av Egypten, Jordanien och Syrien 1967. Enligt vad Egyptens ledare Nasser deklarerade en vecka före kriget i egyptisk radio, var målet att utplåna Israel från Jordens yta. Arabstaterna accepterar således inte 1967 års gränser (möjligen med undantag av Jordanien). De accepterar inte ens Israels existens! Även om det ytligt sett just nu råder fred mellan Egypten och Israel, avspeglas detta inte i egyptiska tidningar, vilka varje dag innehåller fruktansvärda hatartiklar mot Israel och judar (allt som skrivs i egyptiska media är godkänt at staten). Iran har öppet deklarerat att Israel kommer att utplånas inom en snar framtid. Hizbollah och Hamas har mer eller mindre öppet sagt att alla judar kommer att dödas.

Att svenska media inte kan förstå Israels svåra situation, och mer eller mindre förnekar Israel rätten att försvara sig, kan inte klassificeras som annat än ren och djävulsk ondska. Dessutom är det farligt. Farligt för Sverige. Bibeln säger (t ex 1 Mos 12:3) att den som förbannar Israel skall själv bli förbannad. Man leker med farliga saker!