fredag 7 november 2008

Var tredje minut mördas en kristen

Förföljelsen av kristna i västvärlden är sällan fysisk. Än så länge handlar det om åsiktsförtryck och i vissa fall diskriminering, det senare inom framför allt den akademiska världen (där rätten att tänka politiskt inkorrekta tankar rimligen borde vara större än i övriga samhället, men där det dessvärre tycks vara tvärtom). Men i många delar av världen pågår rent fysisk förföljelse av kristna. Uppskattningar som gjorts visar att ca var tredje minut så mördas en kristen någonstans i världen (se t ex denna video). Det innebär att ca 175 000 kristna mördas varje år för sin tro, dvs antagligen fler än under de romerska kejsarnas förföljelser mot de kristna.

Det intressanta är att det nästan bara är kristna som mördas för sin tro. Det är visserligen sant att också muslimer och hinduer mördas. Men muslimer och hinduer mördas i stort sett aldrig av kristna. I Indien mördar muslimer hinduer och hinduer mördar muslimer (eftersom en djup fiendskap råder mellan dessa två grupper av politiska och historiska och i någon mån religiösa skäl). Muslimska grupper har bl a utfört ett stort antal sprängattentat i Indien (bilbomber, självmordsbombare etc), vilket lett till att hinduerna hämnas på olika sätt. Indiska muslimer mördar hinduer för att muslimerna vill bli självständiga, vilket är orimligt, eftersom muslimerna redan fått har en stor del av det ursprungliga Indien, dvs det som idag heter Pakistan. Islam tycks vara omöjligt att mätta. Islamisterna ger sig inte förrän de erövrat hela Indien och sedan hela världen. Och hinduerna ger som sagt igen, på grund av muslimernas våldsdåd.

Om vi talar om Indien kan vi lite förenklat säga att de muslimer som dör för sin tro, dör när de försöker tvinga andra att bli muslimer, eller när de försöker erövra landområden från andra grupper och folk. Hinduer dör på grund av muslimska attacker eller när de hämnas på muslimer för tidigare attacker. Kristna intar här en absolut särställning. Kristen tro innebär inget tvång. Inte heller någon vilja att ta någons land (jag talar då om kristna i Bibelns mening – som jag ser det finns inga andra kristna; man är inte kristen för att man säger sig vara kristen eller för att man är med i en kristen församling – man är kristen för att man har Jesus som herre i sitt liv och lever i lydnad inför Hans bud). Kristna dör för sin rätt att få vara kristna. I många islamländer mördas kristna när de vägrar att omvända sig till islam. Eller också mördas de för att de lämnat islam och blivit kristna. Vissa muslimländer har officiellt religionsfrihet, men i praktiken mördas man om man konverterar till någon annan religion. I andra länder spelar man med öppna kort. Irans parlament antog t ex i september 2008 en lag som påbjuder dödsstraff för den som lämnar islam. Detta är helt i enlighet med Sharíalagen och innebär att Iran återvänder till medeltiden efter en kort sejour i tjugoförsta århundradet.

Men låt oss återvända till Indien. Just nu pågår där sedan en tid tillbaka svåra förföljelser av kristna. Låt mig ge facit efter en dryg månad av övergrepp:

57 döda (varav flera pastorer)
18 000 personer (inkluderande barn) skadade
4 640 hus nedbrända
53 000 människor hemlösa
149 kyrkor förstörda
13 skolor förstörda
315 byar attackerade
(källa All India Christian Council – AICC)

Enligt den indiske människorättsexperten Moses Parmar är en av orsakerna det ”djävulska kastsystemet” – som jag redogör för här och här). Allra längst ned på skalan står bl a ”de kastlösa” (oberörbara) daliterna. Många av dessa är idag kristna. Kristendomen insisterar på att alla människor har samma värde och har därför upprättat daliternas människovärde. De har idag tillgång till utbildning genom de många kristna skolor som startats. Eleverna får där bl a lära sig engelska som i Indien är maktens språk och som öppnar vägen till riktiga jobb. Daliterna har tidigare utgjort billig arbetskraft för rika hinduiska jordägare etc, vilka nu är rädda att förlora sina stora ekonomiska vinster. Och dessutom rädda för att andra kastlösa grupper också nu kommer att vilja bli kristna. Genom att dessa grupper ofta tvingats ta lån till skyhöga räntor (för att överhuvudtaget överleva) har de levt under slavliknande förhållanden (skuldslavar). På grund av de höga räntorna växer skulden hela tiden, eftersom de inte ens har råd att betala räntan och de blir bara skyldiga mer och mer pengar. Förföljelsen av de kristna utförs i allmänhet av en annan kastlös grupp, ”stamfolket”, som av hinduiska fundamentalister, utifrån olika påhittade skäl, hetsas att angripa de kristna. Bland annat har man påstått att de kristna tvångsomvänder hinduer till kristendomen och att stamfolket riskerar att förlora vissa statsbidrag på grund av de kristna. Båda dessa påståenden är helt felaktiga. Daliterna (som det huvudsakligen handlar om) är av tradition icke-religiösa och har således aldrig varit hinduer. Att kristna omvänder daliter från hinduism till kristendom är således inte sant. Men även om nu daliterna hade varit hinduer, kan jag inte se något problem i alla fall. Religionsfrihet innebär att alla människor har rätt att fritt välja religion och även byta religion när de vill. Indisk lag garanterar alla medborgare i Indien denna rättighet. Dessutom är kristendomen ingen ny företeelse i Indien. Inte heller är kristendomen en västerländsk företeelse. I delstaten Kerala har t ex kristen tro funnits i 2000 år (ca 20 % är kristna – där finns intressant nog också en judisk minoritet som är ättlingar till judar som flydde från Palestina för 2000 år sedan).

Du som läser detta kanske undrar varför media varit så tysta när det gäller förföljelsen av kristna i Indien (enda undantaget är en kort artikel i Svenska Dagbladet, såvitt jag vet – rätta mig gärna om jag har fel). Det undrar jag med. Samma sak gäller generellt när kristna förföljs. Iraks kristna lever synnerligen farligt. Förutom att de mördas av talibaner och liknande terrorgrupper, så förföljs de också av ”vanliga” irakier. Faktum är att de levde tryggare under Sadam Husseins tid vid makten. Många av de som flyr från Irak är kristna, något som media noggrant undviker att rapportera. De kristna irakier som nu skickas tillbaka från Sverige, löper mycket stor risk att förföljas och även dödas.

På Västbanken och Gaza förföljs kristna palestinier (och mördas). Efter Andra Världskriget var 60% av invånarna i Betlehem kristna. Idag handlar det om några få procent. Även detta förtigs av svenska media, som ju är mycket återhållsamma när det gäller kritik av islam och muslimer. I de palestinska områdena pågår just nu en medveten kampanj att få kristna att antingen konvertera till islam eller att fly.

För någon vecka lyssnade jag på något program på P1 (jag kommer inte ihåg vilken dag eller klockslag). Jag blev storligen förvånad när SR:s mellanösternkorrespondent (eller som jag brukar säga ”SR:s Hamasrepresentant”), Cecilia Uddén, berättade om en före detta muslim som omvänt sig till kristendomen och som sedan mördats för detta. Jag höll på att ramla av stolen. Vaaa!!!??? Säger Cecilia Uddén något som är negativt om islam. Omöjligt! Med stor spänning väntade jag på vad som nu skulle komma. Jag förstod ju att hon hade ett ess i rockärmen. Och mycket riktigt, hon började berätta om en kristen familj vilken hotat någon släkting som konverterat till islam. 1-1, dvs oavgjort med andra ord. De kristna är inte ett dugg bättre än muslimerna. Quod erat demonstrandum (vilket skulle bevisas).

Detta visar hur djupt orättfärdig Cecilia Uddén är. Hon antyder således att för varje kristen som hotas för sin tro, så finns det en muslim som hotas för sin tro. Ingenting kunde vara mer fel. Visst hotas muslimer i västvärlden. Men det är inte från kristet håll. Ofta är det radikala muslimska grupper som hotar andra muslimer, eftersom de senare inte är radikala nog. Eller också är det nynazister som hotar muslimer. Muslimer hotas inte av kristna på palestinskt område eller någon annanstans i världen (det utgör i så fall extrema undantagsfall och de som kommer med sådana hot gör detta i total olydnad mot Jesus!). Det finns ingenting i Bibeln eller Jesu undervisning eller någon kristen doktrin som befaller kristna att hota eller till och med mörda andra. Jesus befaller oss kristna att älska även våra fiender. När det gäller islam är det precis tvärtom. Koranen befaller muslimer att tvinga människor att konvertera till islam. Koranen och även Hadith befaller rättrogna muslimer att döda icke-muslimer. Sharíalagen säger klart och tydligt att kristna, judar och zoroaster (en gammal persisk religion), vilka av Koranen kallas ”Bokens folk”, har rätt att behålla sin tro, men de måste underordna sig islam och leva i en slags apartheidliknande relation till muslimerna. Alla andra folk, säger Sharíalagen, måste bli muslimer eller dö! Varje rättrogen muslim måste lyda detta, annars kommer han/hon att plågas i evighet i Helvetet (se denna artikel för en mer ingående diskussion av ovanstående).

Apropå islam så stenades i slutet av oktober en kvinna, Aisha Ibrahim Duhulow, till döds i staden Kismayo i Somalia (i denna stad härskar islamisk milis). Brottet var otrohet (vad nu det innebär, kanske hade hon blivit våldtagen, vad vet jag). Det är möjligt att svenska media skrivit om detta, men det har jag i så fall missat). Enligt lokala journalister utfördes steningen av ett 50-tal män framför ögonen på ca tusen människor. När åskådare försökte ingripa mot steningen öppnade milisen eld och dödade en liten pojke. Enligt uppgifter som kommit fram senare var flickan bara 13 år gammal (Världen idag 3/11 2008). Visst är det fint med islam?! Obs, att stena otrogna kvinnor har inget med fanatiska islamister att göra. Detta är klart och tydligt påbjudet i Sharíalagen! Varje muslim i hela världen är skyldig att följa denna lag, annars kommer vederbörande att hamna i Helvetet. Enda orsaken till att muslimer inte tillämpar detta i Sverige är att de just nu inte har möjlighet att göra det. Men den tiden kanske kommer. Jag vill påminna om min tidigare blogg den 5/10 där jag diskuterar SVT:s program Halal-TV. En av programledarna där sade sig stödja att otrogna kvinnor stenas. Och det gör alla rättrogna muslimer, även om svenska media anser att detta är förtal. Muslimerna vet när man skall ligga lågt och när det är tillfälle att visa ens sanna natur. Den aningslösa västvärlden sitter på en vulkan som väntar på att explodera. Islams absoluta mål är att erövra västvärlden och införa kalifatet (sharíalagar etc). Och detta mål är icke förhandlingsbart. Man bidar sin tid och har all tid i världen. Det spelar ingen roll om det tar hundra eller femhundra år. Om inte på annat sätt så tar islam över på grund av demografiska faktorer. Inom 50 år är muslimerna i majoritet i Västeuropa (på grund av invandring och höga födelsetal).