fredag 21 november 2008

Onskans visar sitt ansikte

Samma människor, som i åratal ifrågasatt äktenskapet som samlevnadsform, kämpar nu med näbbar och klor för att samkönade äktenskap skall tillåtas. Plötsligt har det förhatliga äktenskapet blivit en av de allra viktigaste frågorna. Man nöjer sig inte heller med möjligheten att gifta sig borgerligt, utan rätten att gifta sig i kyrkan tycks vara den allra viktigaste frågan och upphöjs till en grundläggande mänsklig rättighet. Detta trots att kyrklig vigsel tidigare, av samma människor, sågs på med extra stort förakt.

När dessa personer nu talar sig varma för äktenskapet, handlar det om hyckleri av allra värsta slag. De är egentligen inte alls intresserade av äktenskapet som samlevnadsform, utan utökningen av äktenskapsbegreppet (samkönade äktenskap är bara början, nästa steg är månggifte och så småningom också äktenskap med djur) är helt enkelt ett steg i nedmonteringen av den förhatliga familjen. Kan man inte förbjuda familjen, kan man ju i stället skapa parodier av familjer och få människor att försöka leva i konstellationer som omöjligen kan fungera i långa loppet och som defintivt inte ger eventuella barn den trygghet de behöver för att utvecklas till harmoniska vuxna. På så sätt hoppas man antagligen att familjen skall försvinna som faktor i vårt samhälle.

Man har också aviserat att man i vår kommer att införa en lag som tillåter insemination av ensamstående kvinnor. Man avser således att planerat föra in barn i en situation där de inte har någon kontakt med, eller relation till, sin pappa. Detta är för mig höjden av ondska! Ett totalt åsidosättande av barnets rättigheter. Att växa upp utan sin pappa är mycket, mycket skadligt och traumatiskt för ett barn. Jag har själv en sådan uppväxt, så jag vet! Visserligen kommer barnen att få reda på vem deras pappa är när de fyller 18 (om de vill), men då är det för sent. De kan aldrig få den naturliga relation till sin pappa som är nödvändig för en harmonisk utveckling.

Feministiskt initiativ har i ett uttalande krävt att abort skall räknas som en av de "grundläggande mänskliga rättigheterna". Intressant! Men barnets rätt att leva då? Är inte det en grundläggande rättighet? I lumpen fick vi lära oss att fi (fienden) var ond och skulle bekämpas med alla till buds stående medel. Det känns nästan symboliskt att Feministiskt initiativ förkortas "fi".

Om den borgerliga allians vi har just nu aktivt bidrar till att införa samkönade äktenskap och insemination av ensamstående kvinnor, kommer jag aldrig någonsin mer att rösta på något av dessa fyra partier (c, fp, m och kd). Detta är ett löfte! Att kd överhuvudtaget kan vara med och verka för något sådant, låt vara under vissa protester, är oacceptabelt. Enda möjligheten för kd att fortsatta att vara en trovärdig politiskt faktor är att omedelbart lämna regeringen. Alternativet är förmodligen att kd åker ut ur Riksdagen vid nästa val och sedan kommer att få föra en politisk skuggtillvaro i många år.