fredag 11 november 2011

Det är skillnad...

I dagens SvD (111111 – intressant datum) kunde man läsa följande:
En sergeant i USA har dömts till livstids fängelse för mord på civila afghaner i Kandaharprovinsen.
Sedan han dödat dem kapade han av deras fingrar. Bland bevisen fanns bilder där han och andra soldater poserade vid blodiga lik.

Hade sergeanten hetat Muhammed och stridit för den palestinska saken och gjort motsvarande saker, hade han inte fått livstids fängelse. Då hade han fått en gata eller torg på de palestinska områdena uppkallat efter sig. Och en hjältes mottagande (och inte en rättegång) hade väntat honom när han återvände hem.

Det är skillnad på moral och moral! Till skillnad från vad det politiskt korrekta etablissemanget (inkluderande Svenska Kyrkans ledning) påstår (jag har hittat på ett nytt ord för Godhetskören – vad sägs om Bamseligan?), så är det skillnad på religion och religion. Bibelns Gud är definitivt inte samma Gud som Koranens Allah.

--------------------

En nyhet från Norge är att en 27-årig norsk-somalier, som tidigare varit medlem av Harald V:s livgarde, dödats när han stred för terrororganisationen Al-Shabaab i Somalia i mars 2011. Bl a så ingick norsk-somaliern i den trupp som hade ansvar för att skydda den norska kungafamiljen i händelse av krig eller kuppförsök. Läs mer om detta på den norska tidningen Verdens Gangs (den norska tidning som har flest läsare) nätupplaga. I artikeln så säger Trond Hugubakken vid norska säkerhetspolisen PST:
PST vet att mannen tidigare i år dödades i strider i Somalia. Det finns anledning att fråga sig varför en till synes väl integrerad norsk medborgare [fetstil tillagt av Krister] reser till Somalia och ansluter sig till en terrororganisation.

Just det, vad kan det komma sig att ”en till synes väl integrerad norsk medborgare reser till Somalia och ansluter sig till en terrororganisation”? Jo, svaret är väldigt enkelt – han är befalld till detta av sin religion (vilket jag diskuterar och förklarar i mängder av bloggar och artiklar – läs t ex här). Bamseligans tes att Europas muslimer kommer att bli välintegrerade medborgare efter några år och generationer stämmer inte. Inte förrän Europas muslimer gör en radikal omtolkning av Koranen, kan de överhuvudtaget integreras (enligt en vanlig tolkning är det förbjudet för en muslim att integreras i ett icke-muslimskt samhälle) och bli en del av den Västerländska civilisationen. Och med radial omtolkning menar jag då en omtolkning av samma magnitud som K G Hammars omtolkning av Bibeln, dvs att man i princip överger islam och skapar en ny religion.

Som sagt, alla religioner är inte likadana. Det finns religioner som tar fram det bästa hos människan och det finns religioner som vädjar till människans mörkaste sidor. Jesus säger i Matt 12:33, ”…antingen är trädet gott, och då måste dess frukt vara god; eller är trädet dåligt, och då måste dess frukt vara dålig. Ty av frukten känner man trädet”. Den religion vars frukt är analfabetism, hedersmord, fattigdom, diktatur, terror, hat, förakt för andra etc, etc är en dålig religion.

Ett av mina favoritordspråk är: ”The proof of the pudding is in the eating”, dvs beviset för att puddingen är god kommer när folk äter den (och tycker om den). Om de som äter den spottar ut den är den inte god, oavsett vad som står i kokboken. Man är inte god för att man säger att man är god. Man är god om man är god, dvs gör goda gärningar; lindrar lidandet i världen, sprider glädje, överflöd, kärlek omkring sig. Godheten kan visserligen vara anonym, men dess frukt är inte osynlig. Den lyser som solen och värmer!

Visst du att Norge ensamt skänkte mer pengar till offren för Tsunamin den 26/12 2004 än hela islamvärlden tillsammans?! Och då hör till saken att de flesta offren var muslimer. En av de regioner som drabbades värst var Banda Aceh (i det muslimska Indonesien). Första sjukvårdsteam som kom dit från Västvärlden var utsänt av församlingen Livets Ord i Uppsala. En av de som var med i teamet berättade för mig att de fick frågan, "Här kommer ni med hjälp ända från Europa. Var är våra muslimska bröder? Varför hjälper de inte oss?" Just det – det som kännetecknar de muslimska organisationerna (och de ateistiska organisationerna) är deras nästan totala frånvaro vid alla naturkatastrofer (jag talar således inte om enskilda muslimer och ateister – alla människor är skapade av Gud och kan av sitt samvete drivas att göra goda gärningar, även om de till och med förnekar både Guds och samvetets existens – individer drivs av sitt hjärta medan organisationer drivs av ideologi och dogmer).