tisdag 6 december 2011

Ett försvarstal – del I (av III)

Som jag skrivit tidigare så känns det väldigt jobbigt att behöva skriva bloggar och artiklar där jag kritiserar invandring och mångkultur. Jag skulle mycket hellre skriva om helt andra ämnen. Men jag tror det är absolut nödvändigt att diskutera detta förbjudna ämne. Visst vill jag framstå som en god och snäll person, som vill släppa in alla hjälpbehövande människor i vårt land och ge dem en möjlighet till ett bättre liv. Och visst vill jag vara snäll mot de ensamma barn som lyckats ta sig till vårt land. Men, det finns faktiskt något som heter sanning! Ibland brukar man i vetenskapliga sammanhang tala om ”a beautiful hypothesis slain by an ugly fact”, dvs ”En vacker hypotes slaktad av vederstyggliga fakta”, när nya observationer visar att en äldre, mycket vacker och tillfredsställande teori inte längre håller. Samma uttryck skulle kunna tillämpas när det gäller politik. Visst är det fint att vara snäll mot människor. Men jag är hellre kärleksfull än snäll, och äkta kärlek är alltid kopplad till sanning. Kärlek utan sanning tenderar att bli en sötsliskig sirap som egentligen inte hjälper någon. Därför är jag hellre sann än snäll!

Ibland kan snällhet leda till fruktansvärda lidanden för många människor. Den brittiske premiärministern Neville Chamberlains (och många, många andra brittiska toppolitiker, som t ex Lord Halifax) fjäskande och naivitet inför Hitler ledde till Andra Världskrigets blodbad med ca 50 miljoner döda som facit. Självklart ligger skulden för WW2 på Hitler och inte på Chamberlain, men hade man varit beslutsam och rakryggad, hade man kunnat stoppa Hitler innan denne hunnit bygga upp Tysklands väpnade styrkor, och kanske då kommit undan med några tusen döda i stället för 50 miljoner (observera att Churchill före krigsutbrottet kallades ”krigshetsare” av den dåvarande Godhetskören, både i Sverige och i England – Churchill, och inte Hitler, var således boven enligt deras frånvaro av analys). Hitler själv föraktade demokratierna (inklusive Godhetskören), eftersom dessa, enligt honom, var ”ryggradslösa och ynkliga”. Han hade kanske inte helt fel på denna punkt, även om han underskattade demokratins förmåga att anpassa sig till krigets verklighet.

Att jag skriver som jag gör om invandring och mångkultur är för att jag värnar om vårt land och vårt lands bästa. Jag tror ett Europa befinner sig på en farlig väg, som kan sluta med en lika blodig katastrof som WW2. Än är det kanske inte för sent att stoppa den utvecklingen. Jag ser stora likheter mellan åren före WW2 och dagens situation. Islamismen (eller varför inte tala klartext och säga islam – islamisterna är helt enkelt de muslimer som fullt ut följer sin läromästares instruktioner) är fullt jämförbar med nazismen när det gäller maktambitioner, våldsbenägenhet och förakt för andra kulturer och värderingar.

Självklart har jag fått en del kritik när det gäller mina artiklar om invandring etc. Fast inte så mycket som jag kanske hade trott. Ämnet är emellertid så känsligt så det tycks nästan vara omöjligt att argumentera utan att bli missuppfattad. Även om jag gång på gång skriver ”Jag är inte rasist, jag är inte emot att vi skall hjälpa andra människor från andra delar av vår planet etc, etc” så får jag ändå mail där jag anklagas för att vara kärlekslös och rasist och allt möjligt annat. Alla känsliga ämnen, över vilka den politiska korrektheten vilar som ett blytäcke (eller kanske urantäcke – uran har ännu högre densitet än bly) väcker starka känslor. Känslor som överskuggar det analytiska tänkandet. På min sidor om homosexualitet skriver jag att jag har ingenting emot homosexuella, att Gud älskar de homosexuella lika mycket som han älskar mig eller någon annan kristen och att jag har homosexuella bland mina nära vänner. Vissa av dessa saker skriver jag med fetstil. Ändå får jag då och då mail som frågar, ”Varför hatar du homosexuella?” Suck! Men det är ju så den politiska korrektheten fungerar. Det handlar inte om argument och logik utan om känsloreaktioner. När det gäller mina påståenden om invandring och invandrare så ger jag mängder av trovärdiga källor med länkar dit, så att läsaren själv kan kontrollera mina påståenden. Men källor är tydligen inte intressanta i diskussionen. Fakta spelar ingen som helst roll i den politiskt korrekta världsbilden, och varje ifrågasättande av det som är politiskt korrekt klassas som djävulusiskt ondskefullt och dessutom korkat och okunnigt och utan att vara underbyggt av fakta (och som fakta räknas endast det som stöder den politiskt korrekta åsikten).

Eftersom en del tydligen missuppfattat mig, tänker jag nu i tre bloggar så tydligt som möjligt försöka förklara min inställning när det gäller invandring och dess olika aspekter. Jag skall försöka vara så tydligt att det inte skall gå att missuppfatta mig.

Som jag ser det så finns det tre grundläggande delproblem att diskutera.
1. Invandrare som begår grova brott eller missköter sig på annat sätt. Hur skall vi förhålla oss till dessa? Skall de få stanna i vårt land, eller skall de slängas ut?

2. Att invandrare i vissa avseenden behandlas bättre än infödda svenskar. Det finns nästan inga sjuka äldre som behandlas lika gentilt som de ensamkommande flyktingbarnen. Är det rättfärdigt att människor som byggt upp vårt samhälle, som hela sina liv betalt skatt (bl a för att få en tryggad ålderdom) behandlas sämre än människor som kommer hit och inte betalt in ett enda öre till systemet? Jag tycker inte det! Ett annat exempel är svenskar som dömts för grova brott och får paradera med bild och namn i media samtidigt som man gör allt för att inte avslöja identiteten på invandrare som dömts för grova brott. Är det rätt? Jag tycker inte det!

3. Invandringen rent allmänt. Är det t ex rimligt att Sverige skall ta emot så många invandrare jämfört med andra europeiska länder? Och skall vi verkligen ta emot så många muslimer? De senare hotar allvarligt vårt lands framtid, eftersom de varken kan eller vill eller får anpassa sig till det svenska samhället. Enligt en artikel i DN för ett par veckor sedan så ökade invandringen till Sverige med 96 procent mellan 2000 och 2010. Under samma period minskade den i England med 76 procent och i Holland med 66 procent. Är den stora invandringen bra för vårt land? Nog måste det väl ändå vara tillåtet att diskutera detta?!

1. Några brevskrivare har påpekat att jag enbart tar upp negativa saker när det gäller invandring och invandrare och att jag aldrig nämner människor från andra delar av världen i positiva ordalag.

Låt mig besvara det sista påståendet direkt. Det är mycket enkelt. Jag har många artiklar om evolution och om Israel (för att ta ett par exempel). Dessa artiklar är nästan uteslutande kritiska mot evolutionsteorin och försvarar oftast Israels position. Detta betyder inte att jag föraktar den som tror på evolutionen eller att jag hatar palestinier eller vill dem illa. Men i media så har evolutionsteorin absolut och monumentalt tolkningsföreträde. Överallt i samhället särbehandlas evolutionsperspektivet positivt. Ja grundläggande så hävdas, att den som på något sätt ställer sig tvivlande till att universum, livet och de olika arterna uppkommit genom en kombination av slump och naturlagar, är en ond, okunnig och sjuk människa (jag skojar inte, det är precis så man ser det). I alla böcker, tidningar, den allmänna debatten etc så påstås att evolutionsteorin är en absolut sanning som inte kan eller får ifrågasättas. Varför skulle jag då, på min hemsida, också företräda evolutionen, och ge den lika stort utrymme som kritiken av den? Den är redan företrädd – in absurdum. Det finns ingen som helst anledning att jag skulle ha lika många artiklar som försvarar evolution som jag har artiklar som kritiserar den. Mina läsare har matats med pro-evolutionistiska argument hela sina liv; på TV, i skolan, i tidningar etc. Samma sak gäller Mellanösternkonflikten. Det finns tillräckligt många som företräder den palestinska saken. 99,999 procent av allt som skrivs i media och visas på TV etc är starkt vinklat till palestiniernas fördel. Med tanke på den offentliga debattens ensidighet när det gäller evolutionen och Israel behövs inte fler politiskt korrekta röster i sammanhanget. Däremot finns ett enormt behov av någon som företräder den andra sidan av saken.

Och det är precis samma sak när det gäller invandring. Varför skulle jag skriva en massa bloggar, där jag berättar om hur underbara folk från andra kulturer är? Det är bara att slå upp en tidning eller sätta på TV:n så matas man med detta. Därför har jag artiklar där jag kritiserar invandringspolitiken, det mångkulturella samhället och vissa invandrargrupper men inga artiklar som talar om fördelarna med invandringen.

Å andra sidan så försvarar jag på flera ställen både palestinier, invandrare och homosexuella (jag har fått kritik både för att jag kritiserar homoadoptioner och att jag är för positiv till de homosexuella). Dessutom har jag också mycket skarp kritik mot svenskar och det svenska samhället. Att man kan tro att jag hatar alla som inte är infödda svenskar är så absurt att jag nästan inte kan tro att det är sant. Många av mina allra bästa vänner är invandrare. Jag tycker att jag gång på gång på gång på gång har påpekat min inställning och försökt förklara. Men ämnet är tydligen så känsligt att det egentligen inte spelar någon roll vad man skriver. Folk blir arga ändå oavsett vad man skriver och hur man skriver. Det är helt enkelt tabu att på något sätt antyda att det finns problem med muslimer i vårt land och att vår invandringspolitik är åt skogen.

Låt mig för klarhetens skulle definiera begreppet rasism. Denna innebär att man diskriminerar människor tillhörande vissa genetiska (inte kulturella eller religiösa) folkgrupper enbart och av ingen annan anledning än att de tillhör just denna grupp (t ex antisemitism). Diskriminering kan vara positiv eller negativ. Att t ex ge muslimer företräde till Polishögskolan är också ett exempel på diskriminering. Jag är inte rasist. Att jag t ex tycker att brottsliga invandrare skall slängas ut är inte för att de tillhör en viss grupp, utan för att de är brottslingar. Det finns skitstövlar (ursäkta uttrycket!) inom alla grupper, både svenskar och invandrare!!!

Sammanfattningsvis så finns det ingen anledning varför jag skulle ha artiklar där jag försvarar evolutionen, palestinierna eller invandringspolitiken eller invandrarna. Det sköter Godhetskören om med den äran. Och inte nog med det. De hindrar dessutom, så gott de kan, varje annan åsikt att föras fram. Därför har jag de artiklar jag har och därför företräder jag inte båda parter.

2. Och så kommer vi till frågan om de invandrare som begår grova brott och som utnyttjar svenska folkets välvilja (och naivitet).

Någon anklagade mig för att vara obarmhärtig när jag vill förbjuda folk att komma hit (”Så du vill utvisa lidande barn och svårt sjuka invandrare?”). Jag vill inte alls förbjuda folk att komma hit. Men jag anser att vi skall hjälpa de personer som verkligen är i behov av hjälp. Och att vi dessutom skall hjälpa så många som möjligt! Självklart skulle jag göra vad som helst för att hjälpa alla barn som verkligen lider (personligen gör jag faktiskt ganska mycket när det gäller detta – det säger jag inte för att skryta utan för att visa på att det inte är tomma ord).

Tror du verkligen att jag inte skulle vilja hjälpa det här barnet?

Men det jag inte är beredd att hjälpa är t ex den här typen av invandrare:


Bilden föreställer den romska familjen Levakovic, som bor i Köpenhamn. Den danska tidningen Extrabladet skriver om dessa:
De är notoriskt arbetsskygga, de stjäl gång efter gång från stadens äldre medborgare och står bakom allsköns annan allvarlig kriminalitet. Men det får inte Köpenhamns kommun att hålla inne med bidragen till zigenarklanen Levakovic.

En ny intern revisionsrapport från Köpenhamns kommun – utarbetad efter att Ekstra Bladet förra året satte fokus på Danmarks mest kriminella familj – avslöjar att kommunen under en period på lite drygt fyra år har haft utgifter på 16,8 miljoner skattekronor till 28 medlemmar av familjen.

Fyra medlemmar av Levakovic-familjen har under samma period fått mellan 20.300 och 24.200 kr i månaden att förfoga över av kommunen utan att behöva röra ett finger. Det är 6.400 kronor mer än vad en kassörska i huvudstaden tjänar i månaden före skatt.

Observera den fina Mercedesen! Jag misstänker att familjen Levakovic skrattar gott åt de dumma danskarna, som belönar deras kriminalitet med miljontals kronor. Nu var detta exempel hämtat från Danmark, men självklart finns minst lika mycket sådant här i Sverige (jag ger många sådana exempel i tidigare bloggar). Ovanstående artikel vore nog omöjlig i en svensk tidning, där man nästan aldrig visar bilder på brottsliga invandrare och sällan eller aldrig anger deras namn. Dessa förmåner gäller dock inte brottslingar som är etniska svenskar. De blir uthängda i media. Läs gärna den här artikeln i GT som handlar om en etnisk svensk kvinna som mördat sin man! I artikeln anges hennes namn och vi får se henne på bild.

I det sista programmet av Efterlyst, som Leif GW Persson medverkade i, anklagade han Hasse Aro (programledaren) för just det jag skriver ovan. Se gärna detta korta klipp, det är synnerligen belysande.

Det har till och med gått så långt att man hellre avstår från att få fast rånare eller våldtäktsmän än att låta läsaren och tittaren få reda på att det inte handlar om etniska svenskar. Hur skall man annars tolka, att när man i tidningar och andra media berättar om rån och andra brott, så sägs det aldrig att de som flydde från brottsplatsen hade ett mellanösternutseende eller såg ut att vara afrikaner. Jag har i tidigare bloggar gett många exempel på detta. I Danmark anges sådant. Samma sak i de flesta länder jag känner till. Om allmänheten inte får reda på hur gärningsmännen såg ut (ett användbart signalement inkluderar faktiskt afrikanskt utseende, asiatiskt utseende etc), hur skall polisen då kunna få hjälp av allmänheten så att bovarna kan gripas? Allmänheten är en väldigt viktig resurs för polisen. Detta påpekas gång på gång från polishåll. Slutsatsen blir att tidningarna hellre ser att icke etniska svenskar som begår grova brott går fria än att man avslöjar att de inte är etniska svenskar.

Egentligen är det märkligt att afrikaner etc känner sig kränkta (om de nu gör det) när något påstår att en afrikan ser ut som en afrikan. Om jag var afrikan skulle jag inte skämmas över mitt utseende. Jag skulle i stället vara stolt över att vara afrikan. På vad sätt skulle det vara kränkande att prata om afrikanskt etc utseende? Det kan ju bara vara kränkande om man skäms över sitt afrikanska utseende. Oviljan att nämna saker vid deras rätta namn kanske snarare är en svensk åkomma. Det är kanske vi som förutsätter att afrikaner skulle bli kränkta över att människor tycker att de ser afrikanska ut. I så fall gör vi dessa folkgrupper en stor otjänst. Och som sagt, ett signalement måste ta med allt som underlättar igenkännande för att vara meningsfullt.

3. När det gäller barn så tycker jag att vi skall hjälpa så många lidande barn i världen, som vi har möjlighet att hjälpa.

Här har vi riktiga barn. Det är sådana barn jag vill hjälpa. Inte för att de är söta, utan för att de inte har någonting!!! De har ingen som kan hosta upp 100 000 kr för att skicka dem till Sverige. De har ingenting. Absolut ingenting!

Beträffande ensamkommande flyktingbarn är jag emellertid mycket kritisk. I tidigare bloggar har jag diskuterat detta ingående. För det första är de flesta inte barn utan vuxna. När man i Norge under en period åldersbestämde alla ensamkommande flyktingbarn genom tandundersökning, visade det sig att ca 90 procent ljög om sin ålder. Jag har skrivit om detta i en tidigare blogg, där jag också ger en länk till en norsk tidning som källa.


Är det konstigt att tidningarna inte visar bilder på ensamkommande flyktingbarn. Här ser vi två av dem. Visst är de gulliga!


För det andra har de (eller någon) hostat upp runt 100 000 kr eller mer för att de skall kunna ta sig hit. En 17-årig kille i Somalia eller Afghanistan kan omöjligen få fram ett sådant belopp. Inte ens en hel familj kan göra detta. Och om familjen eller släkten kan få fram en sådan (i dessa länder) astronomisk summa, ja då tror jag att de klarar sig bra ändå. Jag anser att vi endast i mycket, mycket sällsynta undantagsfall skall låta sådana barn (som inte är barn) stanna i vårt land. De skall i stället hjälpas på plats eller i närområdet. I Sverige kostar de ofattbara summor, medan man samtidigt sparar in på äldrevården och låter gamlingar som arbetat hela sina liv och betalat skatt, leva på ett ovärdigt sätt. Det finns faktiskt en ekonomisk verklighet (grekerna tycks omedvetna om detta och därför ser det ut som det gör där). Vi har begränsat med pengar. Förra året kostade de ensamkommande barnen ca 1,74 miljarder kronor (720 000 kr/barn/år – tänk om man hade sådana pengar att röra sig med!). Det betyder att det blir 1,74 miljarder mindre pengar över till annat. Ja men, säger någon, man kan inte lägga ekonomiska aspekter på människoliv. Det kan man visst det!!!! Det gör vi redan, när vi sparar in på skolor och äldrevård etc. Vissa avancerade operationer görs inte på gamla människor, eftersom man anser det vara för dyrt i förhållande till vad samhället får i utbyte. Kan vi lägga ekonomiska aspekter på etniska svenskars liv, kan vi definitivt göra det på invandrares liv!!!!!!!!!! Och speciellt då de invandrare som begår brott eller utnyttjar systemet. Det är ju dessa jag huvudsakligen talar om i denna artikel!

Dessutom, för de 1,74 miljarder som de ensamkommande flykting”barnen” kostade Sverige 2010 hade vi kunnat hjälpa någonstans mellan tre- och fyrahundratusen barn på Haiti. Barn som inte kan få fram 100 000 kr för att ta sig till Sverige. Jag skulle mycket hellre hjälpa dessa barn.

Att jag tar upp de ensamkommande flyktingbarnen i föreliggande artikel är på grund av att alltför många av de som kommer från Somalia och andra muslimska länder, uppvisar ett ganska oacceptabelt beteende. De blir erbjudna arbete, men vägrar ta det, eftersom det är för jobbigt (jag skriver om detta i en tidigare blogg och har länk till den tidning som skrev om detta). Vid flera tillfällen har ensamkommande flyktingbarn hungerstrejkat, eftersom de inte varit nöjda med maten. De har antastat och även försökt våldta svenska småflickor på badhus (jag har flera exempel på detta) etc, etc. Och de begår brott. Givetvis gör inte alla det. Jag påstår inte detta. Men de som gör det skall omedelbart skickas tillbaka dit de kommer ifrån.

Överhuvudtaget lyser tacksamhet med sin frånvaro i den muslimska kulturen. Jag kan inte minnas att jag i någon intervju eller artikel sett eller hört någon muslimsk invandrare uttrycka tacksamhet för att han/hon fått stanna här (jag säger inte att ingen gjort det, jag säger bara att jag aldrig hört någon göra det). Många av muslimerna i vårt land upplever sig som herrefolket som snart skall ta över vårt land (de är ju befallda att göra detta av Koranen och dessutom utlovade seger av Allah, så det är ju bara en tidsfråga).

För par veckor sedan utsattes en 10-årig flicka i Köpenhamn för en brutal våldtäkt (som inkluderade vaginalt samlag, analt samlag och därefter tilltvingad oralsex). Övergreppet skedde på en lekplats och 10-åringens 9-åriga kompis lyckades fly och larma polisen. Gärningsmannen visade sig vara en 16-årig somalier, nyss hemkommen från en liten resa till Somalia (betald av vem, kan man undra). Bevisen mot somaliern är överväldigande.

Läs t ex på följande länkar: http://www.uriasposten.net/archives/31866
http://avpixlat.info/2011/11/28/valdtakt-av-10-aring-i-danmark-orsakar-etnisk-oro/#more-3519

Den första tanke som dyker upp i mitt huvud är hur 16-åringen kunde åka till Somalia på besök om han nu flytt med fara för livet därifrån? Och har han inte flytt med fara för livet – vad gör han då i Danmark? Då borde han inte släppts in där. Då är han ingen flykting.

Varför skriver jag nu detta? Jo, för att du skall bli riktigt arg på mig. Nu tänker du nämligen (kanske), ”Du tar upp enstaka undantag. Så är inte alla invandrare. Jag har minsann en arbetskamrat från Turkiet och han är hur trevlig som helst.” Visst, kan så vara. Men du förstår uppenbarligen inte vad jag vill säga med den här artikeln.

Jag påstår inte att alla invandrare begår brott eller planerar att ta över vårt land eller utnyttjar systemet på ett otillbörligt sätt. I den här artikeln talar jag just om de invandrare som begår grova brott och som utnyttjar systemet och som är här för att ta över vårt land. Det finns givetvis också svenskar som begår brott och utnyttjar systemet. Absolut! Men de har födslorätt här. De kan vi inte slänga ut. Och deras föräldrar och farföräldrar etc har betalat in skatt under hela sina liv och så att säga i någon mån i förväg betalt för sina missanpassade avkomlingar. Men invandrare har inte födslorätt i vårt land. De har inga rätt alls att komma hit. Vi kan välja att i välvilja ta emot invandrare. Och det skall vi göra. Men vi skall vara stentuffa mot de invandrare som missbrukar vår välvilja. För de skötsamma invandrarnas skull!

Jag vet inte hur många fall jag läst om, där en invandrare blivit dömd för ett grovt brott och sedan dömts till utvisning efter avtjänat straff, och sedan inte har utvisats. Skälet till det senare kan vara att han/hon också begått grova brott i sitt hemland och där riskerar kanske dödsstraff eller tortyr eller att hamna i ett mycket hårt fängelse. Och då kan vi av humanitära skäl inte utvisa vederbörande, tycker vi. Resultatet blir att skötsamma människor som kommit till Sverige blir utvisade trots att de inte begått brott i Sverige, medan människor som begått mycket grova brott i vårt land (även mord) får stanna här av humanitära skäl, om de som bonus också begått grova brott i sitt hemland. Dvs de skötsamma invandrarna behandlas sämre än de brottsliga invandrarna. Detta är helt fel. Och sänder helt fel signaler.

Nu tänker du kanske så här, ”Men vi kan väl ändå inte utvisa människor till länder med inhumana straffsystem.” Varför inte det? Vi svenskar kanske tycker att de har inhumana system, men vi har ingen rätt att ha synpunkter på deras rättssystem. I Sverige är vi väldigt ”humana” mot bovarna, medan vi fullständigt struntar i offren och deras anhöriga. Jag ser inget humant i det. Men oavsett hur man ser på detta så finns ingenting som tvingar en invandrare att begå våldtäkter eller mord eller rån eller vad det nu är. Vill man inte bli utvisad är det bara att sköta sig. Att försöka ursäkta den ovan nämnda våldtäktsmisstänkte 16-åringen och tala om psykosociala faktorer och liknande (som Godhetskören älskar att göra) är ingenting annat än ondska.

Att våldta en 10-årig på det grova sätt som skedde (vi talar liksom inte om en blottare som visat snoppen för en flicka), är ett mycket, mycket grovt brott!!!!!!!!!! Det handlar ju inte om en berusad tonårsflicka som frivilligt följde med våldtäktsmannen hem (inte heller då är våldtäkt acceptabelt), utan om en flicka, ett barn i ordets verkliga bemärkelse, som lekte med sin kamrat i en lekpark. Kanske har flickans liv förstörts. Det är inte alls omöjligt. Förmodligen har hon, förutom psykiska men, fått svåra underlivsskador, vilket ofta leder till smärtor vid samlag under resten av livet. Det är inte heller ovanligt att flickor begår självmord efter sådana här händelser. Ett sådant brott skall få mycket, mycket hårda konsekvenser!!!!! Även om man är invandrare.

Därför anser jag att invandrare som begår grova brott skall utvisas oavsett vad som möter dem i hemlandet (det skall de i så fall tänka på innan de begår brott). Om de t ex har begått mord i sitt hemland så tycker jag att då skall de också straffas för detta efter hemlandets lagar. Det är rätt åt dem! Ingen och ingenting tvingade 16-åringen att våldta den 10-åriga flickan. Han valde att göra det och skall därför också betala det fulla priset för att ha gjort det. Men på grund av sin låga ålder kommer han säkert att helt undgå straff för det han gjort. Och får han något straff så blir det i stort sett ingenting. Och han kommer definitivt inte att dömas till uvisning. Trots att han mycket väl skulle kunna utvisas. Han besökte ju helt nyligen frivilligt Somalia, vilket antyder att han inte känner sig hotad där.

Nyligen läste jag en artikel som handlade om invandrarungdomar som rånar människor på mobiltelefoner och pengar. Det var någon i Godhetskören som skrivit artikeln, och vederbörande menade att det inte är så enkelt att avgöra vem som är bov och offer. Man måste ”problematisera” det hela (ett av de nya politiskt korrekta modeuttrycken) menade man. Vadå problematisera? Som jag ser det finns inget att problematisera. Det enda problemet är att en person rånar en annan person. Detta kan inte på något sätt ursäktas av sociala faktorer som utanförskap och arbetslöshet. Varför begår i så fall asiatiska invandrare rån och våldtäkter i oerhört mycket mindre omfattning än muslimska invandrare? Och om det nu är psykosociala orsaker, varför är inte asiatiska invandrare arbetslösa och utanför i samma utsträckning som muslimska invandrare?

4. Eftersom jag nu tagit bladet från munnen när det gäller vår misslyckade invandringspolitik får jag alla möjliga sorters mail i ämnet. En del är arga på mig (som jag nämnde inledningsvis). Andra tycker att jag är för mesig. Jag har full förståelse för att människor reagerar när brottsliga invandrare inte kan utvisas eller inte får några straff eller får fantasisummor från samhället, trots att de begår brott. Fortsätter det på detta sätt kommer vi snart att ha riktiga nazistpartier i Sverige. Och de kommer inte att få några procent av rösterna. Nej de kommer att få egen majoritet i Riksdagen. Och vad kommer medlemmarna i Godhetskören att tycka när och om detta sker? Svenska folket kommer då att vara så trötta och förbannade på de invandrare som missköter sig, att det kommer att gå ut också över de skötsamma invandrarna. Därför måste vi ta itu så snart som möjligt med de misskötsamma invandrarna. Annars kommer vi att få ett verkligt rasistiskt samhälle.

Jag såg för övrigt att Aftonbladet häromdagen på sin hemsida ställde frågan, ”Vem skulle du rösta på om det var val idag?” När jag kollade hade över 20 000 personer röstat. Vid Sifo-undersökningar brukar man tillfråga mellan 1000 och 2000 personer. Skillnaden är givetvis att de stora instituten gör urval som skall avspegla hela det svenska samhället. Här handlade det om de som brukar läsa på Aftonbladets hemsida. Vi kan nog under alla förhållanden utgå från att SD-sympatisörer inte hör till de mest frekventa besökarna där, varför dessa förmodligen inte var överrepresenterade i resultatet. Dessutom är 20 000 personer så pass många att detta automatiskt borde ge en viss spridning bland de som röstade. KD fick 2 procent (grattis Hägglund), V 5%, Centerpartiet 3 procent och SD 23 procent! Socialdemokraterna fick 17 procent! På Aftonbladets hemsida, av alla ställen! Även om sådana här omröstningar måste tas med en nypa salt (gäller också Sifo etc), antyder resultatet i alla fall hur människor känner sig. Man kan nog inte helt utesluta att SD kommer att gå framåt rejält i nästa val (om inte någon okänd skandal dyker upp eller att partiledningen gör bort sig). Kanske kommer de då att vara större än Socialdemokraterna? Skulle det verkligen vara val idag, kanske inte folk skulle rösta som de gjorde ovan, eftersom ett val handlar om så mycket mer än invandringen, nämligen ekonomisk politik, miljöpolitik, arbetsmarknad etc. Men det intressanta är att ovannämnda omröstning visar människors tankar. Även om många av de som nu valde SD, i verkligheten i ett riktigt val, än så länge skulle röstat på M eller S och inte SD, anser de tydligen att SD har rätt när det gäller just invandringen. Och förr eller senare kanske dessa tankar övergår till handling (om vår vansinniga invandringspolitik fortsätter och problemen blir alltmer akuta) och då kan det politiska landskapet i vårt land helt komma att möbleras om. Det kan inte uteslutas att SD kommer att vara största partiet om 10 år.

Rent praktiskt skulle jag vilja ha följande lagstiftning: Invandrare som ännu inte blivit svenska medborgare och begår brott i någon form (med undantag för p-böter och fortkörning och liknande) skall automatiskt utvisas (vare sig de har PUT eller ej). Handlar det om föräldrar skall hela familjen utvisas (i varje fall skall den brottslige inte få stanna med hänsyn till familjen). När de blivit svenska medborgare skall det finnas en prövotid på låt oss säga 5 eller 10 år. Begår man grova brott (nu talar jag alltså om brott som våldtäkt, rån och mord) under den tiden skall man förlora sitt svenska medborgarskap och sedan skall man utvisas (eventuellt med hela sin familj). På senare tid har det diskuterats om att korta ned väntetiden för svenskt medborgarskap till 2 år. I så fall blir kraven på en prövotid ännu viktigare. Till och med socialdemokraternas starke man i Malmö, Ilmar Reepalu, vill göra det möjligt att utvisa nyblivna svenska medborgare. Hans tanke är att det skall stävja gängkriminaliteten, eftersom fängelse inte är tillräckligt avskräckande, vilket utvisning är (enligt honom). Nu har han mötts av total oförståelse och massiva fördömanden, men jag tror ändå att han startat en tankekedja som kanske till slut inte går att stoppa (speciellt inte när verkligheten kommer ikapp).

I en artikel i Aftonbladet den 24/11 2011 skriver man om den s k Alexandramannen, irakiern Atheer al-Suhairy, som sexuellt förgripit sig på mer än 50 unga flickor. I det här fallet angav Aftonbladet faktiskt namn och etnicitet och visade bild. Kanske insåg man att det hade stuckit alltför mycket i ögonen på folk om man inte gjort det. Al-Suhairy har nu avtjänat sitt straff (eller delar av det i alla fall) och släpps efter sex år. Han är dömd till utvisning efter avtjänat straff. Men antagligen så kommer han inte att kunna utvisas. Varför kan han då inte utvisas? Jo, orsaken är att han inte har sina papper i ordning. Sven-Åke Eriksson, beslutsfattare vid gränspolisen, bekräftar i artikeln problemet:
Vi har haft utvisningsärenden där vi har varit tvungna att släppa grova brottslingar på grund av att utlänningen kanske vägrar ta fram dokument, eller var han kommer ifrån. Det händer ofta.

Hehehehehe…. (hysteriskt skratt). Ja här ser man verkligen demokratins svaghet. Det är bara att vägra ta fram sina papper, eller göra sig av med dem, så slipper man utvisas. Tänk om det var så enkelt så att en etnisk svensk kunde undgå att straffas för mord genom att slänga sitt pass! Det vore ju fantastiskt eller hur? Men det kan ju knappast vara lagstiftarens mening att det skall vara så lätt att undgå utvisning. Då får vi ändra på lagen så att även den som saknar papper kan utvisas. Nu finns givetvis ett problem här. Vilket land vill ta emot en sådan person om det inte går att styrka att personen i fråga har sitt ursprung i detta land? Det måste rimligen vara en utrikespolitisk fråga. Vi får helt enkelt förhandla med olika aktuella länder, och med tanke på de enorma summor som Sverige ger i bistånd till många fattiga länder, så kanske man som motprestation kunde kräva att dessa länder tar emot utvisade personer från Sverige, även om de saknar papper. Annars får vi väl upprätta en fångkoloni på Antarktis, dit vi skickar dem (Skojar jag? Tja, jag vet inte om jag skojar. Kanske, kanske inte).

Apropå ingenting så berättar danska Extrabladet att Danmark efter inbördeskriget i Libyen tagit emot 50 sårade libyiska soldater (jag antar att dessa kom från de så kallade ”rebellerna”). Man skulle tycka att dessa borde vara tacksamma. Men inte. De krävde att få röka i sjukhussängarna (fast andra patienter inte accepterade det), de kom med rasistiska kommentarer till personalen, de accepterade inte kvinnliga tolkar och kom med ytterligare krav på särbehandling. Man tvingades kontakta de libyiska myndigheterna, som skickade personal för att tala soldaterna till rätta. Det här visar precis hur islam fungerar. Otacksamhet, kvinnoförtryck och hänsynslöshet mot andra och förakt för andra kulturer och åsikter (man kan ju tycka att libyerna inte har speciellt mycket att vara stolta över). Fick jag bestämma skulle man bara skicka tillbaks dem utan någon behandling. Och det menar jag verkligen! För övrigt kan man undra om Natos och Sveriges insats i Libyen verkligen var för det libyiska folkets bästa. Många fall av krigsbrott och övergrepp på civila, begångna av den Natofinansierade och Natobeväpnade gerillan, har framkommit. Och enligt Amnesty begås fortfarande övergrepp och massakrer på tusentals civila.

För övrigt läste jag att alla de nordiska länderna fått förfrågningar från den libyiska övergångsregeringen när det gäller specialistvård för libyiska soldater. Norge tackade nej medan Danmark tydligen sade ja. Sverige har tagit emot ca 20 st. SvD skrev den 29/11 2011:
På tisdagskvällen åker läkare från Region Skåne till Libyen för att slutföra urvalet av de patienter som ska flygas till Skåne för vård. Det handlar i första hand om ett 20-tal krigsskadade män.

Region Skåne blir därmed först i landet att ta emot krigsskadade från Libyen.

Man undrar bara vad flygtransporten hit kostar (läkare finns ombord på planet). Dessutom har vi tillräckligt långa vårdköer som det är.
– Ja men man kan ju inte lägga ekonomiska aspekter på människoliv!
– Men det har vi ju nyss diskuterat. Man lägger redan sådana aspekter på människoliv. Det är precis därför vi har de vårdköer vi har. Dessa 20 libyer kommer självklart att gå före svenska patienter i kön. Eller rättare sagt, de har redan gått före. Och eftersom Godhetskören (som antagligen har försäkringar som ger dem företräde i alla vårdköer) vill visa för hela världen hur goda de är, kommer man säkert att ta hit många, många fler skadade libyer. Tänk om man kunde få läsa om att dessa libyer uttryckt stor tacksamhet för att de fått komma hit eller fått se någon i TV som gjorde detta. Då skulle jag känna mig lite bättre i all fall.

Jag drar inte alla invandrare över en kam i det jag skriver ovan. Det jag diskuterar i föreliggande artikel är just de invandrare som begår brott, oavsett hur många eller hur få de är. Nu finns det faktiskt en ytterligare aspekt av det hela. I tidigare bloggar har jag nämnt (och gett källor för detta) att i Sverige så är andelen våldsbrott bland invandrare från muslimska länder ungefär tre gånger så hög som genomsnittet. Ungefär samma siffror gäller för Norge och Danmark (för invandrare från Asien ligger siffran på ca en tredjedel av genomsnittet – det är således skillnad på invandrargrupper och invandrargrupper).

När det gäller Frankrike så utgör muslimerna ca 5-10 procent av befolkningen. Samtidigt visar nya siffror att 70 procent av fångarna i franska fängelser är muslimer (enligt Press TV), dvs en grotesk överrepresentation. I tv-sekvensen som finns i samband med artikeln försöker man bortförklara muslimernas överrepresentation när det gäller brott genom att i vanlig ordning hänvisa till psykosociala orsaker. Frågan är då varför inte andra invandrargrupper är lika överrepresenterade.

Frankrike går obevekligt mot ett inbördeskrig inom 30-40 år. Det är min bestämda uppfattning.

Sammanfattningsvis så menar jag att brottsliga invandrare skall slängas ut från Sverige (och Europa). De har ingenting här att göra. Ingenting tvingar dem att våldta 10-åriga flickor eller råna ungdomar på mobiltelefoner. Vill de stanna här får de sköta sig, annars åker de ut. De har ingen rätt att vara här. Vi som bor här bestämmer vilka som har rätt att bosätta sig i Sverige. De handlar inte om att vara grym eller obarmhärtig. Den typen av människor förtjänar ingen barmhärtighet. Jag anser att de pengar vi öronmärker till att hjälpa mindre lyckligt lottade människor i andra länder skall användas optimalt för att hjälpa så många som möjligt. Och detta gör vi bäst genom att hjälpa lidande människor i närområdet och inte låta dem komma hit.

Om dina egna barn missköter sig, så slänger du inte ut dem. Då är du en dålig förälder. Utan du försöker hjälpa dem att bli skötsamma människor. Men om grannens barn kommer hem till dig för att leka med dina barn, och då missköter sig allvarligt (med flit slår sönder saker, stjäl och hotar dina barn och dig själv), då slänger du ut dem (eller kallar på polis att slänga ut dem om du inte klarar av det själv). Det har du all rätt att göra. På samma sätt är det med invandrare. Att låta brottsliga invandrare stanna i Sverige, medan vi utvisar skötsamma invandrare är inte godhet. Det är i själva verket ondska, eftersom vi då behandlar de brottsliga invandrarna bättre än de skötsamma. Dessutom är det dumhet av det enkla skälet att vårt land på sikt kommer att förstöras.

Nu är ju med all sannolikhet Sverige och Europa en döende civilisation, så antagligen är det jag skriver bortkastat. Allt måste löpa linan ut. Godhetskören kommer inte att ge sig förrän det Sverige, som vi etniska svenskar vuxit upp i, inte längre existerar. Frågan är vad som då kommer att existera. Och frågan är om Godhetskören, när de sitter där med facit i hand, verkligen kommer att ”gilla läget”. Jag är inte säker på det.

(Jag hänvisar ovan till äldre bloggar, där det bl a återfinns källor till mina påståenden. Jag ger inga länkar till dessa utan läsaren får antingen bläddra bland dem eller använda sökfunktionen).