fredag 19 april 2013

Fakta talar sitt tydliga språk – om islam, judendom och nobelpris

När jag skriver en ny artikel har jag alltid ett val; antingen lägga den på min hemsida eller på bloggen. De artiklar jag har på hemsidan har ofta en mer undervisande, icke tidsberoende karaktär medan artiklarna på bloggen företrädesvis handlar om aktuella saker.

Med utgångspunkt från ett mail jag fick från en av mina läsare har jag nu skrivit en artikel som handlar om islam, judendom och nobelpris. Jag lägger den på hemsidan, eftersom den passar bättre där.

Jag har tidigare skrivit om detta, men då mer allmänt. I föreliggande artikel listar jag varje muslim respektive jude som fått nobelpriset. Skillnaden i antal är grotesk. Av världens ca 1,2 miljarder muslimer har 8 stycken fått nobelpriset. Utav de 14 miljoner judar som finns på vår planet så har 135 mottagit nobelpriset. När det gäller naturvetenskap är skillnaden än större; 1 muslim mot 117 judar.

Det är uppenbart att Bibelns respektive Koranens inställning till vetenskap och logiskt tänkande, skiljer sig dramatiskt åt.

Min nya artikel hittar du här

Ha en bra kväll/natt/morgon/dag!