lördag 6 juli 2013

Islam – kärlekens och fridens religion

Det här blir en rekordkort blogg. Vänligen titta på följande videoklipp från den egyptiska TV-stationen Al-Hafez, vilket sändes den 7/6 2013. Här får vi se den egyptiske, muslimske prästen Mahmoud Shaaban live när han kärleksfullt utfärdar en fatwa över den egyptisk-tyske forskaren i politik, Hamed Abdel-Samad. Denne har dristat sig att kritisera islam (bl a så skall Abdel-Samad ha sagt att fascism, orättvisor och terrorism började med det muslimska erövrandet av Mecka). Översättningen är gjord av MEMRI (Middle East Media Research Institute).

Översättningen är till engelska och om du inte förstår engelska så tror jag ändå att du förstår ungefär vad som sägs.

Det är mycket möjligt att Abdel-Samad sagt det han anklagas för, men so what? I en demokrati värd namnet har man rätt att ha avvikande åsikter och man har rätt att kritisera allting, även religioner!!! Och även islam!!! Och dessutom så ligger det mycket i det han anklagas för att ha sagt. Jag instämmer helt och hållet.

Det intressanta är nu att ingenting kan övertyga Godhetskören om att islam inte är den mest kärleksfulla, den mest fridsamma och fredliga och underbaraste av alla religioner. Visserligen är inte alla muslimer som den här prästen (tack och lov), men det är inte det som är det intressanta. Jag talar om islam och vad islams heliga dokument säger. Det är dessa dokument som definierar islam, och inte Aftonbladet eller Fredriks Reinfeldt. Den här prästen uttrycker exakt vad islams heliga skrifter säger och vad som också klart sägs i den officiella tolkningen av dessa – sharíalagen. Den som hädar profeten och islam skall dödas! Och varje invändning mot islam och vad Muhammed har sagt räknas som hädelse – sharíalagen säger till och med att den som inte tror på ödet och den som tror att det finns naturlagar är en hädare. Och straffet för hädelse är alltid döden!!! Alltid!

Men sanningen spelar ju ingen roll i den verklighet som definieras av politisk korrekthet. Det som är politiskt korrekt är sannare än sanningen själv och verkligare än verkligheten själv. Det är därför som den politiska korrektheten leder till förnuftets och sanningens undergång. Och det är därför som sanningens ljus, som lyser i den vetande människans ögon idag har ersatts av ett dumdreglande flin och tomma ögon. Den vetande människan – homo sapiens – har utvecklats (eller invecklats snarare) till den korkade människan – homo stultus.