torsdag 22 augusti 2013

Profeten Winston Churchill

En ung Winston Churchill


När Churchill under tidigt 1930-tal varnade England för den framväxande nazismen i Tyskland och hävdade att England måste rusta upp sina militära styrkor, hånades han och betraktades som ett gammalt fossil som inte förstod någonting alls. Så småningom visade det sig att hans bedömning av Hitler och Nazityskland var korrekt och när kriget bröt ut så blev han engelsk premiärminister och ledde framgångsrikt landet under hela kriget. Det finns historiker som menar att utan Churchill så hade Hitler vunnit Andra Världskriget (alternativt att England hade accepterat att Hitler dominerade Europa). Konsekvenserna av detta hade varit fruktansvärda. Då hade Hitler fått möjlighet att fullborda sin djävulska plan att utrota alla som han betraktade som ”undermänniskor” (judar, romer, homosexuella, förståndshandikappade, långtidssjuka, invalider etc, etc). Nu hann han ändå med att orsaka ett ofattbart lidande (även för sitt eget folk). Facit av Hitlers livsverk blev ca 50 miljoner döda!

Nedan följer ett utdrag ur ett kort tal som Winston Churchill höll 1899, när han var ung journalist och soldat, 25 år gammal (talet finns att läsa på engelska Wikipedia).
Hur fruktansvärd är inte den förbannelse som Muhammedanismen [ett äldre ord för islam] lägger på sina efterföljare. Vid sidan av det fanatiska raseriet, vilket är lika farligt hos en människa som rabies hos en hund, finns denna skrämmande, fatalistiska apati. Effekterna är uppenbara i många länder; tanklösa vanor, slarviga jordbrukssystem, tröga affärsmetoder, osäkerhet när det gäller egendom finns överallt där Profetens efterföljare härskar eller lever. En förnedrande sensualism berövar livet dess behag och förfining och vår nästa hennes värdighet och okränkbarhet. Det faktum att varje kvinna, enligt muslimsk lag, måste tillhöra en man som dennes absoluta egendom, antingen som barn, hustru eller älskarinna, fördröjer det slutgiltiga utrotandet av slaveriet till dess att islam har upphört att vara en dominerande faktor bland mänskligheten.

Individuella muslimer kan uppvisa utmärkta kvaliteter, men inflytandet av denna religion paralyserar den sociala utvecklingen hos dess anhängare.

Det existerar ingen starkare bakåtsträvande kraft i världen. Muhammedanismen är långt ifrån utdöende utan är en militant tro som vinner nya anhängare. Den har redan spridit sig genom centrala Afrika, och reser upp orädda krigare för varje steg den tar, och vore det inte för att kristendomen skyddas av vetenskapens starka armar, den vetenskap mot vilken islam förgäves har kämpat, skulle Europa mycket väl kunna falla, precis som Roms antika civilisation föll.

Winston Churchill (källa: The River War, first edition, Vol II, pages 248-250, London)
Churchill såg på 1930-talet Hitler som en framväxande, hotfull kraft och kunde med profetisk skärpa förutsäga utvecklingen i Nazityskland. I det tal han höll 1899 talar han om islam som en framväxande och hotfull kraft. Kanske är detta tal lika profetiskt som många av hans senare tal på 1930- och 1940-talen. Historien kommer att visa oss hur det förhåller sig med den saken.

PS. Är du arg på mig nu? Varför då? Det är inte jag som säger ovanstående utan Winston Churchill. En av 1900-talets största statsmän. DS.