måndag 9 december 2013

Sions Vises Protokoll – så var det dags igen

I media så har det de senaste dagarna berättats om att flera svenska boksajter (bl a Adlibris och Bokia) nu har Sions Vises Protokoll (översatt till svenska) i sitt utbud. DN hade t ex den 5/12 en artikel med rubrik "Antisemitisk propaganda på svenska boksajter.

Sions Vises Protokoll (fortsättningsvis kallad (SVP) är en demagogisk, antisemitisk hatskrift som först dök upp i Ryssland någon gång i 1800-talets sista skälvande minuter. Bakom stod ryska hemliga polisen och målet var att göra judarna till syndabock för eländet i Ryssland. Beställare av verket var ryske tsaren. Ny lyckades han inte i sina intentioner (även om tusentals judar mördades på grund av SVP). Ett par decennier senare föll tsardömet (och ryska folket hamnade i ett ännu större elände, fast av annat slag). Sions Vise är, enligt skriften, en sammansvärjning av judar, vars mål är att ta över hela världen bl a genom att sprida epidemier (i arabvärlden påstås idag med jämna mellanrum, även i stora tidningar i Egypten etc, hur Israel skickar ut hiv-smittade judinnor för att sprida aids och hur man förgiftar vattenbrunnar i islamvärlden etc, etc). I Nazityskland gjorde man stor sak av SVP och använde den för att piska upp en hatstämning mot det judiska folket. Idag är SVP en av de mest sålda böckerna i islamvärlden. Som jag visar i ett flertal artiklar, både på hemsidan och på min blogg, så är antisemitism en organisk del av islam. Om du inte tror mig, är det bara att själv studera Koranen och hadítherna och sharíalagen (i mina olika artiklar anger jag suror och hadíthnummer etc). Islamvärldens absoluta oförsonlighet när det gäller staten Israel och behandlingen av de judar som bor i islamvärlden är helt enkelt en ofrånkomlig konsekvens av religionen islam.

Idag känner man till hela bakgrunden till SVP och man kan utan överdrift säga att det scenario som målas upp i SVP är vederlagt så långt som något överhuvudtaget kan vederläggas. Det står helt klart att Sions Vises Protokoll var ett beställningsverk från den antisemitiske ryske tsaren Nikolaus II. Verket sammanställdes som sagt runt sekelskiftet 1800/1900 och utgick från en pamflett (som möjligen kan ses som en satir) skriven av Maurice Joly 1864, där Napoleon III anklagades för att vilja dominera hela världen. Man ersatte, i den nya versionen av pamfletten, helt enkelt Napoleon III med Sions Vise.

I reklamen för SVP har Bokia och Adlibris samma text och skriver bl a ”Det [SVP] har avfärdats som ett falsarium sedan andra världskriget. Men stämmer det verkligen?[fetstil tillagt av mig]” Detta känns ganska illavarslande med tanke på att SVP:s påståenden är vederlagda. En sådan brasklapp, som givetvis är med för att sälja fler exemplar, gör dessvärre så att okunniga ungdomar med dålig urskiljningsförmåga får intrycket att det scenario som SVP målar upp mycket väl kan vara sant. Att SVP översatts till svenska är också illavarslande. Självklart skall även sådana här verk finnas tillgängliga i en sann demokrati, eftersom forskare behöver tillgång till allt som är skrivet i sitt sökande efter sanningen. För det ändamålet hade man inte behövt översätta verket till svenska. Jag misstänker att boksajterna (och det förlag som översatt SVP) räknar med stor försäljning till Sveriges växande muslimska population. Huruvida det finns med antisemitism i bilden vet jag givetvis inte, men jag utesluter inte att det kan har varit en drivande faktor.

Med anledning av ovanstående skickade jag följande mail till Adlibris och Bokia:


Hej!

Jag läste i DN att ni nu har "Sion Vises Protokoll" (fortsättningsvis kallar jag den för SVP) i ert sortiment.

Jag är för tryck- och yttrandefrihet och anser att människor skall ha tillgång till i princip allt som finns skrivet. Frågan är dock om det är lämpligt att ge ut allt som vanlig, lättillgänglig bokhandelslitteratur. Det finns mycket som är skrivet som är falskt, som kan missuppfattas och som kan lura människor. Konspirationsscenarios är ofta oerhört bedrägliga (på ett skickligt sätt) och inte lätta att genomskåda, speciellt gäller detta unga människor. Självklart måste forskare, journalister, samhällsvetare etc, etc ha tillgång både till Hitlers "Mein Kampf" och SVP och Anders B Breiviks "Manifest" etc. Dvs i vetenskapens namn måste allt vara tillgängligt. Vetenskaplig litteratur kan i princip alla köpa (därför uppfyller den kravet på yttrande- och tryckfrihet), men den är mer svårtillgänglig, eftersom den inte finns på den vanliga bokhandelsdisken och är dyrare än pocketböcker och mer svårläst (därför är risken mindre att den hamnar i händerna på människor som riskerar att missuppfatta den).

Att lägga böcker av den typ som SVP utgör på bokhandelsdisken kan verka som ett slag för yttrandefriheten. Men det förutsätter att Adlibris och Bokia i så fall också ger ut annan kontroversiell litteratur, t ex så finns mängder av böcker som är oerhört kritiska mot islam, men som jag aldrig sett i en vanlig svensk bokhandel. Och i så fall borde det även finnas kristen litteratur i ert sortiment och även litteratur som kritiserar evolutionsteorin. Jag menar skall vi ha yttrande- och tryckfrihet ja då skall vi också ha det fullt ut. Selektiv yttrandefrihet är inte yttrandefrihet i ordets verkliga bemärkelse utan är propaganda.

Faran med den typ av konspirationsböcker som SVP utgör är att väldigt många människor går på sådant. Som gammal lärare vet jag att mängder av svenska ungdomar tror att det var USA själva som utförde terrordåden vid 9-11. Mängder av svenska ungdomar tror också att månlandningarna är fejkade och inspelade i Hollywood (eller någon annanstans). Detta sprids från oerhört skickligt gjorda konspirationssajter på Internet, genom argument som tonåringar omöjligen kan genomskåda. Däremot kan en fysiker som jag genomskåda dem, men de flesta tonåringar orkar inte läsa den litteratur som smular sönder konspirationsteorierna (konspirationssajterna använder ofta lättförståeliga demagogiska argument medan det krävs ibland ganska krångliga, logiskt-vetenskapliga argument för att motbevisa dem). Jag  vet inte om det finns några säkra siffror, men jag skulle kunna tänka mig att det är en majoritet av svenska ungdomar som idag tror att USA aldrig landsatt en människa på månen, eller i varje fall håller det för fullt möjligt att det är så (speciellt gäller detta muslimska invandrarungdomar – jag har viss erfarenhet av sådana).

När det gäller månlandningar kanske det inte spelar så stor roll vad människor tror (bortsett från att det aldrig är roligt att bli lurad). Men när det gäller böcker som sprider rasism och antisemitism är det en helt annan sak. Där kan konsekvenserna bli fruktansvärda. SVP var en mycket viktig bok i nazismens antijudiska propaganda.

Att distribuera en sådan här bok kan visa sig vara en draksådd (men kanske är det också avsikten?). Antisemitismen i Europa har ökat dramatiskt de senaste åren (bl a pga tillströmningen av muslimer, vilka ofta är oerhört antisemitiska – antisemitism är inbyggd i själva islam, det är bara att läsa islams heliga skrifter så ser man att så är fallet). Sverige är ett av de värsta länderna i detta avseende enligt flera människorättsorganisationer (inte så mycket att vara stolt över). Mängder av judar har lämnat Malmö pga av att denna stad idag är ett verkligt antisemitiskt fäste (huvudsakligen beroende på den stora andelen muslimer där). Ofta maskeras antisemitismen som antisionism, dvs att det är Israel man kritiserar (säger man), men en närmare analys visar att det handlar om antisemitism och inget annat. Enligt en undersökning (kommer inte ihåg vem som gjorde den, möjligen var det PEW) så är runt 160 miljoner européer idag oerhört negativt inställda till Israel (och i praktiken också till judar). Judarna i Europa får ofta klä skott för detta. Muslimer i Malmö har t ex krävt att den judiska befolkningen där skall ta avstånd från Israel. Sådana krav har även framförts från s k intellektuella svenskar. Detta är fullständigt absurt. Judar i Sverige har inget ansvar för vad Israel gör. Det var ju på liknande sätt som nazisterna skuldbelade det judiska folket innan Förintelsen startade (man påstod att judarna låg bakom Sovjetbolsjevismen och den internationella storfinansen och Första Världskriget etc, etc).

Att i ett sådant läge som vi har idag distribuera en bok av den här typen är mycket tveksamt. Många judar upplever situationen som synnerligen obehaglig. På er hemsida skriver ni dessutom, på den sida som gör reklam för SVP, "Det [budskapet i SVP] har avfärdats som ett falsarium sedan andra världskriget. Men stämmer det verkligen?"  Man kan nog lugnt säga att SVP:s scenario är så vederlagt som det bara är möjligt, av historiker och andra forskare. Att den är en av de mest sålda böckerna i arabvärlden just nu, säger en del om vad det är för bok (och bekräftar det jag skriver ovan). Att då kittla läsaren med att SVP:s budskap kanske, trots allt, kan vara sant, är både ansvarslöst och skrämmande, och får mig att betvivla att motiven bakom att distribuera denna bok verkligen är så ädla som ni vill göra gällande (dvs att det enbart handlar om att stå upp för yttrandefrihet). Skulle ni t ex kunna tänka er att ge ut en Förintelseförnekande bok (det finns många sådana) och sedan i en kommentar i reklamen för boken öppna upp för möjligheten att Förintelsen aldrig ägt rum? Eller ge ut en bok skriven av en skapelsetroende pastor och sedan i en kommentar skriva, "Skapelsetro har avfärdats som ett falsarium sedan 1980-talet. Men stämmer det verkligen?" Etc, etc.

Tyvärr tror jag att Europa går mot mörka tider för det judiska folket. Det Adlibris och Bokia gör just nu är kanske inte något direkt avgörande, men ett litet steg mot en mörk framtid är det. Och det fyller mig med fasa! Att i reklamen för Sion Vises Protokoll öppna upp för möjligheten att den skulle kunna vara sann, upplever jag inte som ett slag för yttrandefriheten. Snarare är det ett slag för dumheten och hatet mot alla oliktänkande! Och speciellt då det judiska folket, som i alla tider förföljts av både kristna (dock inte sanna kristna) och muslimer och idag av ateister.

En bedrövad bokälskare

Krister Renard Uppsala.Hittills har jag fått svar från Adlibris, vilket ju länder dem till heders.
Hej Krister,

Jag vill börja med att vi på Adlibris på intet sätt ställer oss bakom åsikter i detta dokument.

Titeln är nu föremål för juridisk prövning och därför spärrad för försäljning på vår hemsida. Vi kommer också att se över vår policy för den här typen av hatlitteratur.

Du kan läsa mer här: https://www.adlibris.com/se/kundtjanst/about#no-scroll,#company-info

Må så gott
Ja det var ju i alla fall trevligt. Jag undrar vilket förlag som översatt SVP. Jag skall undersöka detta närmare. Kanske att Adlibris och Bokia bara agerar nyttiga idioter här. Men ett förlag som väljer att översätta SVP till svenska tycker jag har en del frågor att besvara. Jag undrar vad översättaren heter.

Överhuvudtaget är det obehagligt hur antisemitismen alltmer breder ut sig. Än så länge är det inte socialt accepterat att vara öppen antisemit i Sverige. Men det är tillåtet att vara det om man maskerar det som antisionism, dvs att man är emot judarnas närvaro i Israel och speciellt att det finns en judisk stat. Nyligen dog ju Nelson Mandela. En man som jag verkligen högaktar. Nu vet jag inte i vad mån han var personligt kristen, men en sak är säker, hans värderingar var klart kristna. Han lyckades med det som ingen trodde vara möjligt, att ena Sydafrika och bygga en stat där det fanns plats för både svarta och vita. Och detta utan att utkräva en blodig hämnd på den vita befolkningen. Nu har ju Sydafrika mängder av problem i alla fall, med enorm brottslighet, mycket våld och fattigdom. Men ändå – det finns hopp för Sydafrika.

Med anledning av Mandelas död har man från muslimskt håll, och även från de intellektuella i Väst som agerar nyttiga idioter åt islam, påpekat att islam minsann också har sin "Mandela" nämligen Marwan Barghouti. Den kanadensiska tidningen Toronto Star (som är monumentalt anti-Israel precis som många andra kanadensiska tidningar – jag har varit många, många gånger i Kanada och vet att antisemitismen där är oerhört stark) hävdade i en artikel den 30/6 2013 (dvs innan Mandela dog) att det fanns stora beröringspunkter mellan de två:
1. Han (Barghouti) arbetade (precis som Mandela) mot korruption och slöhet i den befrielseorganisation han var medlem i.
2. Hans karriär började med politik på "gatunivån".
3. Han arresterades av en övermäktig fiende, anklagades för våldsbrott och dömdes till ett långt straff. Och sitter fortfarande inlåst.
Rent formellt stämmer kanske ovanstående. Men precis som Kant sade så finns det två sätt att ljuga; direkt lögn och vilseledande sanning, Ovanstående, även om det är sant, är en större lögn än vad det är en sanning, med tanke på vad det utelämnar. Barghouti är ingenting annat än en terrorist vars huvudsakliga metod är våld. Hans mål är inte att skapa fred utan att skrämma det judiska folket till underkastelse. Mandela insåg, till skillnad från Barghouti, att man aldrig kan skapa en bättre värld genom våld (det är ju precis det som är Jesu budskap). Därför lever vita och svarta sida vid sida i dagens Sydafrika. Visst finns skillnader och problem, men Rom byggdes inte på en dag.

Barghouti sitter i israeliskt fängelse, inte för att han arbetat för sitt folks frihet (vilket var orsaken till att Mandela låstes in) utan på grund av att han fällts för 5 mord, varav ett av offren var en grekisk munk, på en restaurang i Israel. I Barghoutis framtidsvision finns ingen plats för en judisk stat sida vid sida med en palestinskt stat. Jag är ganska övertygad om att det inte ens finns plats för några judar i denna palestinska stat. Dden palestinska ledaren Abbas har för övrigt nyligen, vid flera tillfällen, klargjort att inga judar kommer att tillåtas i den framtida palestinska staten. Abbas och Barghoutis m fl inställning har sin grund i islam. Där finns inte plats för kompromiss. Islam skall ha allt och alla måste böja sig under islam. Dvs precis samma inställning som nazister och japaner hade på 1930-talet och som sedan ledde till Andra Världskriget.

Så kom inte och säg att det finns en motsvarighet till Mandela inom islam. Det vore en omöjlighet, eftersom det totalt skulle bryta mot alla islams heliga principer. Någon fred i Mellanöstern, är som jag ser det, inte möjlig så länge islam har något som helst politiskt inflytande.

Det tragiska och oroväckande är hur Europas befolkning alltmer börjar ändra inställning till judar och staten Israel. Eftersom Israel har en oerhört stark krigsmakt kan landet svårligen besegras militärt av araberna (som dessutom har mindervärdeskomplex gentemot Israel på grund av alla sina förödmjukande militära nederlag mot den judiska staten). På olika sätt försöker därför det judiska folkets fiender (muslimer, Godhetskören, de flesta journalister etc) skapa tvivel när det gäller Israels rätt att existera. Genom att likna Barghouti vid Mandela ligger det nära till hands att jämföra Israel med Sydafrika. Och det är precis det som är avsikten, Ofta påstås i denna anda att Israel är en apartheidstat, precis som Sydafrika var tidigare. På så sätt försöker man få Israel isolerat och i förlängningen bojkottat, både ekonomiskt, kulturellt och politiskt. Målet tycks vara att det internationella samfundet skall förklara Israel såsom varande en icke-legitim statsbildning och kräva Israels upplösning eller ombildning. Detta stämmer helt med den bibliska framtidsvisionen som säger att i Ändens tid så skall hela Världen dra upp emot Israel för att förgöra landet och folket. Bibelns scenario har dock inte samma slut som vad Godhetskören hoppas på.

En gammal latinsk sentens säger, "Droppen urholkar stenen, inte genom sin tyngd, utan genom att ofta falla". De små, små nålstick som hela tiden riktas mot Israel och det judiska folket, kanske ter sig som förhållandevis oskyldiga, men kan, och kommer att, vålla stor skada på sikt.

USA:s utrikesminister John Kerry har, i samband med Mandelas död, uppmanat Israel och palestinier att "skapa fred i Mandelas anda". Kerry förstår uppenbarligen inte Islams natur (det är ganska oroväckande när en så uppsatt och betydelsefull och mäktig politiker har så lite förståelse för vad islam innebär). Islam är oförmöget att skapa fred i Mandelas anda. Islams definition av fred är inte sannma som Mandelas utan ligger närmare Hitlers (som idag öppet hyllas i media i islamvärlden – något som förtigs i svenska media) definition av fred, "Vi tar allt och ni blir våra slavar – om vi nu väljer att låta er leva". Ordet kompromiss finns inte i islams vokabulär. En vapenvila med muslimer, en s k hudna, är bara till för att islams trupper skall hinna bygga upp sin styrka så att slutmålet, islams totala dominans, kan uppnås. Något annat mål finns överhuvudtaget inte! Att tro det är att vara kriminellt naiv.