måndag 2 december 2013

Att säga emot Godhetskören kallas i dagens Sverige för "hatorgie".

Det är svårt att komma igång och blogga igen, eftersom jag redan har skrivit om allt jag känner är viktigt. Det känns som att det bara blir upprepningar, där jag säger precis samma sak som jag redan sagt tidigare. Mina gamla bloggar plus min hemsida täcker i princip in allt som jag har på hjärtat. Möjligen återstår att kommentera och följa upp det jag skrivit tidigare. Nåja, jag gör ett försök.

I en blogg nyligen diskuterade jag bl a vår nye ärkebiskop, Antje Jackelén, och konstaterade att de svar hon gett vid olika utfrågningar och intervjuer, inte stämmer med vare sig Jesu klara undervisning i Evangelierna eller med de övriga böckerna i Nya Testamentet. I vissa fall finns visserligen ett tolkningsutrymme, men när hon t ex säger att Muhammed och Buddha är lika säkra vägar till Gud som Jesus, ja då går hon rakt emot Guds Ord. Och här handlar det inte om tolkning, utan om att klart och tydligt avfärda det Jesus säger i Joh 14:6:
Jesus svarade honom [lärjungen Tomas]: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig."
Ofta brukar man avfärda olika bibelverser med att det finns flera läsarter [flera handskrifter med olika textversioner] och att man inte kan vara säker på vilken som är den ursprungliga. Jag har kontrollerat i ett flertal bibeluppslagsböcker och såvitt jag kan se finns inte olika läsarter när det gäller just den här versen. Alltså, Jesus säger att ingen kommer till Fadern (Gud) utan genom Honom. Samtidigt säger den nye ärkebiskopen att man också, med lika stor säkerhet, kommer till Gud genom Allah (Muhammed) och Buddha. Dvs hon motsäger således Jesus klart och tydligt! Givetvis har Jackelén all rätt att tycka som hon tycker. Men det är svårt att förstå hur en person kan vara den högste ledaren (formellt) för kristenheten i Sverige och samtidigt förneka det Jesus själv säger.

Givetvis kan Jackelén då kontra med att, även om det inte finns olika läsarter för just den här versen, så kan den ändå ha förvanskats. Och teoretiskt är detta givetvis en möjlighet. Men då öppnar man upp för vilka bibeltolkningar som helst, där man omtolkar alla verser men inte gillar, och begreppet kristen blir ett tomt och meningslös begrepp. Du kan tro precis vad som helst, du kan vara ateist, häxa, djävulsdyrkare etc, etc, och du är ändå en god kristen. Nu tror jag inte Jackelén räknar in djävulsdyrkare i kristenheten (fast säker är jag inte), men problemet är att andra kanske gör det (om Jackelén har rätt att tolka Bibeln utifrån sina egna åsikter, ja då har alla samma rätt). Och så får vi en politiskt korrekt vindflöjelkristendom, där inte längre Bibeln utan Aftonbladet och SVT/SR är normgivarna.

Nåja, ovanstående har jag i princip redan kommenterat. Det som fick mig att ta upp ämnet igen var en artikel i Aftonbladet den 1/12 2013 med rubrik:
Biskop Antje bra ledare för kyrkan
Efter hatstormen – kända svenskar i upprop för nyvalda ärkebiskopen
I artikeln skriver man (läs gärna hela artikeln):
Biskopen i Lunds stift Antje Jackelén har utsatts för en hatstorm i sociala medier sedan hon valdes till ärkebiskop. Vi är beklämda över det och vill på detta sätt visa vårt stöd för biskop Antje i utmaningarna som väntar henne.
Det här är ju ganska typiskt för debattklimatet i dagens Sverige. Jag har inte sett några hatartiklar mot Jackelén någonstans (givetvis kan sådant har förekommit, jag säger bara att jag inte sett något sådant). Begrepp "hat" har idag fått en helt ny innebörd. Att drista sig att komma med argument som motsäger vad som är politiskt korrekt klassificeras idag som hat (det är ingen tvekan om att allt som Jackelén säger är så politiskt korrekt som det bara kan bli; inkluderande glutenfria oblater och källsortering och lågenergilampor)!

Den självutnämnt "goda" sidan, dvs Godhetskören, anser sig således ha monopol på vilka åsikter som skall tillåtas i det offentliga rummet, och alla som framför andra åsikter (hur välgrundade de än är logiskt, faktamässigt etc) är inget annat än vidriga, ondskefulla hatare. Jag hatar inte på något sätt Antje Jackelén, däremot håller jag inte med henne i hennes bibeltolkningar, som jag anser vara oförenliga med Bibeln. Det är inte hat. Det är en del av en debatt. Man måste rimligen kunna kritisera en offentlig person (och även andra personer) utan att detta kallas hat. Men det är ju ungefär samma sak när det gäller vissa andra känsliga frågor. Om man har synpunkter på Sveriges invandringspolitik, och kanske anser att det finns bättre och framför allt mer effektiva sätt, att hjälpa lidande människor, eller inte håller med extremfeministerna att det inte finns biologiska kön, ja då klassas man definitionsmässigt som rasist och nazist, vilket gör dessa begrepp lika meningslösa som Jackeléns definition av kristen tro.

Godhetskören brukar ju skryta om att de inte vill ha ett vi-dom-samhälle. Samtidigt så delar man upp människor i onda och goda. De goda är de som håller med Godhetskören, och de onda är de som har andra åsikter. Den senare gruppen är dessutom, enligt Godhetskören, så onda att de inte skall beredas någon plats i den offentliga debatten. De har överhuvudtaget ingen rätt att delta i demokratin och skall marginaliseras så långt det går. De skall helt enkelt hålla käften!

Detta är för det första mycket farligt, eftersom det leder till att människor knyter händerna i byxfickan, när de inte har någon möjlighet att framföra sina synpunkter. Det är sådant som till slut får människor att explodera (i en intervju efter terrordåden i Norge tog en norsk freds- och konfliktforskare upp just detta som en av drivkrafterna bekom Breivik). För det andra är det inte heller demokratiskt. Godhetskören har ingen som helst rätt att bestämma vad son får sägas och inte sägas i Sverige. Och för övrigt, är det någonstans man hittar hat, så är det i Aftonbladet, där föraktet för oliktänkande är massivt och tragiskt.