lördag 22 mars 2014

Låt oss göra upp med ”Förintelsemyten”

Rubriken kanske får läsaren att tro att jag nu kommer att försöka bevisa att Förintelsen aldrig ägt rum. Absolut inte, om man med detta begrepp avser Hitlertysklands folkmord på judar (och en del andra grupper). Nej, i denna artikel tänker jag förneka en helt annan sorts Förintelse och försöka visa att i detta fall kan vi sannerligen tala om en lögn med styrka 12 på Richterskalan.

Som jag skrivit tidigare så har Israels fiender, både inom islam och inom den västerländska Godhetskören, insett att Israel inte går att utplåna med militära medel. I varje fall inte inom en överskådlig framtid. Alltså har man försökt finna andra vägar att få den förhatliga judiska staten Israel att försvinna. En av de mest lovande av dessa vägar är att avlegitimera staten Israel, dvs att bevisa att Israel är en olaglig statsbildning, som upprättats i strid med gällande folkrätt på ett landområde som sedan urminnes tider tillhört det palestinska folket.

Med Godhetskören avser jag de journalister, de intellektuella, de vänsternätverk, de vulgärfeminister och s k antifascister etc, etc, vilka uppvisar starka antidemokratiska drag – detta gäller utan tvekan majoriteten inom dessa grupper, som har uppenbara problem med det man normalt menar med åsikts- och yttrandefrihet.

Utan Förintelsen hade det förmodligen aldrig blivit någon judisk stat. Till stora delar var det nog Europas och USA:s dåliga samvete (bl a för att man inte tog emot de judar som försökte fly från Tyskland på 1930-talet – i Sverige skickade vi tillbaka i stort sett alla, till en säker död, hurra för Sverige, vi är bäst!), som gjorde att man kände sig tvingad att ge judarna ett eget land. Alltså är steg nummer ett att förneka Förintelsen och därmed själva grunden för landets existens. Att förneka Förintelsen är legio i arabvärlden (blandat med att man samtidigt tackar Hitler för vad han gjorde och beklagar att han inte hann utrota alla judar – ondskan är sannerligen motsägelsefull). Svenska intellektuella har inte riktigt kommit in på det spåret än, eftersom att förneka Förintelsen kräver oanade nivåer av hjärndödhet och propaganda. Och i Västvärlden finns trots allt fortfarande kvar en viss respekt för sanningen. Plus att historieforskningen på våra universitet huvudsakligen sysslar med fakta och inte propaganda. Media är inte helt nersövda – än, tack och lov. Men nästan! Så än så länge är det inte acceptabelt i vårt land att förneka Förintelsen. Men tro mig, det är förmodligen bara en tidsfråga innan vi i svenska media kommer att få läsa alltfler artiklar, där man uttrycker tvivel över att Förintelsen ägt rum. Det hela kommer givetvis att ske gradvis. Långsamt, långsamt kan man påverka människor att acceptera även de mest ofattbart korkade lögner. Min gissning är att det inom 50 år kommer att vara straffbart att hävda att Förintelsen ägt rum. Islams ökande inflytande i Europa garanterar en sådan utveckling.

Nästa steg i nedmonterandet av staten Israel är att förneka att judarna har någon som helst anknytning till det område som klassiskt kallas Palestina och av vilket Israel utgör en del. Det har aldrig bott några judar där, hävdar man, och i varje fall har de varit få och landet har aldrig tillhört dem. Jerusalem har inte någonsin varit huvudstad i en judisk stat och det har aldrig funnits något judisk tempel i Jerusalem (detta hävdade t ex Arafat gång på gång och PLO hävdar detta än i dag). Däremot, säger sanningens fiender, så har området ”sedan urminnes tider” (ett arabiskt standarduttryck) tillhört islam. Inget av detta är sant (araberna erövrade Jerusalem 638 e Kr och de flesta palestinier som idag bor i området har sina rötter där bara något hundratal år bakåt i tiden). I min avdelning Israel — älskat hatobjekt (innehållsförteckningen där ger information om vilka artiklar som är relevanta) finner man fler detaljer. Jag kan kortfattat nämna att ordet Jerusalem återfinns 629 gånger i Gamla Testamentet (i King James översättning). Dessutom förekommer otaliga hänvisningar till Jerusalem under andra namn, t ex Sion, Davids stad etc. Ordet Jerusalem finns däremot inte explicit en enda gång i Koranen. Där finns en enda vers som möjligen skulle kunna handla om Jerusalem, men även det är tveksamt (läs mer om detta här!).

Det tredje, och kanske mest lovande steget för att få bort staten Israel är att påstå att Israel bedriver folkmord mot palestinierna. Jag skulle gissa att en majoritet av svenska folket idag är inne på den linjen (kanske inte att det handlar om direkt folkmord, men att det i varje fall rör sig om ett fruktansvärt förtryck som gränsar till folkmord), därtill påverkade av synnerligen vinklade TV-program och tidningsartiklar. Fy skäms på er, svenska journalister! Ynkligt och ondskefullt!

I senaste numret av tidskriften Menorah (nr1, 2014) berättar Lisa Abramowicz, generalsekreterare i Föreningen Svensk Israel-information, om en ungdom från Stockholmsområdet, som av sin lärare på en lektion fick höra att ”Israel behandlar araberna precis som Nazityskland mot judarna” (sid 43). Flera skolungdomar har i mail till mig berättat ungefär samma sak. Det är så ofattbart korkat att det nästan känns hopplöst att ens försöka bemöta. Men det visar hur oerhört effektiv den massmediala propagandan är. Och vilket ansvar våra journalister har. Och i hur liten mån man tar detta ansvar.

I förlängningen anar man total bojkott mot Israel och till sist att FN/EU ingriper och mobiliserar en överlägsen militär styrka som går in i landet för att ta det ifrån judarna och ger det till dess ”rättmätiga” ägare, muslimerna. Att så skall ske förutsägs i Bibeln (i flera olika böcker) och kommer, enligt Bibeln, att inträffa när den Yttersta Tiden närmar sig.

Många av islams apologeter hävdar således att det idag pågår ett regelrätt folkmord på det palestinska folket. Man (= israelerna) stänger in palestinierna i ghetton (genom den ökända muren), de får visa legitimation när de förflyttar sig i området, palestinska ambulanser stoppas, den palestinska befolkningen trakasseras ständigt, judarna tar deras hus och bygger egna hus, ja hela bostadsområden, på palestinsk mark. Plus det mer allmänna påståendet att judarna stulit all mark i området från den muslimska befolkningen. Att detta är fel. Fel, fel, fel, fel!!! Muren är palestinierna själva orsak till. Den byggdes som ett svar på oräkneliga terrordåd i Israel. Och sedan den byggdes har det skett få sådana dåd. Att palestinierna får visa legitimation beror också på dem själva, eftersom terrorister hela tiden försöker ta sig in i Israel (tidigare, innan muren, var det lättare att ta sig in lite var som helst, nu är man begränsad till officiella checkpoints). Att ambulanser stoppas har sin orsak i att palestinierna gång på gång smugglat bomber och terrorister i ambulanser. Det är således deras eget fel att det blivit så. När man river hus beror det oftast på att de byggts utan lov. Detta gäller även judar som bygger olovligt. Och detta tillämpas också i Sverige. I den mån judar bygger hus eller bosättningar på palestinsk mark så handlar det om områden som varit ödemark och öken. Och det handlar om områden, där det är omtvistat om de tillhör det kommande Palestina eller Israel. Dessutom så anser palestinierna att hela Palestianområdet tillhör dem, så varje hus som judar bygger är illegalt enligt deras sätt att se på saken. Judarna har inte heller stulit mark från palestinier. Den mesta marken som tillföll judarna 1948, tillhörde inte palestinier utan den brittiska mandatmakten. En stor del av marken köpte judarna dessutom på 1800-talet från rika, turkiska jordägare, och odlade sedan upp den under stora umbäranden, vilket ger dem dubbel besittningsrätt. De har både köpt den och odlat upp den!

Före Andra Världskriget bodde det minst 6 miljoner judar i Europa. Efter kriget fanns det några hundratusen kvar. Det kan man kalla folkmord. Om judarna nu bedriver folkmord på palestinier, hur kan det då komma sig att den palestinska befolkningen, både i Gaza, på Västbanken och i Israel, växer snabbare än den judiska befolkning? Det bedrivs inget folkmord alls! Däremot har Hamas och Hizbollah utlovat ett folkmord på judar den dag de besegrar judarna. Något som svenska media sorgfälligt undviker att berätta för svenska folket. Man undrar ibland om de inte rent av sympatiserar med den tanken.

Det är inte bara palestinierna som påstår sig vara utsatta för ett folkmord. Många talesmän för de muslimer som emigrerat till Europa och Amerika hävdar att muslimerna där idag befinner sig i samma situation som judarna under Förintelsen.

Låt mig bara ta ett exempel bland många. Den kanadensiska regeringen har bestämt att muslimska kvinnor måste visa sitt ansikte (om de har någon form av slöja eller niqab eller liknande) vid den medborgarskapsceremoni, som alla som vill bli kanadensiska medborgare måste genomgå (ett synnerligen rimligt krav). Ledaren för Kanadas muslimska högsta råd, Syed Soharwardy, påstår att detta är ett av många uttryck för hur muslimer i Väst förföljs. Enligt honom så får muslimerna just nu utstå stark kritik för sin religion, för sin bok (Koranen) och för sin tro (kanske inte helt obefogat – kritiken mot Hitlers ideologi, hans bok och den nazistiska läran var på samma sätt synnerligen befogad). ”Muslimerna upplever just nu samma situation som judarna upplevde under Förintelsen. Samma sak händer nu muslimerna som hände judarna under Förintelsen.” hävdar Soharwardy, som också påstår att situation är mycket allvarlig.

För det första så är det intressant att han nämner Förintelsen. De flesta muslimer förnekar att det någonsin förekommit en Förintelse av judar, och menar att den är påhittad av judarna för att Europa och USA, på grund av dåligt samvete, skulle ge judarna landet Israel. I arabiska media är det normalt att man förnekar Förintelsen (om man inte i stället erkänner den och beklagar att Hitler inte hann fullborda den till 100 procent). I England har tidningarna berättat om lärare, som inte vågar undervisa om Förintelsen, eftersom det väcker så starka känslor hos de muslimska eleverna, vilka också hotar de lärare som inte böjer sig. Det finns vittnesmål om liknande i t ex Malmös skolor, men allt sådant tystas ju ner i vårt land.

Dessutom var muslimerna själva involverade i Förintelsen. Himmler skapade bl a två stycken SS-bataljoner med huvudsakligen muslimer (vilka efter kriget stod åtalade för krigsbrott). Så det hade nog varit allra bäst om Soharwardy legat lågt när det gäller Förintelsen (när det gäller de muslimska SS-bataljonerna så kan man läsa mer om dessa här)

Apropå det jag skriver ovan så fick jag idag ett nyhetsbrev från MEMRI, där man översatt en artikel från en Hamasrelaterad hemsida. Rubriken var ”Judarna har besegrat den tyska folksjälen genom Förintelselögnen”. Läs gärna artikeln själv! Som ett litet exempel!

Soharwardys (och han är långt ifrån ensam – även i Sverige påstår muslimer ungefär samma sak, ivrigt påhejade av Godhetskören) jämförelse med Förintelsen haltar betänkligt. Judarna i Nazityskland avskedades från sina arbeten, misshandlades på gatorna, fick sina hem och synagogor nedbrända, mördades i pogromer (som Kristallnatten) och beskrevs i media som ”råttor, avskum, ohyra, en sjukdom, smuts, icke-människor, statsfiender. De tvingades bo i ghetton med knapp tillgång till föda, varvid hundratusentals dog. De ställdes upp framför kulsprutor och sköts (ca 1,5 miljoner mördades på detta sätt). De skickades i miljontal till läger. 70-80 procent gasades direkt vid ankomsten till lägret. De andra fick arbeta ihjäl sig eller gasades när de inte orkade arbeta längre.

När det gäller muslimer i dagens Sverige (och i Kanada och många andra västliga länder) så får dessa positiv särbehandling på grund av sin tro i domstolar, får full tillgång till sjukvård och hela välfärdsapparaten även om de inte bidragit med ett enda öre till svensk ekonomi, får förtur till vissa arbeten, försörjs frikostigt av svenska, kanadensiska, etc skattebetalare om de inte hittar något arbete, får speciell lagstiftning som skydd mot kränkning, får ta hit sina anhöriga (vilka omedelbart får mer ekonomiskt bidrag från samhället än många etniska svenskar). Tidningarna undviker att ange namn och bild på muslimer som begått grova brott, samtidigt som etniska svenskar hängs ut i samma situation. Det görs mängder av TV-program som glorifierar islam, där det påstås att islam är fredens och kärlekens religion och mycket finare än den onda kristendomen, och att Västvärlden fått sin vetenskap och matematik från islam, vilket inte alls stämmer, och där man aldrig nämner de 12-18 miljoner svarta slavar som transporterades från Afrika till muslimska länder. Och överhuvudtaget så får muslimerna privilegier de aldrig skulle haft i de länder de kommer från. Samtidigt hotas och attackeras judar i t ex Sverige och Frankrike av muslimska gäng (den största delen av antisemitismen i Sverige står muslimerna för), merparten av gruppvåldtäkterna i vårt land utförs av muslimer (som jag visat i andra artiklar så har t ex samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under de senaste tre åren med känd gärningsman, enligt den norska polisen, begåtts av utomeuropeiska invandrare, dvs nästan uteslutande muslimer). Etc, etc, etc, etc. För att inte tala om (o)hedersmord, kvinnoförtryck och mycket, mycket annat.

Så fort någon kommer med minsta kritik mot islam så ropar Godhetskören ”islamofob”. Fobi betyder att frukta något utan orsak. Om man t ex är rädd för att bli mördad av tapeterna i sin lägenhet (tapetofobi) eller att bli överfallen av marxistiska mördartomater (tomatofobi), då handlar det om verkliga fobier och man bör söka terapi eller läkarhjälp för detta. Men om man bor i norra Australien och är rädd för spindlar är detta ingen fobi. Där finns fullständigt livsfarliga spindlar (trattminörspindeln, musspindeln m fl), som är både stora och aggressiva och dödligt giftiga. En berättigad rädsla eller försiktighet är ingen fobi. Det är ett uttryck för en sund och logisk försiktighet. En välmotiverad överlevnadsinstinkt.

Att vara rädd för en religion eller ideologi som utgör ett verkligt hot är ingen fobi, utan, som sagt, en sund försiktighet. Churchills rädsla för den framväxande nazismen var inte nazifobi, utan en sund och realistisk rädsla för vad Hitler skulle ställa till med. Låt oss avsluta med att lyssna på vad Michael Coren på Sun News har att säga om saken:
”En fobi anses vara en grundlös, onaturlig fruktan. Men vad är grundlöst och onaturligt i att frukta en religion som i det område den dominerar, Mellanöstern och delar av Asien, är intolerant, förnekar religionsfrihet och yttrandefrihet och uppvisar en hysteri och antiintellektuell frenesi, som till och med skulle fått en medeltida korsfarare att skämmas. Som behandlar kvinnor och minoriteter med ett djupt förakt och som föraktar framsteg och gnäller om förföljelse varje gång den exponeras. Det är inte jag, inte Kanada, inte Väst, som vältrar sig i gyttjan av kvinnlig omskärelse, förnekar Förintelsen, straffar våldtagna kvinnor, hänger homosexuella, hjärntvättar barn till att bli självmordsbombare, begår terrorhandlingar mot oskyldiga människor och mördar andra av samma tro, med en satanisk njutning. Hör här! Alla är välkomna till Kanada, men bara om de är villiga att välkomna Kanada in i sig själva. Du har all rätt att täcka hela din kropp, men inte här. Du har all rätt att förkasta allt vi står för, men inte här. Du har all rätt att anse att din religion är det enda som betyder något och förkasta alla andra religioner, men inte här. Det enda ställe där judar idag är hotade är islamvärlden [de judar i dagens Europa som hotas är hotade av huvudsakligen muslimer]. För er Sir (han syftar på Soharwardy); att göra den jämförelse ni gör (mellan Förintelsen och hur muslimerna idag behandlas i Väst) är inte bara dumt, det är rent ut sagt ondskefullt.
Visst, Coren skjuter skarpt. Men jag kan inte se annat än att han har rätt. Visst skulle han kunna säga samma sak mer försonligt och försiktigt. Men det är sanningen som räknas, inte hur den framförs. Att det sedan finns muslimer som inte stöder terrordåd mot civila och stening av våldtagna kvinnor är självklart (precis som att det fanns tyskar under Andra Världskriget, vilka betraktade sig själva som nazister, men som ändå inte stödde judeutrotningen). Det vet självklart Coren också. Men när man släpper in en folkgrupp i ett land kan man inte bara titta på individer. Man måste titta på hela gruppen Det mesta av det Coren kritiserar ovan är en direkt konsekvens av islam, inte av islamismen. Det är en konsekvens, inte av extremister som missuppfattat islam, utan det är en konsekvens av islams egna heliga skrifter! Skrifter som är normerande för varje rättrogen muslim!