fredag 20 juni 2014

Ny artikel på min hemsida

Idag har jag lagt upp en nyskriven, viktig artikel på min hemsida. Jag jämför där, i en omfattande tabell, hur kristendom, islam, nazism och marxism förhåller sig till demokrati, respekt för andra kulturer/ideologier/religioner, vetenskap, rasism, tolerans, fri och rättigheter etc. Den skrämmande slutsatsen blir att islam och nazismen ligger varandra oerhört nära i detta avseende.

I tabellen utgår jag, när det gäller islam, från vad Koranen och Hadith säger, dvs från islams egna, heliga skrifter. Dessa måste rimligen vara en säkrare väg till att förstå islam än att läsa Aftonbladet eller lyssna på någon medlem i Godhetskören som lovsjunger islam som fridens och kärlekens och upplysningens relgion utan att ha någon verklig kunskap om islam.

Artikeln återfinns här: http://gluefox.com/orel/muna.htm

Glad Midsommar!