måndag 27 april 2009

Det var inte mitt fel!

Apropå ett tidigare inlägg i min blogg. Läste nyss på Text-TV (27/4 2009 10.40) att Sverige, enligt en nyligen genomförd omfattande undersökning, har flest anmälda våldtäkter per år av alla länder i Europa – 5 000 – vilket är dubbelt så många som t ex England och fyra gånger fler än övriga nordiska länder (i förhållande till folkmängden). De flesta andra europeiska länder av samma storlek som Sverige ligger på ett par hundra våldtäkter per år. Undersökningen är gjord vid London Metropolitan University av forskare från 11 olika EU-länder. Enligt forskarna kan inte resultatet förklaras av att man i Sverige har större benägenhet att anmäla våldtäkt eller att man anmäler lindrigare övergrepp än i andra länder (en vanlig bortförklaring – svenska kriminologer brukar tala i mun på varandra i sin iver att bortförklara brottsligheten i Sverige på bl a detta sätt).

Ovanstående kommenterades också i P1:s nyheter kl 11.00. Där nämndes att forskarna bakom undersökningen menar att stor alkoholkonsumtion bland ungdomar och en tidig sexualdebut i Sverige är en del av förklaringen till varför våldtäkt är ett så anmärkningsvärt vanligt brott i vårt land.

Samma morgon hade man ett inslag i P1, som diskuterade alkoholens roll vid grova våldsbrott. Man visade att i stort sett alla grova våldsbrott (Stureplansmorden, Mattias Flinck som sköt ihjäl sju unga kvinnor i Falun, morden på två unga kvinnor på Hallandsåsen etc) hade utförts av förövare med alkoholproblem och som ofta varit starkt påverkade av alkohol när brotten begicks. Detta stämmer säkert. Men vad som inte stämmer är själva slutsatsen, nämligen att alkoholen är det som orsakar dessa våldsdåd, ja i princip alla onda handlingar.

För det första sker mängder av överlagda, planerade mord, utan att gärningsmannen är påverkad av alkohol (tvärtom – planerat mord kräver iskall planering). Folkmord, kanske den värsta formen av ondska, har aldrig alkohol som orsak (även om givetvis alkohol kan bedöva bödlarna så att de klarar sitt ohyggliga arbete lättare än om de var nyktra). Förintelsen var iskallt planerad av jurister, läkare och ingenjörer, vilka använde alla till buds stående vetenskapliga och tekniska kunskaper och tekniker för att optimera mordmaskineriets effektivitet. T o m krematorieugnarna var designade för optimal kapacitet, där flera nya patent låg till grund för ugnarnas funktion.

Att säga att alkohol är orsaken till grova brott är lika fel som det allmänt vedertagna uttrycket, ”tillfället gör tjuven”. Tillfället gör inte alls tjuven. Tillfället visar vem som är tjuv! En person som hittar 10 000 kr på en gata en mörk kväll kanske lämnar in pengarna till polisen, trots att risken att åka fast, om han hade stoppat pengarna i egen ficka, var i stort sett noll. En annan person i samma situation tar pengarna och går sin väg. Tillfället gjorde inte den senare personen till tjuv, han var redan tjuv och tillfället gjorde det möjligt för honom att visa sin sanna natur.

På samma sätt visar, enligt min inte så ringa mening, alkoholen hurdan man egentligen är innerst inne. Den gör att vi vågar göra det där som vi innerst inne drömmer om att göra, men som vi kanske inte skulle våga att göra normalt. Därför är det inte alkoholen som får oss att göra onda saker. Det är vår egen ondska, vår egen onda natur, som får oss att göra onda saker. Vi väljer helt enkelt att göra onda saker, därför att vi är onda. De flesta människor som dricker alkohol går inte ut och slår ihjäl någon. Så alkohol är defintivit inte huvudförklaringen till våldsbrott och liknande. Alkoholen gör oss vare sig onda eller goda, den avslöjar helt enkelt vem vi verkligen är (och det kan ju vara illa nog).

Ibland har domstolar dömt till mildare straff på grund av att en förövare varit berusad när han begått ett våldsbrott. Logiken har varit, att eftersom personen som begick brottet var berusad, förstod han inte vad han gjorde. Detta är helt fel, menar jag. Snarare skall den som är berusad, när han begår ett grovt brott, dömas till ett hårdare straff än om han varit nykter (om man hårddrar det hela). Varför då? Jo därför att vederbörande medvetet försett sig med ett livsfarligt vapen genom att dricka sig full. Om man vet att man har en våldsam natur, är det allmänfarlig vårdslöshet att överhuvudtaget dricka alkohol. För en sådan person borde det därför vara straffbart att överhuvudtaget konsumera alkohol, eftersom detta är jämställt med resande av livsfarligt vapen (tror jag den juridiska termen är).

Tidigare var den politiskt korrekta åsikten att den som mördar är mentalsjuk. Nu håller det tydligen på att svänga över till att den som mördar gör det, eftersom han är berusad. I ingetdera fallet är det således människans fel att hon gör det hon gör. Hon är bara offer för omständigheter och har ingen egen skuld. Det är ju precis så vi vill ha det. Gör jag fel är det samhällets, skolans, föräldrarnas etc fel. Det är allas fel utom mitt eget. Så tänker och säger den infantila människan. Den typ av människa som inte är beredd att ta ansvar för sina handlingar. Så säger emellertid inte Bibeln. Den säger att människan har en fri vilja och att hon kan välja mellan det onda och det goda, mellan liv och död.
Jag tar idag himmel och jord till vittnen mot er, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Så må du välja livet, för att du och dina efterkommande må leva genom att du älskar Herren din Gud, och hör hans röst och håller dig till honom (5 Mos 30 19).

Valet står hos oss själva. Sedan kan alkohol kanske göra att våra onda tankar lättare går över i onda handlingar. Alltså är det bra att minska alkoholkonsumtionen. Ännu bättre är att människor får möta Jesus och förvandlas i sitt inre. Finns inget ont i en människa, kan varken droger eller alkohol ta fram onda handlingar. Dessutom, för den som fått möta Jesus, behövs vare sig alkohol eller droger.