måndag 29 december 2008

Ateismen beror på elektriska signaler i hjärnan

Häromdagen fick jag ett mail som redogjorde för de allra senaste rönen inom hjärnforskningen. Man har kommit fram till att ateismen genereras av neurala processer i hjärnan. Jag citerar:

Ateism orsakas av en kemisk substans i hjärnan.

Vi vet nu att ateism beror på en kemisk substans, som utsöndras i hjärnan genom vissa typer av fysisk eller kemisk påverkan. En forskargrupp i Canada har via experiment kunnat påvisa att ateistiska upplevelser bl a kan framkallas genom att stimulera högra öronloben med starkström - allt blir svart. Effekten kan även uppnås genom att personen själv utsätter sig för olika former av manipulation - intag av vissa kemiska substanser eller helt enkelt genom att dunka hjärnskålen mot något hårt föremål, länge. Forskargruppen har också testat en s k "magnetisk hammarhjälm" (kortfattat ofta kallad "magnethjälm"), som innehåller små magnetdrivna hammare, vilka oavbrutet slår försökspersonen hårt i huvudet. Det visar sig att så fort man aktiverar hjälmen, så dyker ateistiska tankar upp i testpersonens hjärna.

Forskarnas slutsats blir att ateism helt och hållet är en mänsklig inbillningsprodukt, genererad av elektro-kemiska neurala processer.

Dag Lurspik


God fortsättning på helgen och ett Gott Nytt År!

önskar

Krister R