torsdag 25 mars 2010

Vetenskap — kunskap under utveckling

Läroböcker, media etc framställer så gott som alltid evolutionsteorin som en absolut sanning, som inte kan eller får ifrågasättas. Den som på något sätt uttrycker tvivel på evolutionsteorin betraktas i den politiskt korrekta debatten som okunnig/ointelligent/rättshaverist/ond. Man kan erkänna att det kanske finns detaljer vi ännu inte känner till. Men att grundläggande delar av evolutionsteorin skulle visa sig otillräckliga eller rent av felaktiga betraktas som helt uteslutet. Förutom evolutionsteorin har ingen annan vetenskaplig teori tilldelats status av absolut sanning och gjorts immun mot seriöst ifrågasättnade (bl a genom att ifrågasätta kritikerna i stället för att ifrågasätta teorin). Något som borde utlösa varningsklockor hos seriöst tänkande människor.

När det gäller människans härkomst menar man sig veta ganska säkert hur det hela gått till. Därför var det intressant att läsa i Svenska Dagbladet den 24/3 2010, där man redovisar sensationella nya rön beträffande människans utveckling.

Ny människoart upptäckt

En tidigare okänd människoart, som levde för bara 40 000 år sedan, har upptäckts i södra Sibirien.
Arten var samtida med både neandertalarna och våra egna förfäder under den senaste istiden.

Bakom studien står forskare från flera länder, bland andra den svenske evolutionsbiologen Svante Pääbo vid Max Planck-institutet i Leipzig.

Upptäckten har föga förvånande väckt stor upphetsning i den vetenskapliga världen.

Den visar att totalt fem (!) människoarter inom släktet Homo, var samtida med varandra i Eurasien för 40 000 år sedan.

Förutom neandertalarna, Homo neanderthalensis, och vår egen art, Homo sapiens, fanns den äldre Homo erectus kvar i sydöstra Asien, och på ön Flores i Indonesien levde de märkliga små hobbitarna, Homo floresiensis. Nu tillkommer alltså ytterligare en art.

– Det är ganska fantastiskt. Det innebär att vi måste sätta frågetecken framför många föreställningar vi har om oss själva, säger Lars Werdelin, paleontolog på Riksmuseet i Stockholm.

Att man gör nya rön, är knappast något anmärkningsvärt. Observationen av en ny, okänd grupp människor, motbevisar givetvis inte evolutionsteorin. Men det visar att lite ödmjukhet kanske är på sin plats även när det gäller evolutionsteorin. Än kanske inte sista ordet är sagt när det gäller de olika arternas ursprung. Absoluta sanningar existerar inte i den vetenskapliga världen. Alla teorier handlar om tillfälliga sanningar, eller som man ibland säger — användbara modeller. Biologins alltför enkla, sterila och naiva vetenskapstolkning innebär helt enkelt en form av tunnelseende. Sådant hör inte hemma inom vetenskapen, men kännetecknar ideologier!