onsdag 31 mars 2010

Evolutionsteorin — vetenskap eller ideologi

Jag fick nyligen i ett mail frågan varför vissa arter inte har förändrats under miljontals år. Mitt svar blev:

Ja det är ju en av svårigheterna med ursprungsteorier. Om en art förändras snabbt beror det på omständigheterna. Om den inte förändras, utan är konstant under årmiljoner, ja då beror det på omständigheterna. Har människans en gudslängtan, ja då råkade det bli så under evolutionens gång. En evolutionär nyck med andra ord. Hade hon inte haft någon gudslängtan, ja då hade man haft en förklaring till detta också. Vad man än observerar så bekräftar och bevisar det evolutionen. Frågan är därför om evolutionsteorin är falsifierbar. Om inte, utgör den inte naturvetenskap.

Evolutionen är oförmögen till prediction (förutsägelse), vilket ligger i sakens natur, men likväl innebär en svaghet. Det evolutionsteorin sysslar med är retrodiction (dvs att i efterhand försöka förklara varför det blev som det blev). Problemet är att det alltid finns oändligt många, logiskt sammanhängande modeller, vilka i efterhand kan förklara kända fakta. Det är därför som förmågan att förutsäga nya och oväntade fenomen utgör ett av den sanna naturvetenskapens adelsmärken (t ex relativitetsteorins förutsägelse att massa och energi är ekvivalenta storheter, något som var helt oväntat). Därför finns det stor anledning att förhålla sig avvaktande till teorier som enbart kan förklara det vi redan vet.

Evolutionsteorin har stora likheter med nationalekonomi (som aldrig lyckas förutsäga vad som skall hända, men i efterhand försöker förklara den senaste ekonomiska kollapsen). Det kan således även av detta skäl ifrågasättas om evolutionsteorin verkligen är en naturvetenskaplig teori. Mycket talar för att den till stora delar utgör en ideologi.

Det höga tonläget hos alltför många av evolutionsteorins försvarare bevisar att den utgör en ideologi!

Med önskan om en fin påskhelg

Krister R