lördag 18 september 2010

Likhet inför lagen

Justitiekanslern (JK) har beslutat att inleda en förundersökning med anledning av en av Skånepartiets valaffischer. På affischen finns en teckning föreställande en naken profet Muhammed hållande en nioårig naken flicka i handen. Underrubriken lyder ”Muhammed med hustru. Han 53 hon 9”.
Personligen tycker jag den här typen av kränkande bilder är fullständigt onödiga. Att kränka för kränkningens egen skull är enligt min mening moraliskt fel. Jyllandspostens karikatyrer av Muhammed var något helt annat. Där handlade det om att göra en markering för yttrandefriheten i Danmark (en närmare förklaring ges här - sök på ”Jyllandsposten” med hittafunktionen i webbläsaren). Jag har svårt att se att Skånepartiets affisch skulle bidra till yttrandefriheten i vårt land. Det enda den åstadkommer är att såra en grupp människor.

Samtidigt står jag på yttrandefrihetens sida (till skillnad från de flesta intellektuella i Sverige) och anser att yttrandefrihet även måste innebära friheten och rätten att publicera sådant som jag personligen (och andra) tycker illa om. Därför tycker jag det vore juridiskt fel om Skånepartiets affisch fälldes. Nu tror jag i och för sig att brottsrubriceringen inte handlar om yttrandefrihet utan om hets mot folkgrupp, men yttrandefriheten måste prioriteras annat än i extrema fall (t ex uppmaning till våld mot folkgrupp, eller klart förnedrande omdömen om en folkgrupp).

Dessutom måste ovanstående jämföras med vad som är tillåtet att säga om kristna i vårt land. Jag tänker t ex på när Svenska Dagbladets recensent (se tidigare blogg) kallar en kristen församling i vårt land för ”halvgalen sekt” och karakteriserar bibeltroende kristnas gudstjänster som ”psykotiska stollerier”.

Jag tänker också på det som hände i Linköping för ett par år sedan. En affisch som gjorde reklam för ett musikarrangemang ”Punx against Christ” och som ägde rum i kommunens musikhus, visade Djävulen, eller möjligen en demon, bajsande i huvudet på Jesus. En av dessa affischer sattes upp på en av kommunens anslagstavlor. Många människor protesterade, eftersom de kände sig kränkta, och en tjänsteman tog ned affischen med motiveringen att den satt på kommunens anslagstavla och att kommunen inte tillåter affischer med kränkande innehåll. Detta anmäldes av ”vän av yttrandefrihet” och JO kritiserade kommunen för att de tagit ned affischen.

JO valde således här att prioritera yttrandefriheten framför hetslagen. I det här fallet tycker jag emellertid JO hade fel, eftersom kommunen rimligen måste kunna besluta om vad som får sättas upp på deras egna anslagstavlor. En kommun måste ha rätt att ha en etisk policy. Hade däremot affischen satts upp någon annanstans (där man fått tillstånd att sätta upp den, t ex i skyltfönstret på en musikaffär), anser jag att det varit fel att ta ned den. Yttrandefriheten måste gå före det mesta, eftersom den är så viktig i en demokrati. Sedan är det en helt annan sak att allt som är tillåtet inte är lämpligt. Jag anser det vara moraliskt förkastligt att kränka människor, när avsikten enbart är att kränka och inte har något annat syfte.

En oundviklig konsekvens av yttrandefriheten är att vissa saker kan kränka människor oavsiktligt. En del människor är oerhört känsliga. Det kanske räcker med att jag säger ”elefant” så känner sig någon, som har komplex för sina stora öron, kränkt. En ateist kan bli kränkt bara han ser en kyrkobyggnad eller hör kyrkklockor. I en demokrati får människor acceptera att de tvingas höra och se saker de inte gillar. Fick vi bara säga och skriva sådant som inte upplevs negativt av en enda människa, blev det väldigt tyst.

Rätten att säga och skriva står tydligen i konflikt med rätten att slippa höra. Det förstnämnda måste dock normalt prioriteras. Att på ett meningsfullt sätt definiera begreppet kränkning är inte lätt och jag lämnar den diskussionen åt läsaren. En sak är i alla fall säker, man är inte kränkt bara för att någon inte håller med en eller säger emot en eller kritiserar en. Därför måste det vara tillåtet att kritisera religioner. Ja det måste även vara tillåtet att hävda att man anser en religion vara osann, och att den Gud dess anhängare tror på inte existerar.

Ett ytterligare exempel på vad som är tillåtet att "säga" (här handlade det ju i första hand om bilder), när det gäller den kristna tron, är ”Ecce Homo”, den kanske värsta kränkningen någonsin av den kristna tron, där man under en gudstjänst i Uppsala Domkyrka visade förnedrande bilder på Jesus Kristus. Bilder som dessutom är rena historieförfalskningen. Detta till skillnad från Skånepartiets affisch, vilket jag alldeles strax återkommer till.

Med tanke på att JO således anser att yttrandefriheten går före kristnas rätt att slippa bli kränkta (vilket visas av JO:s agerande i Linköping), skall det bli intressant att se vad JK kommer fram till när det gäller Skånepartiets affisch. Om det blir en fällande dom, finns stor anledning till pessimism. I så fall betyder det att aggressiva grupper i vårt land, som hotar med våld, slipper bli kränkta, medan fredliga grupper får finna sig i bli kränkta. Därmed har Sverige upphört att existera som rättsstat. Eller i varje fall har vi tagit första steget mot avvecklandet av rättsstaten, vars grund är just likhet inför lagen.

Dessutom kan man undra på vad sätt Skånepartiets affisch är kränkande i juridisk mening. Enligt vad islam själv säger så gifte sig Muhammed med den 6-åriga Aisha (dotter till Abu Bekr, en av Muhammeds ivrigaste supporters) och äktenskapet fullbordades när hon fyllt nio (muslimerna menar att Aisha då redan kommit in i puberteten – och visst, det finns flickor som utvecklas tidigt – men att ha sex med en nioårig flicka anses knappast lovvärt oavsett hennes kroppsliga utveckling).

Såå, du tror mig inte?! Det jag säger är bara ett utslag av min islamofobi? Låt oss då gå till de s k haditherna (”hadith” är det arabiska ordet för ”berättelse”). Dessa är berättelser om vad Muhammed sagt och gjort och är lika bindande för en rättrogen muslim som Koranen. Det finns olika samlingar av hadither och en av de mest berömda är Hadith enligt Sahih Bukhari. Vi läser där följande i Bok 62, Hadith 64 (det finns f ö flera hadither i samma samling vilka säger precis samma sak):
Berättade Aisha; att Profeten gifte sig med henne när hon var sex år gammal och sedan fullbordade äktenskapet när hon var nio år gammal. Hisham sade; Jag har fått mig berättat att Aisha stannade hos Profeten i nio år (dvs till hans död)

Det finns något som heter Sanning, käre läsare. Ovanstående är vad alla rättrogna muslimer tror. Muhammed var 62 år när han dog, och om han levde tillsammans med Aisha i nio år, måste han således varit 53 när äktenskapet fullbordades. Skånepartiets affisch är således historiskt korrekt, enligt islams egen historieskrivning. Ovanstående hadith säger otvetydigt att Muhammed hade samlag med Aisha när hon var nio år gammal (detta är innebörden av ”fullbordade äktenskapet”). Det är således inte jag eller Skånepartiet som påstår att Muhammed hade en nioårig hustru, utan haditherna.

Ok, du tror mig i alla fall inte. Då borde du fundera över varför du inte tror på mig. Är det för att det jag säger är politiskt inkorrekt? Det som är politiskt inkorrekt kan ju inte vara sant, även om det skulle vara sant. Politisk korrekthet står över alla fakta och observationer och är definitionsmässigt sant, eftersom det säger det som alla tycker är självklart och det självklara behöver inte granskas eller analyseras. Det måste helt enkelt vara sant. Det vet ju alla anständiga människor, eller hur? Och de andra behöver vi inte lyssna på. De är ju sjuka i huvudet.

Jag skall i alla fall ge dig en sista chans att inse vad som är sant. Läs själv i haditherna! ”Jamen” säger du, ”jag har inte dem i bokhyllan”. Internet, min käre vän! Internet! Gå hit (en muslimsk hemsida där man kan söka i olika koranöversättningar och olika samlingar av hadither)! Alla texter är dessvärre på engelska. Gå till ”Hadith Search” och skriv in ”nine years old” och välj ”Sahih Bukhari” i droppdownmenyn. Klicka sedan på ”Search”. Du får då upp ett antal svar (du får träff oberoende av ordens ordning). På den sida du nu fått upp kan du välja ”Exact Word” (då får du bara träff på det exakta sökuttrycket ”nine years old”) och sedan klicka på ”Search” igen. Och här ser du nu de hadither som säger det jag påstår ovan. Således har jag rätt. Eller hur?!

Du tror mig ändå inte? Jo, jag vet ju hur svårt det är att bryta den politiska korrektheten. Du kanske tror att den sida jag skickat dig till är konstruerad av mig bara för att baktala islam. Då ber jag dig, surfa runt lite på den så ser du hur omfattande den är. Det skulle ta mig åratal av arbete att skapa en sådan sida. Dessutom är det uppenbart att den företräder islam och inte är kritisk mot islam. Det vore ju fantastiskt om jag lagt ned så mycket arbete för att lura folk. Men det är ju klart, i konspirationsteoriernas värld är allt möjligt. Månfärderna är inspelade i Hollywood, USA flög planen in i World Trade Center, Förintelsen har aldrig ägt rum, etc, etc. Är du inne på den linjen, kan jag tyvärr inte hjälpa dig.

Läste förresten om att Pakistan befriat hundratals pojkar som talibanerna fått i sitt våld, och som de i åratal hjärntvättat för att bli soldater och självmordsbombare. Man försöker nu avprogrammera dessa pojkar, men det har visat sig lättare sagt än gjort. Till och med efter ett år av avprogrammering så kunde man inte lita på dem. Den tanke som dök upp i min hjärna, när jag läste detta, var ”Hur lång tid skulle det ta att avprogrammera en normal svensk?” Det skulle säkert ta flera år. Medias (vilka kan betraktas som en slags intellektuella talibaner) vinklade verklighetsbeskrivning är förmodligen minst lika effektiv som talibanernas hjärntvätt. Och minst lika förödande ur demokratisk synpunkt.