söndag 27 mars 2011

Dagens Dikt

Nils Ferlin skrev en gång det som kanske är världens kortaste dikt:

Stenen, elden, metmasken – tre trappsteg till Rockefeller.

Vad han menade var kanske följande; först lärde sig människan att använda döda föremål (stenar etc) för sina egoistiska syften. Sedan lärde hon sig att tämja naturens krafter (t ex elden) för samma ändamål. Slutligen kom hon på att hon kunde utnyttja andra levande varelser (t ex metmasken, som levande träs på kroken för att tjäna som bete när man fiskar). Detta ledde så småningom fram till Rockefeller, som kommit att bli symbol för kapitalismens värsta avarter, där man skor sig på andra människor bekostnad och där ens rikedom bygger på andra människors utarmning och lidande (det finns de som menar att Rockefeller inte var sådan, men oavsett detta så förstår vi vad Ferlin vill säga med sin dikt).

Idag har jag skrivit en egen liten dikt, inspirerad av Ferlin:

Nazismen, marxismen, islamismen – tre trappsteg till Helvetet