tisdag 22 maj 2012

Balansgång på slak lina över en avgrund – för den som vill tillhöra Godhetskören…

Så har då Fredrik Reinfeldt gjort det. Dvs gjort bort sig. När han skulle försöka försvara regeringens arbetsmarknadspolitik vid ett besök på ett företag, så råkade han säga följande, ”Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge av massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet”. Reinfeldt brukar kunna hålla tungan rätt i mun och säga de rätta, politiskt korrekta flosklerna. Men nu, i hastigheten, kanske lite ställd, så kom denna groda ur hans normalt så väloljade statsministermun. De förbjudna orden ”etniska svenskar” åstadkom skakningar i hela vårt avlånga land. Minst styrka 7 på Richterskalan. Hela twittervärlden rasade i avsky och mediadrevet gick igång som vanligt. Reinfeldt anklagades för att spela SD i händerna och för att inte veta vad han talade om. ”Vad är en etnisk svensk?” frågade man sig. Det finns inga etniska svenskar och endast rasister och andra onda människor använder detta uttryck. Krönikörer, både med och utan invandrarbakgrund, öste galla över Reinfeldt. Få röster hördes till hans försvar. Lena Mellin i Aftonbladet (som ibland skriver riktigt bra och politiskt inkorrekta krönikor) hade en krönika med rubriken "Reinfeldt har rätt men säger det fel”. Hon menar således att Reinfeldt i princip har rätt, men att han uttryckte det på fel sätt. Bl a så skriver Mellin:
Det andra som överraskar är Reinfeldts användning av begreppet ”etniska svenskar”. För det första är det ingen som vet vad det är. För det andra låter det som han lånar argument från Sverigedemokraterna.
Här ser man vad som händer om man vågar antyda något, som möjligen skulle kunna uppfattas som dold kritik av massinvandringen i Sverige (var Reinfeldt innerst inne står i denna fråga kan vi inte veta). Omedelbart så associeras man med Sverigedemokraterna och blir därmed en paria, dvs oberörbar, och marginaliseras då omedelbart (nu kan man ju knappast helt marginalisera en statsminister). Dessutom kommer Mellin här med Godhetskörens standardpåstående, nämligen att begrepp som etnisk svensk och svensk kultur är meningslösa och dessutom kränkande mot de stackars invandrarna (Mellin säger inte detta uttryckligen, men det kan anas – varför reagerar man annars så starkt på detta begrepp?). Jag återkommer strax till detta.

Att Reinfeldt har rätt i sak torde de flesta inse. Det vore anmärkningsvärt om så inte vore fallet. Man ser inte många platsannonser där man för omedelbar anställning söker getherdar och folk som kan hämta vatten i närmaste brunn och där analfabetism är en merit. Att nyanlända somalier skulle ha lättare att få jobb än utbildade svenskar vore en absurditet. Så självklart är arbetslösheten högre bland exempelvis tämligen nyanlända somalier än bland etniska svenskar mitt i livet. Att tro något annat vore idiotiskt.

Innerst inne erkänner säkert också de flesta att begreppet ”etniska svenskar” är användbart och relevant. Självklart finns en gråzon, men det är t ex uppenbart att den som har anknytning till Sverige 5 generationer eller mer bakåt, som är kaukasier (dvs vit och kanske t o m blond och blåögd), som har svenska som första språk, som omfattar den svenska kulturen och de värderingar som i alla fall tidigare kännetecknat vårt samhälle, kan kallas etnisk svensk. Lika självklart är att den som är nyanländ från Somalia, är analfabet och har en för Sverige totalt främmande världsbild och kultur och människosyn, inte är etnisk svensk, oavsett hur många svenska pass han eller hon (eller skall jag kanske skriva hen?) har. Den absoluta majoriteten av de som bor i Rosengård, Tensta, Bergsjön (en problemfylld förort till Göteborg) etc, etc, etc är inte etniska svenskar. Du kan hota med att döda mig, men jag erkänner i alla fall inte dessa människor som etniska svenskar. De lever i sina gamla klansamhällen och månggiften och föraktar allt vad Sverige heter. De har inga som helst planer på att bli en del av det svenska samhället, annat än att för kunna få så många bidrag som möjligt (just här talar jag självklart inte om alla invandrare, utan om vissa invandrare, som tyvärr utgör en alldeles för stor och för vårt samhälle alltför belastande, grupp, vilken borde kastas ut från vårt land – ja de borde överhuvudtaget aldrig ha fått stanna här).

Givetvis finns många invandrare som vill integreras, som vill arbeta (och kanske också har ett arbete), som accepterar svensk lag, yttrandefrihet och demokrati, och som är en tillgång för vårt land. Men inte heller dessa kan räknas som etniska svenskar.

Innan du nu blir arg på mig, vänligen läs fortsättningen också! Inte förrän du läst hela denna artikel kan du uttala dig om var jag står någonstans när det gäller invandringen.

Vill man vara politiskt korrekt får man således inte använda begreppet etnisk svensk. Däremot är det tillåtet att talar om inrikes och utrikes födda, vilket framförts i samband med debatten om Reinfeldts uttalande.

Diskussioner av den här typen blir ofta meningslösa, eftersom man inte definierar de begrepp som används. Inrikes och utrikes födda är enkla begrepp, som är lätta att fastställa när det gäller en viss individ. Den som är född i Sverige är inrikes född och alla andra är utrikes födda. Problemet är att dessa begrepp är fullständigt ointressanta när man diskuterar invandringens kostnader och dess för- och nackdelar. Barn till muslimska föräldrar är (inte alltid givetvis) inte etniska svenskar, oavsett om de är födda här eller ej. De utgör ingen del av den svenska kulturen eller det svenska samhället.

Låt oss se hur Wikipedia definierar etnicitet (jag använder engelska Wikipedia, eftersom artiklarna där av uppenbara skäl är mer omfattande och håller högre standard):
En etnisk grupp är en grupp människor som delar en gemensam etnicitet. Det vill säga, dess medlemmar identifierar sig med varandra genom ett gemensamt arv, som består av en gemensam kultur, inkluderande ett delat språk eller en delad dialekt. Gruppens moral eller ideologi kan också understryka gemensam härstamning, religion eller ras.
Att begreppet etnicitet fått dålig klang är säkert kopplat till att Hitler ofta talade om ”etniska tyskar” (Volksdeutsche) och använde detta för att motivera sina angreppskrig och utrotningen av judar etc. Min personliga uppfattning är att vi inte skall låta grupper eller personer ”stjäla” användbara ord (ungefär som ateisterna stulit ordet ”humanism” och bögarna stulit ordet ”gay”, vilket helt enkelt betyder glad). Wikipedia talar här om etniska grupper, om gemensam kultur etc. Dvs alla instämmer tydligen inte i den svenska Godhetskörens uppfattning om dessa begrepp såsom varande meningslösa.

Problemet med begrepp som etnisk svensk etc är att dessa inte är lika väldefinierade, eller kanske snarare inte lika enkla att definiera, som begreppen inrikes född etc. Men, när det gäller invandringsdebatten är begreppet etnisk svensk mycket mer relevant än begreppet inrikes född. En etnisk svensk är en del av Sverige kan man säga, medan en inrikes född inte behöver vara det (men kan givetvis vara det). Man kan vara inrikes född och inte vara mer svensk än vad Usama bin Laden var svensk.

De allra flesta i vårt land kan ganska enkelt hänföras till någon av kategorierna etnisk svensk respektive icke etnisk svensk. Således är begreppet etnisk svensk meningsfullt och relevant, vilket också tydligen Reinfeldt innerst inne tycker (även om han säkert förbannar sin tunga som slant och sade det förbjudna). Att det sedan finns människor som kanske hamnar mellan ovannämnda två kategorier, i en gråzon, spelar ingen roll. Att så är fallet är fullständigt normalt när man försöker klassificera människor. Det finns t ex människor som inte definitionsmässigt är mentalsjuka, men som inte heller är fullt friska mentalt. Skulle det bevisa (dvs att det finns en gråzon när det gäller mentala störningar) att begreppet mentalsjukdom är meningslöst (och borde förbjudas)? Självklart inte! Begreppet etnisk svensk ger värdefull information om en person. Det betyder inte att den personen är mer värd som människa än en invandrare. Problemet är, att om Sverige består av en allt mindre del av etniska svenskar, då kommer det Sverige som vi hittills kallat Sverige att försvinna. Och om man nu skall omvandla ett samhälle så drastiskt, då måste politikerna fråga svenska folket om lov!!!!!!!!!!!!!!!!! Och då räcker det inte med att säga att i och med att ni röstar på oss, så röstar ni indirekt på alla våra åsikter. En så ödesdiger fråga måste avgöras genom en folkomröstning, där man öppet och ärligt redovisar de framtida konsekvenserna (ekonomiska, sociala, demografiska etc) för vårt land på grund av dagens invandringspolitik. Jag har svårt att tro att majoriteten av svenska folket verkligen vill ha en muslimsk majoritet i vårt land. Det har jag väldigt, väldigt svårt att tro.

Dessutom, som jag påpekat gång på gång på gång, så skulle vi kunna hjälpa så många fler människor om vi hjälpte dem på plats eller i närområdet. Det tycks som att Godhetskören prioriterar omdaningen av Sverige som land (till något vi inte ens kan förutsäga) framför att hjälpa lidande människor i världen! Man undrar vad som driver dem. Knappast godhet i varje fall (eftersom de väljer att hjälpa en bråkdel av det antal människor vi skulle kunna hjälpa på annat sätt). Möjligen dumhet. Eller också sker utvecklingen av sig själv, inte driven av någon. Kanske är det så att när den politiska korrektheten förkvävt varje form av verklig debatt, så driver skutan Sverige omkring på havet utan någon vid rodret. Eller kanske med någon vid rodret, men som har fel sjökort och en kompass som hela tiden pekar mot den politiska korrekthetens nordpol. Mot undergången.

Debatten kring Reinfeldts felsägning visar tydligt hur det politiskt korrekta samhället fungerar. Personer som skaffat sig en position måste hela tiden vara på sin vakt. Det är som att balansera på slak lina över en avgrund. Minsta misstag och man faller. Och fallet blir stort om man har klättrat högt. Hur respekterad Reinfeldt än är bland moderaterna så skulle de direkt offra honom, om han skulle göra alltför många tabbar av den här typen. En gång kanske går.

På så sätt får vi ett samhälle fullt av rädsla, där folk vaktar sin tunga och inte vågar säga vad de tycker, dvs ett samhälle otäckt likt den värsta diktatur. Men här är det inte en ond diktator som bestämmer agendan utan det intellektuella etablissemanget (kulturdräggen), som själva ser sig som supergoda. Den kristne filosofen C S Lewis skrev en gång så här,
Av alla tyrannier är den mest förtryckande den som utövas för undersåtarnas bästa. Det kan vara bättre att leva under rövarbaroner än under allsmäktiga moralister. Rövarbaronens grymhet kan ibland slumra och hans snikenhet kan efter en viss punkt vara mättad. Med de som plågar oss för vår egen skull, kommer att plåga oss utan gränser, för de gör det med gott samvete (God in the Dock, en essäsamling om teologi och etik, utgiven 1948).
Godhetskören sover gott på natten, eftersom de förtrycker det fria ordet för vårt eget bästa. Frågan är bara om det är för vårt bästa. Den dag muslimerna får makten i Sverige, och den närmar sig obevekligt, om inte Gud griper in, får vi ett samhälle som jag har svårt att tro att Godhetskören på fullt allvar längtar efter.

Godhetskören förnekar inte bara existensen av etniska svenskar utan också existensen av svensk kultur. Detta har jag diskuterat i flera tidigare bloggar så jag tar inte upp det här (lär gärna min hemsideartikel om detta ämne). Men jag kan i alla fall knyta an till en artikel den 18/5 2012 i Svenska Dagbladet med rubriken "Ny folkbokföring raserar kulturarvet”. Jag citerar:
Regeringens planer på att göra om folkbokföringen måste stoppas. Att ta bort indelningen i församlingar/socknar skulle få stora negativa konsekvenser. Detta är en av de viktigaste kulturarvsfrågor vi någonsin stått inför, skriver 22 professorer, akademiledamöter med flera.
Jag tar inte ställning till huruvida dessa 22 professorer etc har rätt i sak. Det intressanta är att man talar om ett kulturarv som riskerar att raseras. Men om det inte finns någon kultur i Sverige (dvs svensk kultur), hur kan det då finnas ett kulturarv? Man kan väl inte ärva något som inte finns! Det är uppenbart att dessa 22 professorer anser att det faktiskt finns en svensk kultur som är värd att bevara (även om de antagligen skulle förneka det i en intervju, eftersom de vet de ödesdigra konsekvenserna).

Självklart finns en svensk kultur och självklart är begreppet svensk kultur meningsfullt och användbart. Jag har svårt att tro att Godhetskören skulle förneka att det finns etniska palestinier, etniska afrikaner etc eller att det finns en palestinsk kultur, afrikansk kultur (i olika schatteringar givetvis) etc, etc. Varför skulle då Sverige vara det enda land i världen, där man inte kan tala om en etnisk befolkning och om en egen kultur? Jo det bror på att Godhetskören lider av en allvarlig sjukdom – oikofobi, dvs hat mot sitt eget land och sin egen kultur (läs mer om detta på länken ovan). Förmodligen baserat på att man skäms för sitt lands förflutna. För att vi krigat, för att vi haft slavar (nu har ju inte Sverige haft speciellt mycket slavar efter vikingatiden – men vi kanske sympatiskäms för USA:s etc slavar) etc. Men då glömmer vi bort att övriga länder (alla länder!!!) i världen också krigat och erövrat och haft slavar (om de kunnat – det har i varje fall inte berott på bristande vilja). Antalet slavar i arabvärlden var mångdubbelt större än i Europa och Amerika (endast en liten del, drygt 600 000 av de ca 10 miljoner slavar som transporterades över Atlanten, hamnade i USA – varför talar man då nästan enbart om slaveriet där?) och fortsatte ända fram till mitten av 1900-talet (och finns kvar än i dag i t ex Sudan). Dessutom behandlades slavarna mycket grymmare i arabvärlden än i Västvärlden (jag håller på med en artikel om detta). Vi har definitivt inte mer att skämmas för än andra folk och kulturer (jag skriver ingående om detta här). Och även om vi nu har saker att skämmas för, blir begreppet svensk kultur i alla fall inte meningslöst. Ingenting säger att en kultur enbart är god.

För ett par dagar sedan var jag och talade på ett konfirmandläger och åkte då tåg. I stolsfickan finns, som läsaren säkert känner till, ofta tidskriften Kupé, och där finns en avdelning som heter ”Fråga lokföraren”. Jag är lite tågintresserad och brukar läsa den. Ibland finns där intressanta fakta om våra tåg och det är ju alltid roligt att få lära sig något nytt. I det aktuella numret (Maj 2012) fanns frågan, ”Vilka tycker du [som lokförare] är Sveriges vackraste järnvägssträckor att jobba på?” Svaret blev (jag klipper bara ett kort stycke), ”Norsesund, strax söder om Alingsås, är också en favorit för att utsikten är så klassisk svensk”.

Vi får hoppas att ingen medlem i Godhetskören åker tåg den här månaden och bläddrar i Kupé. Då får väl den här lokföraren sparken.
– Vad skall de stackars invandrarna tycka när han säger att den vackra utsikten är så klassisk svensk?! De blir ju kränkta! Vadå klassisk svensk?! Om det inte finns någon svensk kultur och några etniska svenskar, kan det ju inte finnas någonting som är klassiskt svenskt. Då finns ju ingen som kan uppfatta vad som är klassiskt svenskt. Usch vilken hemsk människa!!! Brrrrrrr…..!!!

Men som sagt, jag tror trots allt att de flesta människor (både svenskar och icke svenskar) anser det vara meningsfullt och relevant att använda begrepp som etnisk svensk, svensk kultur och klassiskt svensk. Innan jag blev kristen trodde jag att man var tvungen att operera bort halva hjärnan för att bli kristen. Den uppfattningen byggde på en del kristna jag hade träffat och som sagt väldigt dumma saker. Nu vet jag att jag hade fel. Men när man läser och hör om Godhetskörens åsikter, då undrar man om man inte måste operera bort hela hjärnan för att bli fullvärdig medlem i detta illustra sällskap.

Häromdagen innehöll våra tidningar en artikel med rubrik, ”Norsk elev gav Breivik stöd i 17 maj-tal”. Eftersom alla tidningar får många av sina nyheter från TT, så blir rubriker och text på dessa artiklar väldigt lika eller identiska. Aftonbladet skrev t ex:
En norsk elev gav Anders Behring Breivik sitt stöd i ett tal den 17 maj på Gran Canaria. Talet innehöll hets mot muslimer. Flera av åhörarna reagerade starkt och ledningen vid norska skolan på Gran Canaria beklagar.
– Det hölls ett tal som jag godkände och som var lite kontroversiellt. Hon är en reflekterande flicka som kom med några politiska synpunkter på grundlagsändringar och nämnde islamiseringen och Breivik, säger Ronny Kiil Olsen, ledare för föräldraföreningen FAU.
Jag vet inte exakt vad eleven sade, men förmodligen sade hon väl ungefär det jag skriver i olika artiklar, bl a föreliggande artikel. ”Hets mot muslimer” ja. Så fort någon säger något kritiskt om islam så är man islamofob och hetsar mot muslimer. Säger man något kritiskt om den kristna tron då är man i Godhetskörens ögon en ärlig sanningssägare som strider mot mörkrets makter. Jag ställer inte upp på detta. En religion, eller snarare ideologi (Koranen handlar till största delen, inte om religion utan om implementerandet av ett islamskt världsrike), som har som mål att lägga hela världen under sig (detta befaller både Koranen, hadítherna och sharíalagen), måste självklart kunna granskas med förstoringsglas, precis som man kan granska kristendomen och olika politiska ideologier. Godhetskörens ensidiga försvar av islam är svårt att förstå. Åtminstone logiskt. Men det är klart, har man opererat bort hela hjärnan blir ju logiken inget problem längre.

Jag brukar säga att den politiska korrektheten ligger som ett förkvävande blytäcke över vårt land. Låt mig avsluta med att citera en insändare jag hittade på Avpixlat.se med titeln, "Den politiska korrektheten och rädslan”:
Många frågar sig hur den politiska korrektheten kan hålla ett sådant grepp över folk. Ett av svaren är att folk är rädda. Att få epitetet främlingsfientlig eller rasist, eller ens misstänkas, innebär ett stigma. Det tenderar att bli mer stigmatiserande ju mer av socialt anseende du fått. I offentlig verksamhet blir konformismen och tystnaden total. Men även de privata företagen och deras anställda vill slippa få DO på sig och riskera förlora kunder. Så hela arbetslivet är mer eller mindre engagerat.
Denna räddhågsenhet får djupgående konsekvenser för samhället. Hur känner sig läraren som inte tror på det han förmedlar, hur mår sjuksystern inför att hjälpa folk som illegalt snyltar på resurserna, bibliotekarien som efter ett långt arbetsliv ser att hennes pension är lägre än för nyanlända, vårdbiträden som ser vården erodera samtidigt som skäggiga män får kosta hur mycket som helst? Det som får dem att tiga och knoga vidare är rädslan. Rädslan för att förlora jobbet, rädslan för att vara den som sticker ut och protesterar, rädslan av att bli socialt utfrusen, ett gnagande tvivel på sig själv – är det jag som är konstig?
Läs gärna hela insändaren! Och läs gärna den klassiska sagan Kejsarens Nya Kläder av H C Andersen. Den handlar om dagens Sverige.