fredag 20 juli 2012

Idrott skall vara höjd över all politik och ideologi – utom när det gäller Israel

Betrakta nedanstående bild (klicka på bilden för att förstora) från BBC:s hemsida, hämtad för några dagar sedan från den avdelning som handlar om den kommande Olympiaden i London 2012.Palestinas huvudstad är således, enligt BBC, Östra Jerusalem medan Israels huvudstad (som är Jerusalem) inte nämns. Och då hör till saken att det inte ens existerar någon palestinsk stat, och en stat som inte existerar kan knappast ha någon huvudstad.

Palestinierna hävdar att de bebott det område, som idag kallas Israel plus Västbanken och Gaza, ”sedan urminnes tider” (ett uttryck som intill tröttsam upprepning används av muslimerna och som västerländska media kritiklöst accepterar, trots att det inte stämmer med fakta). Det som idag kallas Israel (plus Västbanken) var ett judiskt land redan 1240 f Kr, dvs nästan 1900 år innan det fanns några araber där (palestinierna är för övrigt inget eget folk, de är helt enkelt araber som bott i området kortare eller längre tid – de allra flesta har sina rötter där mindre än 100 år bakåt i tiden). Idag hävdar araberna (och många västerländska media) att judarna är inkräktarna, som den ursprungliga befolkningen, dvs araberna, i sin stora välvilja möjligen skulle kunna tillåta bo i landet om de underkastar sig islam och lever under förtryck (Hamas är mer inne på linjen att de skall utrotas).

I 1917 års svenska bibelöversättning förekommer i Gamla Testamentet (vilket är exakt samma sak som judarnas Heliga Skrift, bortsett från att böckerna står i annan ordning) ordet "Jerusalem" 529 gånger. ”Davids stad” (en synonym för Jerusalem) förekommer 49 gånger och ”Sion”, som i allmänhet syftar på Tempelberget i Jerusalem, förekommer 113 gånger i samma text. Det finns ingen stad på jorden som är så starkt förknippad med det judiska folket som Jerusalem! I Koranen förekommer inte ordet ”Jerusalem” explicit en enda gång (ange i så fall vilken sura och vers tack – men det kan du inte, eftersom ordet inte finns där). Det finns en sura, 17:1, som handlar om Muhammeds nattliga himmelsfärd, som enligt islams uttolkare nämner Jerusalem indirekt (Al Aqsa). Men det är en ren tolkning. Versen lyder:
Honom allena all ära, honom, som lät sin tjänare företaga en nattlig färd från det fridlysta templet till det allra avlägsnaste templet, vars hela omkrets vi välsignat, för att visa honom några av våra tecken! Han är förvisso den Hörande, den Seende. (Zetterstéens översättning från 1917)
"Tjänaren" i texten är uppenbarligen Muhammed. Vad som menas med "det allra avlägsnaste templet" (al-masdjid al-aksa), eller som det står i en annan översättning "den mest avlägsna böneplatsen", är långt ifrån klart, men enligt den islamska tolkningen så avses det som idag brukar kallas Tempelberget i Jerusalem. Al-Aqsa-moskén har fått sitt namn efter denna vers, men denna moské tillkom på 700-talet dvs ca 100 år efter att ovanstående vers skrevs. Denna moské är således i efterhand döpt efter ovanstående sura och bevisar inte på något sätt att den ursprungliga texten avser en plats i Jerusalem.

Trots att bevisen för judisk anknytning till Jerusalem är överväldigande (att förneka detta kräver oanade nivåer av hjärndödhet alternativt oärlighet alternativt ideologisk förblindelse) och trots att det knappast finns några som helst bevis för att islam har någon anknytning till Jerusalem (annat än att man med våld erövrade staden 634 e Kr), hävdar palestinierna att detta varit deras stad ”sedan urminnes tider” och att judarna inte har någon som helst anknytning till staden (detta påstod t ex Arafat gång på gång). Hur fräck får man vara egentligen? Men det värsta är inte arabernas fräckhet. De har ju i alla fall ett syfte med att ljuga. Det värsta är Godhetskörens ofattbara naivitet, när man köper detta budskap.

Allt fler västerländska media har som sagt börjat acceptera den arabiska historieversionen, vilket t ex framgår av bilden ovan. Vid flera tillfällen har man i västerländska media (bl a BBC) ifrågasatt om det överhuvudtaget funnits ett judiskt tempel i Jerusalem.

När jag ser bilden ovan grips jag av en stor sorg. En gång i tiden hade BBC:s program en oerhört hög nivå. Under mina år till sjöss (jag har säkert berättat om detta i tidigare bloggar) lyssnade jag och många andra ombord varje dag på BBC:s nyheter, som sändes på kortvåg (för dig som är ung kan jag nämna att kortvåg är radiovågor som ligger mellan 4 Mhz – uttalas ”megahertz” – och 30 Mhz och som i princip täcker hela jorden – innan kommunikationssatelliter fanns användes kortvågsbanden flitigt). Man kunde, tack vare att sändningarna var på kortvåg, lyssna på BBC oavsett var på jorden man befann sig. BBC var på den tiden oerhört noggranna när det gällde att vara objektiva, och åsikter var absolut förbjudna i själva nyhetsprogrammen. Där skulle man bara rapportera vad som hänt, utan några kommentarer (precis som det skall vara).

Idag har BBC tyvärr reducerats till en proarabisk propagandacentral (ungefär som SR och SVT), vilket kanske inte är så konstigt när man i programtablåerna och eftertexterna ser vad många av deras reportrar heter i förnamn (Muhammed, Abdullah, Omar etc). Detta gör mig sorgsen. Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende men kan gå fort att förlora. Jag har sett diverse elaka förslag på nätet om att BBC (British Broadcasting Corporation) borde byta namn till PBC (Palestinian Broadcasting Corporation). Kanske mina läsare har några lämpliga förslag när det gäller motsvarande namnbyte för SR och SVT?

Vi kan idag se hur muslimer medvetet utbildar sig till journalister och infiltrerar västerländska media. På så sätt får man ett allt större inflytande över den offentliga debatten. Det är precis samma strategi som vänsterrörelserna tillämpade på 1970-talet och framåt, när man uppmanade sina medlemmar att bli journalister, lärare, poliser och militärer. Skälet är ganska uppenbart. Vill man påverka och på sikt ta över ett samhälle, underlättar det betydligt om man har så många anhängare som möjligt utspridda i statsapparaten och dess bihang. Det är av detta skäl muslimer (med undantag för druserna, som inte räknas som riktiga muslimer av de "riktiga" muslimerna) inte får göra militärtjänst i Israel eller bli poliser. Med tanke på att vi i Sverige ger bl a muslimer förtur till polishögskolorna, vill jag rekommendera svenska poliser att också ha ett öga bakåt vid eventuella kommande konfrontationer mellan polis och muslimska grupper i vårt land.

Bilden ovan avslöjar tyvärr tillståndet på BBC när det gäller objektivitet och sanningskärlek. Givetvis har många skrivit och klagat på de osanna påståendena om Jerusalems status, och eftersom BBC åtminstone (till skillnad från SR och SVT) försöker hålla ett sken av objektivitet (jag tror till och med att de vill vara objektiva, men har svårt att stå emot trycket från alla araber som smugit sig in på redaktionerna), har de ändrat texten så att man nu som Israels huvudstad anger ”Jerusalem, though most foreign embassies are in Tel Aviv” (Jerusalem, fastän de flesta utländska ambassader ligger i Tel Aviv), vilket formellt är korrekt. Beträffande Palestina så står det nu ”Intended seat of government: East Jerusalem. Ramallah serves as administrative capital” (Avsedd plats för regering: Östra Jerusalem. Ramallah tjänar som administrativ huvudstad).

Läsaren kan själv kolla genom att gå till BBC:s sida som räknar upp de länder, som deltar i Olympiaden 2012, och se vad som skrivs om Israel respektive Palestina. Klicka på respektive flagga!

Det var ju bra att de rättade, men ovanstående visar hur man instinktivt och per automatik missgynnar Israel, och först när man får påpekanden om felaktigheter så ändrar man (SR och SVT ändrar aldrig någonsin om de inte fälls av Granskningsnämnden, vilket är extremt ovanligt – Granskningsnämndens ledamöter tycks vara handplockade för optimal politisk korrekthet). Just här var BBC ju nästan tvingade att ändra, eftersom det är lätt att bevisa vad som gäller.

Apropå Olympiaden i London så har Israel begärt att man under öppningsceremonin skall hålla en tyst minut för offren vid massakern under Olympiaden i München 1972, där palestinska terrorister mördade 11 israeliska idrottsmän. Detta med anledning av att massakern skedde för 40 år sedan. IOC har vägrat att göra detta (vilket är lika väntat som FN:s antiisraeliska hållning – båda dessa organisationer styrs ju till största delen av icke-demokratiska skurkstater). NBC:s sportkommentator, Bob Costas, har dock sagt att han i sitt program kommer att framföra en protest under ceremonin.

Hatet mot Israel och det judiska folket är omöjligt att förstå med intellektets hjälp. Trots att psykologer och sociologer vetenskapligt studerat människa och samhälle i hundratals år, har man ännu inte kommit ett enda steg närmare att kunna förklara eller förhindra våld och hat. Hösten 1990 hade man ett symposium i Oslo på temat "hatets anatomi". Ledande psykologer, sociologer, politiker, författare etc hade samlats för att försöka förklara vad hat egentligen är och hur det uppstår (även USA:s förre president Jimmy Carter var där). En av de slutsatser man kom fram till var att det är omöjligt att finna en rationell förklaring till företeelser som Nazitysklands judeutrotningar eller röda khmerernas illdåd i Kampuchea.

Ondskans ursprung låter sig tydligen inte förklaras med hjälp av psykologins inomvärldsliga mekanismer. Orsaken till detta är att ondskan, enligt min mening, inte är ett psykologiskt eller medicinskt problem, utan ett andligt problem. Välkommen till Sagan om Ringen! I verkligheten finns både orcher och andra obehagliga varelser (du som läst eller sett Sagan om Ringen vet vad jag menar). I den verkliga världen ser visserligen ondskans hantlangare inte lika läskiga ut som orcherna i sagans värld. Men ondskan, iklädd en vacker skepnad, är desto farligare. Det är därför som Djävulen i Bibeln kallas Lucifer – Ljusets Ängel. Han var den vackraste av alla Guds skapelser. Det är därför ondskan är så förförande.

Allt eftersom islams inflytande i Västvärlden ökar, kommer Europa och USA att bli alltmer fientliga gentemot den judiska staten Israel. Enligt Bibeln kommer hela världen att någon gång i framtiden (det kan röra sig om några 10-tals år eller kanske 50 år eller mer, ingen vet) dra upp mot Israel för att utplåna landet och det judiska folket (kanske var Natos angrepp på Khadaffis Libyen en generalrepetition inför detta – Sosialistiskt Venstreparti i Norge krävde för övrigt vid partistämman 2011 att Världssamfundet skall ingripa mot Israel nästa gång landet "angriper" Gaza, däremot har detta parti så vitt jag vet inte krävt att Världssamfundet skall ingripa mot President Assad i Syrien, som håller på och bombar ihjäl sitt eget folk).

När Israel någon gång i framtiden angrips av alla världens nationer, kommer enligt Bibeln, Gud att träda fram öppet och strida för sitt folk. Hur det då går för ondskans arméer kan man läsa om i Uppenbarelseboken. Bibeln säger mycket klart att den som förbannar Israel själv skall bli förbannad!