måndag 20 augusti 2012

En f d muslim debatterar med en mulla

Jag saxar ur en artikel på hemsida (hela artikeln kan läsas här):


Obs! Klicka inte på bilden ovan utan klicka på länken nedan för att se videon!

Följande videoklipp är hämtat från Memri:s videoarkiv och är saxat ur en debatt den 21/2 2006 i den arabiska TV-kanalen Al-Jazeera (Qatar) mellan den amerikansk-arabiska psykiatrikern Wafa Sultan, som bl a skrivit boken A God Who Hates – se nyskriven recension på min hemsida (läs också recensionen av Brigitte Gabriels bok Because they hate) och en mullah:

Klicka här för att se videon!

Mullan får som synes nästan inte en syl i vädret. Wafa Sultan har verkligen skinn på näsan! Debatten sker givetvis på arabiska men är översatt till engelska. För den som inte är så duktig på engelska ger jag ett sammandrag av vad Wafa Sultan säger:
Den konfrontation vi ser idag är inte en konfrontation mellan religioner eller mellan civilisationer. Det är en konfrontation mellan två motsatser, mellan två eror. Det är en konfrontation mellan en mentalitet som hör till medeltiden och en annan mentalitet som hör till 21:a århundradet. Det är en konfrontation mellan civilisation och bakåtsträvande, mellan det civiliserade och det primitiva, mellan barbari och förnuft. Det är en konfrontation mellan frihet och förtryck, mellan demokrati och diktatur. Det är en konfrontation mellan mänskliga rättigheter å ena sidan och brott mot dessa å andra sidan. Det är en konfrontation mellan de som behandlar kvinnor som djur och de som behandlar dem som mänskliga varelser.

Det vi ser idag är inte en konfrontation mellan civilisationer. Civilisationer bekämpar inte varandra utan tävlar med varandra. Muslimerna är de som började denna konfrontation. Islams profet sade, "Jag beordrades att strida mot människorna tills de tror på Allah och hans budbärare [den senare är Muhammed själv]" När man delade upp människor i muslimer och icke-muslimer och kallade till kamp mot de andra, tills dessa tror på vad de själva tror på, startade man denna konfrontation och började detta krig.
Sedan nämner hon vad judarna betytt för världen, när det gäller vetenskap etc. Och slutar med att säga; "Muslimerna måste fråga sig vad de kan göra för mänskligheten innan de kan kräva att mänskligheten skall respektera dem". Ord och inga visor. Wafa Sultan finns säkert på många muslimska dödslistor, men har hittills undgått att bli mördad (jag antar att hon har skyddad identitet). Man får hoppas att denna modiga kvinna klarar sig med livet i behåll.