måndag 30 september 2013

Hatets anatomi

Ibland känner man sig väldigt ensam i sina åsikter. Många av mina vänner tycker att jag går alltför långt när jag kritiserar diverse olika företeelser. ”Du överdriver”, säger de. ”Dina förutsägelser om ett muslimskt övertagande av Europa saknar förankring i verkligheten”. ”Och när du kallar våra politiker för landsförrädare, så tappar du i trovärdighet.” ”Och att den svenska kultureliten skulle hata sitt eget land, det är bara nonsens.” Ja, ingen skulle bli gladare än jag, om de hade rätt. Och trodde jag att de hade rätt, skulle jag givetvis inte skriva som jag skriver.

Idag tänkte jag i alla fall tipsa om en mycket bra (och synnerligen politisk inkorrekt) ledare i gårdagens Svenska Dagbladet (130929) med rubrik, "Västvärldens självhat urholkar demokratin”. Jag känner mig lite upprättad efter att ha läst denna artikel. Jag är tydligen, trots allt, inte ensam när jag talar om ”Västvärldens självhat” (oikofobi). Läs artikeln så får du själv se!

Medans jag ändå sitter framför datorn kan jag skicka med lite ytterligare brandfacklor.

Kärlekens och fridens religion, dvs islam, visar åter prov på sin alldeles egen speciella version av kärlek och frid. Enligt en artikel i Daily Mail den 26/9 2013, vilken handlar om terrordådet i Nairobi, så blev gisslan utsatt för den mest fruktansvärda tortyr. Artikelns rubrik lyder ”’Eyes gouged out, bodies hanging from hooks, and fingers removed with pliers’: Horrific claims of torture emerge as soldiers reveal gory Kenyan mall massacre details.” (”’Utgrävda ögon, kroppar hängande från krokar och fingrar avklippta med tång’: fruktansvärda påståenden om tortyr när soldater avslöjar de vidriga detaljerna om massakern i det kenyanska köpcentret.”). I artikeln påstås att män blivit kastrerade och att man i kylrum hittat mördade barn med knivar fortfarande sittande i kroppen.

Än är det kanske för tidigt att uttala sig med full säkerhet om huruvida dessa uppgifter verkligen stämmer. Men om man jämför med andra muslimska terrordåd, så verkar påståendena inte orimliga, ja de verkar till och med troliga. Vid palestinska terrordåd i Israel har terrorister t ex släpat fram småbarn som gömt sig under sängar och mördat dem också. Muslimska terrorister drar sig inte för någonting. Där spelar de i samma liga som nazisterna och japanerna under WW2.

Det finns vissa uppgifter som tyder på att tre svensk-somalier (där "svensk" får tolkas som att de ibland vistas i Sverige och då förmodligen försörjs av svenska skattebetalare) deltog i massakrerna i Nairobi. Detta visar ju tydligt vilka strömningar som finns bland vissa grupper av muslimer i vårt land. I Sverige är det inte olagligt att vara medlem i en terrororganisation (typiskt det kraftlösa, ynkliga landet Sverige), och om någon av dessa svenska terrorister skulle återkomma till Sverige efter väl förrättat värv i Kenya (nu vet jag inte om någon av terroristerna undkom levande – man kan nog misstänka av de kenyanska soldaterna inte hade några större betänkligheter att skjuta för att döda, när det gäller den här typen av människor), så kan han såvitt jag kan förstå inte straffas i Sverige, även om det står klart att han begått massbord i Kenya. Visserligen kan han straffas i Kenya om han blir utlämnad, men det är tveksamt om det vore möjligt att utlämna någon till ett sådant land. Det finns ju inga garantier för att han inte blir torterad, och kanske riskerar han också dödsstraff. Däremot kan en pedofil straffas här i Sverige för brott han begått i Thailand. Jag tycker det senare är fullt ok i sig. Men varför gäller inte detta en massmördare? Nu är jag inte helt säker på att jag har rätt i det jag skriver, så om någon läsare vill rätta mig, vore jag tacksam (om jag har fel).

Det har framkommit att dådet i Nairobi varit mycket väl förberett. Förövarna har sedan lång tid tillbaka drivit en butik i köpcentret och på så sätt steg för steg kunnat smuggla in vapen och sprängämnen i sin förberedelse för att visa upp islams kärlekssyn inför hela världen.

Terrorgruppen Al-Shabaab (med anknytning till Al-Qaida) har tagit på sig dådet och säger att det är ett straff för att Kenya involverat sig i striderna i Mali. I Mali försöker nämligen islamisterna att ta över landet och skapa en islamistisk stat (helt i enlighet med vad Koranen och islams heliga dokument befaller). Både Frankrike och Kenya har skickat trupp till Mali (eftersom de flesta som bor i Mali inte vill leva under sharíalagar, trots att de är muslimer), vilket lett till ett flertal terrordåd mot franska medborgare (bl a så har barn kidnappats). Och så nu dådet i Kenya. Sverige ligger också farligt till, eftersom vi håller på och involverar oss i Mali. Inte med stridande trupp, men vi ställer bl a upp med ett C-17 transportplan som understöd. Kanske håller islamisterna just nu på och öppnar en butik på Arlanda eller i Sturegallerian i Stockholm? Tja, vem vet. Den som lever får se.

Sky News rapporterar (130929) från ett terrordåd i Nigeria, där ca 50 sovande studenter mördades för något dygn sedan (i Nigeria är det terrorgruppen Boko Haram som står för merparten av de illgärningar som begås). Man skriver, ”As many as 50 people have been killed after suspected Islamist gunmen fired on students as they slept at a college in northeast Nigeria” (Så mycket som 50 människor har mördats efter det att islamistiska angripare öppnade eld mot sovande studenter på ett College i nordöstra Nigeria).

Jag vill också påminna mina läsare om det islamistiska dådet mot en kyrka i Peshawar i Pakistan för ett par veckor sedan, där ca 75 människor dog och hundratals skadades (jag vill också påminna om vad skador i samband med sprängdåd ofta innebär – bortslitna armar och ben, förstörda ögon etc, etc, dvs livslång grav invaliditet).

Statistik visar att ca 100 000 kristna mördas varje år för sin tro, varav den absoluta merparten i muslimska länder. De mördas enbart för sin rätt att tro! Till skillnad från muslimska "martyrer", som dör när de försöker tvinga sin tro på andra (genom att mörda alla som vägrar att böja sig för islam)! Idag dör fler kristna för sin tro varje år än under romartidens värsta förföljelser (totalt dog någonstans mellan 10 000 och 100 000 kristna martyrdöden i Romarriket).

Allt detta sker i Allahs namn. Förövarna, som i stort sett alla gått på koranskolor och kan Koranen mer eller mindre utantill, ropar verser ur Koranen, vilka stöder deras handlingar, när de torterar och mördar. Nu säger visserligen Godhetskören i vårt land att detta inte har med islam att göra. Och dessutom är de människor som begår sådana här dåd helt desperata på grund av Västvärldens övergrepp mot islam. De ser sig ingen annan utväg. Etc, etc. Så islam har således inte med saken att göra och dessutom är det Västs eget fel att sådant här sker?! Men dylika åsikter får stå för Godhetskören. Det finns emellertid flera saker som talar emot att Godhetskören skulle ha rätt härvidlag.

a) De som begår dessa terrordåd är alla djupt troende muslimer, som är beredda att dö för sin tro. De är ofta, som nämnts ovan, väl grundade i Koranen och islams andra heliga skrifter (och kan bl a hela eller delar av Koranen utantill) och rabblar koranverser under det att de begår sina vidriga, ondskefulla handlingar. Och de är ofta utskickade av muslimska präster (som rimligen borde känna till vad islam står för). Att den här typen av dåd är allmänt accepterad i muslimvärlden visas av att det på Västbanken blir stora festligheter, när en terrorist, som kanske mördat ett antal judiska barn, släpps ur israeliskt fängelse. Och självmordsbombare, som mördat och lemlästat oskyldiga civila inkluderande barn, får gator och torg uppkallade efter sig. Detta tyder knappast på att dessa terrorister är ”udda enslingar som totalt missuppfattat Koranen”. Tvärtom så tyder det på att de står för ”main stream islam”. De har fullt stöd både av islams religiösa ledare och muslimvärldens politiska ledare (med vissa undantag, som tyvärr är alltför få).

b) Den nästan totala frånvaron av skarpa fördömanden från de muslimer som bor i Europa, när det gäller den här typen av våldsdåd, är symptomatisk. Tillfrågas en muslimsk talesman av en svensk journalist, så tar han kanske lite svävande avstånd från att 50 studenter mördats i sömnen, men frågan är vad han egentligen tycker. Varför demonstrerar inte ”vanliga muslimer” mot de våldsmän som ”kidnappar islam för sina egna syften” som det brukar heta? Det mesta talar dessvärre för att merparten av muslimerna i Sverige sympatiserar med, eller i varje fall har förståelse för, det t ex grupper som Al-Shabaab och Boko Haram sysslar med i Allahs namn. Om nu Allah är så god som islams talesmän påstår, kan man tycka att den här typen av våldsdåd måste vara den ultimata hädelsen av Allah. Var är fatworna mot Al-Shabaab? Mot Al-Qaida? Var är fatworna mot muslimer som halshugger skolflickor, för att skrämma flickor och kvinnor till underkastelse? Var är plakaten som säger ”Förbannelse över den som använder Allah för att begå våldsdåd!”? Svaret är att de lyser med sin nästan totala frånvaro. Vid muslimska demonstrationer i Europa brukar man i stället se den här typen av plakat:c) Om nu inte ”vanliga” muslimer fördömer den här typen av dåd (för att de t ex missuppfattat Koranen), kan man tycka att ledarna för det islamska prästerskapet borde göra det. Ingen kan väl anklaga dessa för att inte veta vad islam står för. Det finns i och för sig enstaka mullor som kritiserat muslimsk terror, men de är få. Mycket få. Alltför få. Detta tyder på att terror utgör en del av islam, eller i varje fall ligger snubblande nära. Och det är bara att läsa Koranen och hadítherna så inser man att det är så. I Hadith läser vi:
"...jag [dvs Muhammed] har befallts att strida mot människor, tills de erkänner att det inte finns någon annan gud än Allah och att Muhammed är Guds profet, och förrättar bönerna och betalar zakat..." (Hadith enligt Bukhari, Volum 1, Bok 2, Nummer 24)
Al Shabaab, Boko Haram, Al Qaida etc, etc, gör bara det som deras heliga skrifter befaller dem att göra. Verkligheten antyder att det vi kallar islamister i själva verket är de ”riktiga” muslimerna, dvs de som visar vad islam står för. Islams mål, såsom det framställs i Koranen, hadítherna och sharíalagen (se t ex citatet ovan), är att erövra hela världen (med våld om så krävs) och sedan tvinga in mänskligheten under islams system (islam är kanske till 25 procent en religion och till 75 procent ett politiskt system), där sharíalagar gäller och där kristna och judar får leva som en underkuvad grupp utan fulla mänskliga rättigheter, och där ateister får välja mellan att konvertera till islam eller dö. Det är inte jag som säger att det är så – det är islams egna, heliga dokument som säger detta. Så om du är arg nu så är det inte mig du skall vara arg på utan på islam!

En sak är i alla fall säker, ingen kristen (som kan sin Bibel och som fått möta Jesus) skulle kunna begå sådana illdåd som islams representanter regelbundet gör. Det vore absolut omöjligt! Den som sett in i Jesu ögon (bildligt talat) fylls av kärlek och inte hat. Skulle man försöka egga upp troende kristna till våldshandlingar, genom att indoktrinera dem med Jesusord (motsvarande görs ju med muslimska terrorister, som indoktrineras med Muhammedord och Allaord), så skulle det inte bli några våldsdåd. I stället för att spränga skolor i luften, så skulle de kristna, tilltänkta terroristerna, istället bygga skolor och sjukhus och predika kärlek och frid! Jesus var en fridsfurste till skillnad från Muhammed som var en krigarhövding!

Jag älskar muslimer som människor (men jag älskar inte de vidriga svin – vad skall man kalla dem annars för – som begick illdåden i Nairobi). Jag tycker synd om dem som hamnat under islams motbjudande system av hat och våld och intolerans (men alla människor, även muslimer har ansvar för sina handlingar – och alla människor vet innerst inne att det är fel att t ex döda barn). Det är inte muslimerna som människor jag kritiserar (däremot kritiserar jag terroristerna som människor – att bortse från att en människa begått fruktansvärda handlingar är att avhumanisera henne), utan det system som de i sina tankar är bundna av. Därför tar jag mig rätten att kritisera islam. Jag bävar för den dag när BokoHaram-Shabaab-Qaida-liknande muslimska organisationer börjar verka i Sverige för att skrämma svenskarna till att ge upp sitt land och överlämna det till islam (som skett, och håller på att ske, i Libanon och många andra områden i Mellanöstern och Afrika). Då kommer svenska folket att ångra att vi släppte in horder av muslimer i vårt land. Att vara kristen är en kallelse till kärlek. Men kärlek, sann kärlek, är inte att verka för sitt eget lands undergång!!!

En djupt troende katolik eller pingstvän eller livetsordare, som gått på bibelskola eller liknande i flera år, har ungefär samma förankring i sin religion, som terroristerna i Kenya. Jag känner inte till några katoliker, pingstvänner eller livetsordare som blivit självmordsbombare eller liknande. Jesus kallar inte människor till sådant! Den som är fundamentalist nitälskar för det han eller hon tror på. På frukten känner man trädet, som Jesus säger. Frukten av ondskans fundamentalister är våld, lidande, hat och förakt, som dessutom slår tillbaka mot dem själva. Man blir sitt eget hats offer. Frukten av godhetens fundamentalister är kärlek, omsorg, hjälp och godhet. Ondskan skapar tårar och sorg, godheten torkar tårar och lindrar sorg!

Jag kan berätta att jag för två veckor sedan åt lunch med en gammal elev från Livets Ords Kristna Gymnasium, där jag var lärare i 19 år. Hon arbetar med slumbarn i en förstad till New Delhi i Indien och var nu hemma några veckor för att vila upp sig. När hon berättade om det hon gjorde där, så hade jag svårt att hålla tårarna tillbaka. Hon är en sann representant för Jesus, som gör det som Jesus kallar oss att göra; strida mot lidandet i världen, torka tårar, omfamna de ensamma och utstötta.

Skillnaden mellan islam och kristendom utgörs av en avgrund. De är varandras absoluta motsatser. Kanske någon då säger, ”Ja men jag är muslim och tror på det goda!” Ja, men visa det då! Inte i vackra ord utan i handling. Om jag har fel i min kritik av islam, bevisa det för mig då! Inte genom att prata en massa om hur god Allah är och hur fridsam och kärleksfull islam är. Man är inte god för att man säger sig vara god. Man är god för att man är god. Och godhet är någonting alla människor förstår. När moder Théresa dog ställde man in programmen i Indiens statliga TV-kanaler och spelade sorgemusik. Indien är ett i huvudsak hinduiskt land och Moder Théresa var en katolsk nunna. Men den sanna kärleken är uppenbar för alla och behöver inte basuneras ut med pukor och trumpeter. Den står på egna ben och talar för sig själv!

Äkta kärlek är inte ord och ljuva känslor – utan innebär att handla! Att göra något! Godhetskören må uppleva underbara värmevågor som går genom deras kroppar när de säger de rätta, politiskt korrekta flosklerna. Men det blir bara floskler. Riktig kärlek är alltid kopplad till Sanning! Godhetskören kärlek är bara en sötsliskig sirap som inte hjälper någon. Tvärtom så är de på väg att förstöra det vackra landet Sverige med sitt floskeliserande av sanningen. Äkta kärlek är inte mesig. Den är uppfordrande. Ställer sig upp för Sanningen. Mot ondskan. Vågar allt. Men inte genom att mörda och plåga utan genom att upprätta människor till vad de egentligen är. Medan ondskan depraverar människor och skapar onda karikatyrer av dem själva. Innan jag köper påståendet att islam tillhör de goda krafterna i världen, vill jag se att så är fallet. Hittills har jag inte sett ett enda tecken på detta!