tisdag 2 september 2014

Inför valet 2014 – del 3

I föregående blogg lovade jag att med fakta underbygga mina påståenden att asylinvandringen till Sverige är orimligt hög. I föreliggande artikel försöker jag uppfylla detta löfte.

Jag skall försöka göra det hela så kort som möjligt. Den här artikeln handlar inte i första hand om argumentering utan om att med kalla fakta styrka mitt resonemang i andra, tidigare artiklar. Först några källor:
1. På Statistiska Centralbyråns (SCB) hemsida kan man se Sveriges folkmängd (plus en del andra fakta som folkökning och invandringsöverskott) mellan 2006 och 2013. Klicka här för att läsa!

2. Man kan ladda hem ett dokument (på engelska) från EU:s statistikbyrå, vilket visar antalet asylsökande till olika länder inom EU plus andra länder i Europa som Schweiz, Norge etc. Man beställer på nedan angiven sida och sedan skickas dokumentet som en pdf-fil till den angivna mailadressen – det tar någon timme att få hem dokumentet. Den intressanta sidan är sidan 4, som innehåller en tabell, där man för de olika länderna kan följa antalet asylsökande från första kvartalet 2013 till och med första kvartalet 2014, dvs från 1/1 2013 till och med 31/3 2014. Om du störs av att tabellen är ”på tvären” kan du högerklicka i dokumentet och välja ”Rotera medurs”. Klicka här för att beställa dokumentet!
Det finns en intressant blogg som heter Affes Statistik-blogg. Där presenteras politiskt inkorrekt statistik. Ibland finns där riktigt intressanta fakta, som bättre än långa utläggningar belyser sakernas tillstånd. Affe redovisar alltid sina källor. För säkerhets skulle kontrollerar jag alltid den här typen av uppgifter (åtminstone genom stickprov). Även om man inte avsiktligt vill bedra (vilket ju våra vanliga media vill i högsta grad) så kan det bli fel ändå (något som alla som skriver vet av egen erfarenhet). Nyligen hade Affe gjort ett mycket talande diagram, som visar på asylinvandringen till Europas länder under sista kvartalet 2013 och första kvartalet 2014, dvs från 1/10 2013 – 31/3 2014. Diagrammet bygger på data från den EU-rapport som refereras till i punkt 2 ovan. Men i denna rapport kan inte de uppgifter som presenteras i diagrammet utläsas direkt, utan man måste räkna fram dem. För att inte läsaren skall kunna säga ”det där tror jag inte på, det är bara påhitt”, så skall jag detaljerat redovisa hur man kan kontrollera Affes diagram (jag kunde naturligtvis gjort ett eget diagram över t ex invandringen under första kvartalet 2014 – dessa siffror finns ju direkt i diagrammet, men av lathet så använder jag Affes diagram).


Om vi tittar på Sverige så ser vi i bilden ovan siffrorna för kvartal fyra 2013 (Q4 2013) och kvartal ett 2014 (Q1 2014). Näst sista raden gäller Sverige. Siffrorna är redovisade månadsvis, men för Q1 2014 så finns också summan för hela kvartalet angiven (i kolumnen längst till höger). För att få totala antalet under Q4 2013 summeras för de tre månaderna (okt, nov, dec) dvs:
7910+5530+5325=18765
Och så adderar vi till detta antalet asylsökande för Q1 2014, dvs 12 945 och får då:
18765+12945=31710
Antalet invånare i Sverige den 31/12 2013 var enligt Statistiska Centralbyrån (källa 1 ovan) 9 644 864, dvs 9,644864 miljoner (kommat i det sista talet är alltså ett decimalkomma). Eftersom den 31/12 2013 ligger mitt emellan kvartal fyra 2013 och kvartal ett 2014, tar vi denna siffra som representativ för Sveriges folkmängd under den aktuella perioden. Nu skall vi räkna fram antalet asylsökande per miljon invånare i Sverige under perioden 1/10 2013 till 31/3 2014 och får då:
31710/9,644864=3288
Enligt Affes diagram är siffran 3 320. Skillnaden mellan mitt resultat och Affes beror förmodligen på att han använt en annan siffra för Sveriges folkmängd. Kanske har han också avrundat. Men skillnaden är helt betydelselös i sammanhanget.

Jag har inte kollat alla siffrorna i Affes diagram, men jag gjorde ett stickprov på Danmark. Om man räknar enligt ovan utifrån EU-statistiken, så får jag för Danmark 604 asylsökande per miljon invånare under samma period. Affe anger 605, dvs i princip samma som jag kommer fram till. Återigen kan det handla om avrundningar eller bero på var Affe hämtat underlaget för folkmängderna i Europas länder. Den siffra jag använt för Danmark har jag hämtat från svenska Wikipedia (uppslagsord ”Danmark”) som anger 5,6 miljoner 1/7 2014. Detta är av uppenbara skäl antagligen en något för hög siffra. Följande lista, hämtad från EU:s hemsida, visar folkmängderna i Europa 1/7 2103, och där uppges Danmarks folkmängd vara 5,5 miljoner (vilket kanske är en något för låg siffra). Hur som helst så spelar decimaler ingen roll här, eftersom det är så stor skillnad mellan hur många asylsökande som kommer till Sverige jämfört med övriga länder i Europa.

Den intresserade och kanske tvivlande läsaren kan använda ovan nämnda källor för att själv kontrollera Europas övriga länder. Hittar du något fel är jag tacksam om du meddelar mig detta.

De källor jag angett ovan kan knappas anklagas för att vara tvivelaktiga. Det handlar ju om officiella källor.

Låt mig nu presentera slutresultatet – Affes diagram:


Behövs några kommentarer? Observera att siffran för Sverige är 2,6 gånger högre än för tvåan i diagrammet, Schweiz. Vårt land är helt enkelt unikt och extremt när det gäller invandring. Visserligen handlar siffrorna ovan om asylsökande, men observera att alla asylsökande från Syrien (som just nu utgör merparten) automatiskt får PUT (permanent uppehållstillstånd). Man kan också misstänka att det endast är ett fåtal av övriga asylsökande som avvisas. Och många av de som avvisas kommer tillbaka igen, eller stannar kvar som illegala invandrare.

Observera, att om du tittar på tabellen på sidan 4 i EU-dokumentet (källa 2) så ser du att det längst till höger står (på tvären om du redan roterat sidan), ”Sweden by far the country with the highest number of asylum applicants per million inhabitants in Q1 2014, followed by Switzerland and Luxembourg” (Sverige, utan jämförelse det land med det högsta antalet asylsökande per miljon invånare under kvartal ett 2014, följt av Schweiz och Luxemburg). Så även EU erkänner officiellt det anmärkningsvärt höga antalet asylsökande till Sverige. Jag förmodar att våra politiker känner sig goda i proportion till staplarna i diagrammet. Våra nuvarande svenska politiker är med andra ord, i sina egna ögon, absolut godast i hela världen!!! Frågan är om svenska folket kommer att instämma i denna bedömning om 50 år.

I tidningarna har man till och med kunnat läsa om asylsökande som tagit taxi genom hela Europa till Sverige, eftersom de varit fast beslutna att komma hit (de har hört hur väl mottagen man blir här). Självklart är detta extremt ovanligt, men något som är vanligt är att invandrare söker sig till Sverige hellre än till andra EU-länder (vilket avspeglas i siffrorna ovan). Detta beror givetvis på att de vet att det är betydligt lättare att få stanna i Sverige och att man här behandlas bättre och mer generöst än i något annat land (ja till och med i vissa avseenden bättre än Sveriges egna medborgare behandlas). Man kan kasta sitt pass innan man söker asyl utan att det påverkar möjligheten att få stanna här. Samma sak gäller om man avslöjas med att ljuga om sin bakgrund. Man kan begå grova brott, t o m mord, och kan ändå få stanna här (om man t ex riskerar dödsstraff eller tortyr i sitt hemland, om man skickas tillbaka, får man alltid stanna här oavsett vad man gjort). Och dessutom blir man försörjd livet ut om man inte får något arbete eller inte vill arbeta, plus att man får ta hit familj och mor- och farföräldrar etc, etc. Man får gratis sjukvård, gratis tandvård, och får i princip lika mycket pension som många svenskar har (även om man kommer hit som gammal och aldrig bidragit till det svenska samhället med ett enda öre).

Ingen människa som kan tänka självständigt kan tro att detta inte kommer att påverka vårt land. Och med tanke på att merparten som kommer hit är muslimer (det skulle vara intressant att se någon statistik på detta – men sådan statistik är givetvis förbjuden numera), så kommer denna massinvandring att sluta med en stor katastrof för vårt land. Och ett lidande som det grundlurade svenska folket än så länge är lyckligt omedvetet om.

PS. Är det någon som undrar varför jag har planer på att flytta till Portugal? Ja det finns tre faktorer; Två av dem heter fado och klimatet. Den tredje faktorn torde framgå ganska klart av diagrammet ovan. DS.