fredag 14 november 2014

Parallella universum – vetenskap eller ideologi?

Idag tänkte jag tipsa om en ny artikel på hemsidan. Den handlar om s k parallella universum.

De senaste veckorna har det i media förekommit en del artiklar i detta ämne. Teorin om parallella universum innebär helt enkelt teorin att det (eventuellt) existerar fler universum än vårt eget (kanske till och med oändligt många). Ibland används uttrycket multipla universum eller multiversum.

Det största problemet med multiversumteorierna är att det i princip inte finns någon möjlighet att observera de andra universumen (om de nu finns). Därför handlar det mer om spekulativ metafysik än om vetenskap (även om teorierna i och för sig involverar korrekt matematik – men matematiska akrobatkonster, hur imponerande de än må vara, leder inte självklart till giltiga sanningar om verkligheten).

Egentligen finns ingen större anledning för mig att ta upp den här typen av teorier. I varje fall inte ur vetenskapliga aspekter. Men, eftersom multipla universum används för att försöka bortförklara observationer som pekar på att universum är designat, dvs att det bakom universum finns en Intelligens, känns det viktigt att förklara vad det handlar om (det är lätt att bli lurad om man själv inte är fysiker). Därför har jag skrivit denna artikel.

Klicka här för att läsa artikeln!