söndag 24 juli 2011

Det fruktansvärda…

Man står handfallen och mållös inför det fruktansvärda som hänt i Norge. Ofattbart! Djävulskt! Vidrigt! Den nakna ondskan i all sin skändlighet! Man tänker på det lidande som drabbat ungdomarna på Utøya. Både de som dog och de som överlevde. Man tänker på de anhöriga. Man tänker på de som svårt skadade överlevde sprängningen i Oslo och som nu kommer att få leva resten av sina liv svårt invalidiserade; kanske blinda, kanske utan ben. Att en människa kan begå ett sådant illdåd är egentligen ofattbart. Men ondskan är ofattbar.

Vad som drev Breivik är oklart. Han har i media framställts som islamkritisk/islamfientlig och motståndare till mångkultur. Det finns emellertid många som är islamkritiska och inte tror på mångkulturens välsignelse, t ex undertecknad, men som ändå inte har några som helst planer på terrordåd eller våld. Jag misstänker att det måste vara något allvarligt fel i huvudet på Breivik.

Det som hänt har redan skildrats tillräckligt i media. Jag tänker här diskutera, inte terrordådet som sådant, utan hur det kommenterats i media (och då vissa speciella media som Aftonbladet och SVT).

Omedelbart efter att massakrerna i Oslo och på Utøya blivit kände så gissade jag, i likhet med de flesta andra (inklusive bedömare i TV och tidningar), att det rörde sig om ett islamistiskt terrordåd (även om jag tyckte det var märkligt att man valde socialdemokratiska ungdomar som mål). Ett sådant antagande är fullt naturligt och innebär inte nödvändigtvis att man har några förutfattade meningar. Det bygger snarare på erfarenhet och realistisk analys av sannolikheter. Flera hot har den senaste tiden framförts mot Norge från islamistiska terrorgrupper på grund av landets engagemang i Libyen och Afghanistan. När det stod klart att det rörde sig om en ”etnisk norrman” insåg jag direkt hur media skulle handskas med detta. De kristendomshatande medlemmarna av Godhetskören skulle nu vända det hela mot alla som har synpunkter på den muslimska invandringen, för att inte tala om att man nu skulle försöka få kristendomen att framstå som boven i dramat. Ett gyllene tillfälle, med andra ord, som det gällde att inte missa.

Redan från början var media noggranna med att påpeka att gärningsmannen på Utøya var blond och blåögd och såg ut som en etnisk norrman. Detta baserades på vittnesuppgifter från överlevande. Antag nu att gärningsmannen hade sett ut att komma från Yemen eller Afghanistan. Hade media då omedelbart påpekat att han var svarthårig och skäggig och såg ut som en muslimsk terrorist? Förmodligen inte. Detta kan tolkas på flera sätt. En av tolkningarna är att muslimsk terrorism är så vanlig att det inte särskilt behöver påpekas. En annan tolkning är att media har en positiv vinkling när det gäller islam.

Efter att Breivik gripits och identifierats dröjde det inte länge förrän både namn och personuppgifter började läcka ut. I Svenska Dagbladet kunde man läsa ”Anders Behring Breivik är medlem i den norska frimurarorden Johannes-logen St. Olaus T.D Tre Söiler, enligt flera medier”.

Typiskt och förutsägbart påstod man, både på Aftonbladets hemsida och på SVT Text, att Breivik är kristen:
32-åringen är en etnisk norrman och har nära samröre med inrikes högerextremism. Enligt polisen går mannen åt "höger och kristen-fundamentalistisk riktning".
(SVT Text 23/7 2011 kl 14.00)

Medlem i rasistparti
På sin Facebook-sida uppger sig 32-åringen vara politiskt konservativ. De senaste åren har han varit aktiv på islamfientliga nätsidor och han har i olika inlägg sagt att han stödjer nationalismen, och har kritiserat det mångkulturella samhället. Han har även vänt sig mot svenska medier, som han anser inte är tillräckligt kritiska mot islam.
Kristen och singel
Anders Behring Breivik hävdar att han läst religion och finans, är kristen och singel. Dessutom säger han sig gilla jakt, litteratur, klassisk musik, Winston Churchill och dataspelet World of Warcraft. Samt tv-serier som True Blood och Dexter.
(Aftonbladets hemsida 23/7 2011 kl 12.40)

Aftonbladet har således till och med underrubriken ”Kristen och singel” i fetstil för att riktigt poängtera hur han inspirerades till terrordådet genom att vara en lydig lärjunge till Jesus Kristus, som ju sade till sina lärjungar, ”Gå för den skull ut och massakrera hela världen”. Eller vad han nu sade.

Det första som slår mig är att hans gillande av Winston Churchill knappast skulle ha varit ömsesidigt. Tvärtom! Hade Churchill levat idag, hade vi nog fått höra ett mästerligt tal, där han fullständigt hade krossat Breivik och hans gelikar.

Det är typiskt för just Aftonbladet och SVT att de särskilt poängterar att Breivik är kristen (om han nu verkligen är kristen). Den som brukar läsa på min blogg vet ju vad jag tycker om t ex SVT. Public Service – pyttsann! Snarare “vänstervriden ateistservice”.

Det andra som slår mig är vad som skulle hänt om nu Breivik varit muslim eller hindu eller buddhist. Hade SVT och Aftonbladet då särskilt påpekat att han var muslim etc. Knappast. Då hade man i vanlig ordning sagt att hans terrordåd inte hade någonting med islam att göra och att han missuppfattat islam.

Låt oss nu granska påståendet att Breivik är kristen. SVT skriver, ”Enligt polisen går mannen åt ’höger och kristen-fundamentalistisk riktning’”. Vad menar de med det? Vad har höger med kristen att göra? Vad menar man med kristen-fundamentalistisk? Och vad betyder ”går mannen åt…”? Är han inte där än, eller…? Det är ju bara en uppradning av meningslösa och odefinierade begrepp och missuppfattningar, vilka är ägnade att spela på människors känslor och skapa en negativ bild av konservativa och av kristna. Aftonbladet å sin sida kallar i underrubriken Breivik för ”Kristen och singel”, dvs man påstår inte bara att han har sympatier åt det kristna hållet utan att han är kristen. Vad innebär detta? Är han med i någon församling? Räknar han sig som troende kristen? Ber han till Gud och läser Bibeln varje dag? Går han på gudstjänster? Älskar han sin Herre och Frälsare, Jesus Kristus? Eller innebär det bara att han är sympatiskt inställd till kristendomen, eftersom den står i motsatsställning till islam, som han hatar? Eller betyder det bara att han är barndöpt och inte har tagit steget att lämna kyrkan?

Enligt SvD och många, många andra media är Breivik frimurare. Man undrar varför SVT och Aftonbladet utelämnar detta. Det kan finnas två skäl (jag bortser då från journalistisk inkompetens):
1. De menar att det är irrelevant att Breivik är frimurare. Detta kan inte på något sätt ha påverkat Breivik att göra det han gjorde (men i så fall måste de mena att kristendomen påverkat Breivik att göra det han gjorde).

2. De känner till att frimureri och kristen tro är oförenliga, och att det därför är omöjligt att han både kan vara frimurare och kristen. Och eftersom de vill passa på att angripa kristendomen väljer de att utelämna frimureriet för inte folk skall förstå motsägelsen.

Bibeltrogen kristendom (kan det finnas någon annan kristendom?) och frimureri är inte möjliga att förena. Visserligen krävs för att bli antagen som frimurare att man ”har en kristen bekännelse (i varje fall i den svenska Frimurarorden). Men detta är bara ord, som ingenting betyder. Frimurarorden hyser säkert sympatier för den kristna moralen, men detta innebär inte att man är kristen. Kristendomen talar om trohet mot Jesus, medan frimureriet har helt andra preferenser. Därmed inte på något sätt sagt att frimurare har någon dragning mot terrorism. Tvärtom så har frimurarna en omfattande välgörenhetsverksamhet och gör mycket gott (förmodligen mer gott än de flesta ateister). Men man kan inte både vara frimurare och troende kristen. Det är omöjligt! Min far var frimurare av någon av de allra högsta graderna. Som frimurare får man inte avslöja någonting, men under årens lopp, och utifrån enstaka saker som min far sade, kunde jag lägga ihop två och två. När det var dags för min far att få den näst högsta graden (tror jag det var) drog han sig ur. Han var inte personligt kristen (vad jag vet) men han frågade mig ändå om jag trodde att frimureriet var förenligt med kristendomen (han visste att jag var kristen). Han hade tydligen börjat upptäcka att så inte var fallet (detta kanske man inte upptäcker förrän man kommer upp i de högsta graderna och då har man kanske långsamt vant sig att tänka i vissa banor). Det finns mängder av böcker skrivna i ämnet, bl a av avhoppade frimurare, vilka klart visar på oförenligheten med den kristna tron, bl a beroende på att man inom frimureriet sysslar med ockultism och new age. Ockultism är något som är en dödssynd i Bibeln, både i Gamla och Nya Testamentet.

Så om Breivik var frimurare, vilket han förmodligen var, var han definitivt inte troende kristen. Att han sedan kanske var med i Norska Statskyrkan (eller vad det heter) på grund av att han kanske var döpt där som barn, eller att han till och med kände sig attraherad av den kristna trons moral, gör honom inte till kristen. Man är inte kristen för att man gillar kristendomen. Man är inte kristen för att man säger att man är kristen. Man är inte kristen för att man är medlem i en kristen församling. Man är inte ens kristen för att man är ärkebiskop eller påve. Kristen är man, om och endast om, man är en Jesu efterföljare. Dvs en människa som lever ett liv i lydnad inför sin Herre och Frälsare. En sådan människa skulle aldrig ta till våld för att genomdriva sin vilja.

Det Breivik gjort är totalt hundraprocentigt oförenligt med Jesu undervisning. Det finns inte någonting i Nya Testamentet (som definierar den kristna tron) som kan användas för att rättfärdiga onda handlingar. Att mörda i Jesu namn, är att häda Gud och att döma sig själv till helvetet. Jesus själv säger i Matt 7:21:
Inte alla som säger "Herre, herre" till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: "Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort underverk i ditt namn?" Då skall jag säga dem som det är: "Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!"

Ondskans hantlangare finns överallt, både bland muslimer, kristna, vita européer, svarta afrikaner, indianer och på Aftonbladets och SVT:s redaktioner. För att inte tala om bland medlemmarna i Godhetskören. När hela världen följde rättegången i Jerusalem mot Adolf Eichmann (en av Förintelsens arkitekter) myntades begreppet ”den banala ondskan”. Man insåg att de som låg bakom Förintelsen inte i allmänhet var monstruösa psykopater utan helt vanliga människor. I varje människa finns potential till både gott och ont. Det är vi själva som väljer. Det är därför som världen behöver en Frälsare, som räddar oss från vår egen ondska. Och det var därför jag för 33 år sedan böjde knä för Jesus Kristus. Inte för att jag längtade efter att bli en blodig terrorist utan för att jag sökte det goda och det rätta och det sanna och ville skapa en bättre värld med mindre lidande.

Jesus Kristus har således ingen koppling alls med det Breivik gjorde i Oslo och på Utøya. Noll! Nada! Nichts! Hakuna! Oavsett om han skulle vara med i en kristen församling, ja även om han vore ärkebiskop, så har hans illdåd i alla fall ingenting med Jesus Kristus att göra. Sådana handlingar inspireras av Djävulen och ingen annan! Nu har jag svårt att tro att skulle vara aktiv eller ens medlem i någon kristen församling. I så fall hade detta nog varit huvudnyheten i Aftonbladets och SVT:s rapportering. Man kan bara tänka sig Aftonbladets löpsedlar.

Det är också typiskt att man vill koppla fundamentalistisk kristendom till högerspöket. För det första har kristen tro ingen koppling till politisk extremhöger (eller till någon annan politisk riktning). Sann, dvs biblisk kristendom är opolitisk – höjd över politik (vad osann kristendom står för är helt ointressant). Politik handlar om att forma samhällen. Kristendomen handlar om att förvandla hjärtan hos människor. Jesus påpekade gång på gång för sina lärjungar att hans rike inte var av denna Världen. Dvs kristendomen handlar inte om världslig makt utan om att människor får sina hjärtan förvandlade och därmed inspireras till goda och kärleksfulla handlingar.

Och vad menar man med ”kristen-fundamentalistisk”? Den egentliga definitionen av ”kristen fundamentalist” är helt enkelt någon som tror på kristendomens fundament. Och den som tror på och bejakar de kristna fundamenten (Älska din nästa såsom dig själv, Du skall älska dina fiender…) begår definitivt inte terrordåd. Varje år mördas flera hundratusen kristna för sin tro. Mördarna är muslimer eller kommunister (Nordkorea, Kina) och även hinduer. Kristna mördar inte muslimer eller andra. Möjligen dödas en och annan muslim när någon kristen försvarar sig och sin familj. Kristendomen är kärlekens och fridens religion. Till skillnad från islam.

Nu tror jag inte SVT är så intresserade av vad som menas med kristen fundamentalism. Det handlar återigen om att skapa vissa känslor hos tittarna och lyssnarna. Ordet ”fundamentalism” för tankarna till islamister och Röda Brigader och alla andra terrorgrupper. Genom att använda ordet fundamentalist i samband med kristna, hoppas man att tittarna skall koppla samman mord och våld och ondska med kristendomen. Något som knappast länder SVT till heder. Och ännu mindre hedersamt blir det, eftersom SVT har mage att påstå sig vara en publicserviceorganisation.

Apropå den banala ondskan så mår jag nästan illa när jag ser alla medlemmarna i Godhetskören, som nu förfasar sig och riktigt dräglar av självgodhet. En norsk minister sade på TV något om att ”Man tror inte att något sådant här kan hända”. Varför tror han inte det? Känner han inte till Förintelsen? Det var vanliga, triviala människor (kontorister, kycklinguppfödare, lärare, advokater, snickare etc) som med liv och lust deltog i Förintelsen och krossade judiska spädbarn mot stengolvet eller slängde in levande barn i krematorieugnarna eller slängde ned levande barn i massgravarna (där de ibland fortfarande levde efter 12 timmar – ungefär som när sent aborterade foster får ligga och självdö på diskbänken i sköljrummet)!!!!! Det var människor som du och jag! Både du som läser detta och jag (och den norske ministern) hade garanterat kunna begå de mest fruktansvärda handlingar om vi levt i Tyskland under Nazitiden. De tyskar som gjorde motstånd mot nazisternas illdåd var ytterst få. Så inbilla dig inte att du som läser detta hade tillhört de goda. Kanske, kanske, men förmodligen inte. Så medlemmarna i Godhetskören skulle kanske se sig själva i spegeln och meditera lite över sina egna tillkortakommanden.

Jag har i tidigare bloggar varnat för vad som kan komma att hända i Europa om massinvandringen av muslimer fortsätter och om muslimerna tillåts att ta för sig på det sätt som de gör. Breivik var uppenbarligen oerhört frustrerad över utvecklingen i Norge (vilket inte på något sätt ursäktar det han gjorde). Det är han inte ensam om. Det tycks dessutom som att han var mer arg på de som ligger bakom dagens mångkulturpolitik än han var på muslimerna, därför riktades hans terrordåd mot regeringen och det politiska ungdomsförbund som var kopplat till det parti han hatade över allt annat. Nu tycks det som att han agerat helt på egen hand. Det var kanske därför norska säkerhetspolisen missade honom. Men fortsätter islamiseringen av Norge och andra europeiska länder i samma takt som hittills, så kommer vi inte bara att få se fler terrordåd av den här typen. Risken finns att vi till slut får partier som driver liknande linjer och som får reellt inflytande i sina länder. Och då står vi kanske inför en situation som påminner om upptakten till Tredje Riket. Ungern tycks närma sig detta. Det är en oerhört farlig situation, när kultureliten som styr, hamnar på kollisionskurs med stora delar av allmänheten. Då kan plötsligt extrema partier få makten. Och detta kommer definitivt att slå tillbaka mot kultureliten. I Tyskland skickades kultureliten till koncentrationsläger omedelbart efter att Hitler kommit till makten, där de flesta dog. Om jag skulle ge kultureliten och Godhetskören ett litet tips så är det, ”Lyssna på folket! Om inte, kommer ni att ställa till ett oerhört elände både för Sverige och för er själva.”

Frågan är om historien någonsin sett en mer misslyckad terrorist än Breivik. Han motverkade till 100 procent sitt eget syfte. Han kunde inte ha gjort islam och mångkulturen en större tjänst än han nu gjort. Kanske kommer han så småningom att utnämnas till helgon inom islam, eftersom han så effektivt nu lyckats skifta fokus från islamsk terror till kristen högerterror. Hur kan han ha trott att det han gjorde på något sätt skulle tjäna hans mål (om han nu inte i hemlighet är muslim, som ville ge islam en skjuts framåt)? Han kan inte förstå speciellt mycket. Samtidigt måste han ju vara ganska resursfull med tanke på att han t ex startade ett företag som sysslade med växtodling och på så sätt kunde köpa tonvis med konstgödsel (som är en huvudingrediens i hemmagjorda sprängmedel). Att helt ensam genomföra både terrordåden i Oslo och det på Utøya tyder på både organisationsförmåga och stor skicklighet. Och här ser vi i all tydlighet skillnaden mellan intelligens och vishet. Visheten lägger sin intelligens i sanningens och det godas tjänst, medan intelligens utan vishet kan leda till vilka absurditeter som helst.

De vapen han använde var tydligen hans egna (han hade licens på dem – fast jag förstår inte riktigt hur han kunde ha licens på ett automatvapen, vilket tidningarna påstått). Kanske kommer detta att leda till ännu mer inskränkningar när det gäller rätten att inneha skjutvapen. Detta kommer inte att leda till att ”de onda” kommer att ha mindre vapen (det är sällan licensbelagda vapen används för brott – det flödar in smuggelvapen i stora mängder). Däremot kommer det att leda till att allmänheten är helt obeväpnad, medan bovarna fortfarande kommer att vara lika beväpnade. Därmed blir allmänheten utlämnad på nåd och onåd till bovarna. I Israel är det obligatoriskt för soldater på permission att bära sitt vapen och ha ammunition med sig. Överallt ser man soldater med vapen. Jag glömmer aldrig när jag var i Cesarea i norra Israel och tittade på någon sevärdhet. Där kom skolklasser (små barn kanske 8-10 år gamla) och så lärarinnan, som inte bara hade en axelväska utan också en Uzi (den israeliska kulsprutepistolen) över axeln (däremot känner jag inte till att palestinska lärarinnor känner behov av att vara beväpnade – jag överlåter tolkningen av detta till läsaren). Hur som helst, fördelen med det israeliska systemet är att så fort någon terrorist börjar skjuta mot folk på gatan eller vid busshållsplatsen (har hänt oräkneliga gånger), blir han ihjälskjuten efter några sekunder. Han hinner kanske bara döda en eller två innan han stoppas. På Utøya hann Breivik (plus eventuellt någon till) skjuta över 90 människor. Han höll på i över en timmes tid utan att stoppas. Kanske tog ammunitionen slut sedan, vad vet jag. Jag kan riktigt känna den maktlöshet som ungdomarna på Utøya måste ha känt när Breivik bara sköt och sköt och alla var helt utlämnade åt honom. Så som sagt, jag tror inte lösningen är att avväpna norska eller svenska folket. Bovarna kommer att ha lika mycket vapen för det.

Det onda som hänt i Norge bevisar inte på något sätt att islam är en god kraft. Lika lite som att nazismens ondska bevisar att de Röda Khmererna eller Stalin var goda. Det bevisar bara att ondskan är ett mänskligt fenomen som finns överallt, och också hos dig och mig. Omedelbart efter att händelserna i Norge blev kända gick flera islamistiska terrorgrupper ut och tog på sig skulden. Dvs de har definitivt inget emot det som skedde. En intressant sak är att Mohammed Amin Kharriki, ordförande för Sveriges unga muslimer, sade följande i Rapport 19:30 23/7-11, "Ah, hur konstigt det än kan låta så kändes det lite skönt faktiskt… Alltså, det [det] är sorgligt det som hände, men på något sätt så kändes det alltså att… [eh ah] Då kan man väl åtminstone fortsätta jobba emot den här islamofobin, utan att få ännu en belastning som [som] skulle göra det värre." Jag känner inte till att han blivit kritiserad för detta uttalande. Jag har i och för sig full förståelse för hur han känner. Men jag misstänker, att om en kristen varit i en liknande situation och sagt ungefär samma sak, så hade media reagerat mycket, mycket negativt (att på något sätt se något positivt i det som hänt kan ju uppfattas som lite väl pragmatiskt och känslokallt).

När det gäller min kritik av islam och islamismen så finner jag ingen anledning att ändra på någonting med anledning av det som hänt i Norge.

Flera kommentatorer har tagit upp aspekten att islamsk terrorism i Europa är försumbar. De flesta terrordåd begås av baskiska separatister, eller irländska terrorister eller sådana som Breivik. Och visst är det sant, även om vi inte skall glömma bort terrordåden i London och Madrid med sammanlagt flera hundra döda och över 1000 skadade. Här tror jag det beror på hur man räknar. Om man med terrordåd menar antalet sprängda bomber och liknande kanske påståendet stämmer. Men räknar man antalet döda har jag svårt att tro att det kan vara korrekt. I varje fall om vi tittar på de senaste 20 åren. Ofta dör inte någon alls vid baskiska och irländska terrordåd. Eller så handlar det om några få stycken (vilket inte på något sätt ursäktar dessa dåd). Breivik har utan tvekan ändrat lite på dessa siffror.

Det finns en annan viktig aspekt på detta. Muslimerna i Europa ligger lågt. De vet att de bara behöver bida sin tid så kommer Europa att bli muslimskt inom maximalt 100 år. Det kommer att ske demografiskt utan något krig eller liknande, eftersom muslimerna då kommer att vara i majoritet i Europa. Islamistiska terrorgrupper har en fristad i Europa och kan verka tämligen fritt (så länge de inte ställer till något otyg här). Från Europa kan de sedan åka ned till olika jihadstrider i Somalia, Afghanistan etc och sedan komma hem och vila upp. De kan skicka pengar till olika terrorgrupper i Mellanöstern och på annat sätt stödja dem, t ex genom att lobba olika politiker och media. Och hur mycket de än verbalt hotar de olika länderna i Europa (vilket vissa mullor gör i sina predikningar), så är chansen stor att de ändå inte kan utvisas, eftersom de ofta riskerar dödsstraff i sina hemländer. Och allt detta vet muslimerna om. De är experter på att utnyttja våra lagar och vårt välfärdssystem till sin egen fördel.

Större delen av Europa står idag på islams sida, mot Israel. Sverige är ett av de mest israelfientliga länderna i världen. Men Norge är förvånande nog, om möjligt, ännu värre i sin totala oförståelse för Israels situation. Så muslimerna i Europa har all anledning att vara nöjda med situationen. Skulle de ske ett stort antal muslimska terrordåd i Europa finns stor risk att muslimerna snabbt skulle förlora sin favör, vilket skulle vara en katastrof inte minst för Hamas och Hizbollah och palestinierna. Alltså ligger de stora islamska terrorgrupperna lågt här i Europa. De är logiska och beräknande. Terrordådet i julas i Stockholm begicks t ex av en ensam, frustrerad muslim och inte av någon organisation.

Till sist kanske någon nu vill ställa frågan, ”Tar du (Krister Renard) tillbaka all din kritik av islam etc, nu när det visat sig att kristna är minst lika goda kålsupare som muslimerna?” Mitt svar blir att jag inte tar tillbaka någonting. Att det finns onda, etniska norrmän, som eventuellt kallar sig kristna, mildrar inte min kritik av islamismen (eller islam). Det finns onda människor överallt. Jag står för allt det jag skrivit tidigare när det gäller muslimsk invandring till Europa. Och mångkultur. Och jag tar inte tillbaka mitt påstående att många av dagens politiker är landsförrädare. Jag anser att de är det, av skäl som jag nogsamt förklarat i tidigare bloggar. Däremot tar jag totalt avstånd från Breivik och det han gjort. Självklart! Men två plus två är fortfarande 4 även om Breivik anser så. Och muslimsk massinvandring är fortfarande ett stort hot även om Breivik anser så. Och mångkultur leder till ett icke fungerande samhälle, oavsett om Breivik anser så. Hitlers motorvägar blir inte sämre av att det var Hitler som lät bygga dem. Det som är sant är sant, även om det finns idioter och onda människor som påstår samma sak.

Och som sagt, att koppla händelserna i Norge till den kristna tron kan inte bottna i något annat än ren ondska!