tisdag 18 februari 2014

Ständigt denna islam

Många av kritikerna till den mer eller mindre oreglerade invandringen av muslimer till Sverige hävdar att muslimerna, inom en inte alltför avlägsen framtid, kommer att vara i majoritet i vårt land, och för övrigt också i hela Europa. Enligt den politiska korrekthetens företrädare stämmer denna förutsägelse inte alls. Även om muslimska familjer kanske initialt har, eller skaffar, fler barn än en genomsnittlig svensk familj (1,7 barn per etnisk svensk familj tror jag det är), så menar Godhetskören att invandrarna snart anpassar sig till sitt nya land och efter någon generation, när de integrerats, så har skillnaderna i födelsetal försvunnit. Mot detta kan invändas att motståndet mot integrationen ofta är större hos andra och tredje generationens muslimska invandrare än hos första generationen (detta diskuteras här – artikeln är lång så sök på ordet ”Bergsjön” för att komma rätt). Första generationen kanske initialt kände en viss tacksamhet för att de fick stanna i sitt nya land och blev omhändertagna (även om detta omhändertagande kanske hade sina brister), medan andra och tredje generationen har hunnit vänja sig vid den svenska undfallenheten och kravlösheten (maskerad som godhet och tolerans), plus att de blivit väl medvetna om sina rättigheter (som inte tycks vara förenade med några som helst motkrav), och på grund av detta förvandlats till lättkränkta kravmaskiner (först bränner man ner ungdomsgården och sedan klagar man över att man inte har något att göra och därför bränner bilar etc för att hämnas på det svenska samhället).

Man kan käbbla om detta hur mycket man vill. Men man kan också gå till den norska statistikbyråns (SSB) hemsida och läsa på denna länk. Här finns statistik över de vanligaste namnen (bland nyfödda) i Norge 2013, fördelade på olika fylken (en av mina trogna läsare har upplyst mig om att fylke i Norge är ungefär samma sak som län i Sverige). Klicka på ”Menn” på raden ”Oslo”. Du ser då de vanligaste namnen bland de pojkar som föddes i Oslo 2013. Mohammad leder överlägset.

Sedan kan du klicka på den här länken. Där ser du motsvarande siffror för nyfödda i Malmö hämtat från Sydsvenska Dagbladet (bläddra bland bilderna i början av artikeln – det är bild 2). Som framgår så är Mohammed det näst vanligaste namnet bland pojkar (Ali kommer på plats 8).

Man kan som sagt ha många åsikter om detta, men nog säger väl dessa siffror någonting. De utgör i varje fall inte något avgörande bevis mot påståendet att islam långsamt håller på att ta över Europas länder. Snarare visar dessa siffror att islam är i full färd med att etablera sig i Europa och skaffa sig ett allt större inflytande. Nu gäller ovanstående siffror storstäder som Oslo och Malmö och inte hela Norge eller Sverige (tack och lov!). Men det är också till storstadsregioner som muslimerna framför allt söker sig. Och det är så islam tar över land efter land. Man koncentrerar sig till vissa orter eller förstäder, och när man är i majoritet där tar man över. Och så tar man ett steg i taget. Jag påstår inte att detta är en medveten strategi hos den vanlige muslimen, det bara blir så. Man vill ju bo bland de sina (fast när etniska svenskar vill bo bland de sina kallas det rasism). Men hos islams prästerskap finns utan tvekan en medveten strategi när det gäller hur Europa skall erövras. Flera mullor har öppet (men inte inför västerländska journalister utan till sina egna) berättat precis hur det skall gå till och har också gjort vissa tidsuppskattningar. Någon mulla menade att islams flagga kommer att vaja över 10 Downing Street om 50 år. Exempel på detta finns i olika artiklar på min blogg och hemsida.

Erövringen av ett område påskyndas av att de etniska invånarna ganska snart inte längre kan eller vill bo kvar där av uppenbara skäl (när muslimer förtrycker icke-muslimer kallar Godhetskören detta för ”kulturell färgklick” eller ”förståeligt med tanke på hur förtryckta muslimerna är”), och så förklarar de militanta muslimerna området för ”Dar al-Islam” (dvs islamskt territorium – ett område som en gång deklarerats som Dar al-Islam får sedan aldrig överges, det tillhör för all framtid islam – därför har muslimerna fortfarande anspråk på södra Spanien och Portugal och därför kan det aldrig någonsin bli fred mellan Israel och arabsidan). Ondskan tar alltid ett steg i taget.

Det var ju så Hitler började sin karriär. Först återinförde man allmän värnplikt och började rusta upp i strid mot fredsvillkoren efter Första Världskriget. England och Frankrike protesterade men böjde sig. Sedan militariserade man Rhenlandet, som gränsar till Frankrike, och som var en avmilitariserad zon. Återigen protesterade England och Frankrike men accepterade. Nästa steg var att annektera Österrike. Än en gång böjde sig England och Frankrike (under protest). Och så krävde Hitler att få Sudetenland, ett tysktalande området, vilket gränsade till Tyskland men som tillhörde Tjeckoslovakien. England och Frankrike böjde sig, eftersom Hitler, när den brittiske premiärministern Chamberlain besökte honom, lovade att detta var hans sista territoriella anspråk ("Peace in our time", som Chamberlain triumfatoriskt basunerade ut när han kom tillbaka till England, samtidigt som Hitler skrattade åt "den senile gubbstrutten" från England). Hitler nöjde sig dock inte med Sudetenland utan passade på att ta hela Tjeckoslovakien medan han ändå var i farten. När Hitler sedan gick in i Polen, ja då reagerade äntligen England och Frankrike. Då först genomskådade politikerna Hitler (Churchill hade genomskådat Hitler redan från början – men även England hade sin Godhetskör vid den här tiden, vilka öste förakt och hån över Churchill, och kallade honom för nazistofob, dvs ändelsen "-fob" användes inte då på samma sätt som idag, men man använde motsvarande ord; "tyskskräck", "krigshetsare" etc – intet nytt under solen som man brukar säga). Men då var det försent. Hitler hade nu hunnit bygga upp sin armé och sitt flygvapen och sin flotta. Facit blev att 50 miljoner människor dog för att inte tala om alla som blev svårt invalidiserade. Plus allt annat lidande; hemlöshet, föräldralösa barn, svält och umbäranden.

Det är alltid så ondskan i princip opererar. Och det är precis detta som sker just nu i Afrika (t ex Centralafrikanska republiken, dit Sverige nu överväger att skicka trupp – vilket i sin tur ytterligare kommer att öka risken för muslimska terrordåd i vårt land). Och sedan, när islam dominerar eller erövrat området eller landet, heter det, ”detta område har tillhört islam sedan urminnes tider” (since time immemorial). I denna anda hävdar palestinierna att det området som idag kallas Israel tillhört islam ”sedan urminnes tider” och att judarna inte har någon som helst anknytning till området. Det är ett standarduttryck som muslimer använder och en västerländsk journalist skulle aldrig komma på tanken att undersöka om påståendet är sant eller ej. Att kontrollera om det en muslim säger verkligen är sant är enligt Godhetskören rasism av värsta slag.

När jag talar om ondska och att ondskan tar en sak i taget, så innebär inte detta att jag pekar ut muslimer som speciellt onda. Islam använder idag emellertid precis samma taktik som vad nazisterna gjorde för 70 år sedan. Det jag generellt talar om är ondskefulla ideologier (islam är minst lika mycket, om inte mer, ideologi som vad det är religion, med tanke på att islam kräver total politisk makt). Vem som helst som går in under en ond ideologi och låter sig hjärntvättas av denna, blir en ondskans tjänare. Hade Hitler erövrat Sverige, misstänker jag att många svenskar villigt och glatt hade blivit nazismens lojala tjänare. Mod och integritet tycks inte vara framträdande egenskaper hos svenskar i största allmänhet. I så fall hade knappast en förhållandevis liten grupp av s k intellektuella, jag tänker då på det jag brukar kalla Godhetskören, kunnat hålla hela landet i ett mentalt järngrepp med hjälp av den poltiska korrekthetens piska.

Om någon var kritisk mot Hitler och nazisterna, före och under WW2, eller är kritisk mot nazismen idag, så beskylls inte denne för att vara rasist. Är man däremot kritisk och rädd för islam, betraktas man idag, märkligt nog, som rasist och fascist. Att kritisera en ideologi eller religion har emellertid inget med ras eller rasism att göra. Det var inte tyska folket som ras som Churchill avskydde, utan de nazistiska ledarna och själva det nazistiska tankesystemet. Att det sedan fanns tyskar som under kriget begick fruktansvärda illdåd (och även njöt av det) är en annan sak. Sådana människor måste givetvis straffas, och det fruktansvärt hårt. En sådan inställning är ganska allmänt accepterad. Efter kriget så visade de allierade stor mildhet mot det tyska (och japanska) folket (samtidigt som grova krigsförbrytare bestraffades hårt), vilket jag tycker var beundransvärt. Tyskland fick enorma summor pengar från USA genom den s k Marshallhjälpen, vilken hjälpte Tyskland att snabbt komma på fötter igen.

Dvs, det jag försöker säga är att jag inte har något emot muslimer som människor och som individer. Det är islam jag är emot. Systemet islam. Ideologin islam. Starkt emot!!! Jag anser att islam idag hotar Europas frihet i lika hög grad som vad nazisterna hotade Europas frihet på 1930-40-talen. Och jag fruktar att islam kommer att ställa till med ungefär lika mycket elände i Europa som vad Hitler gjorde.

Enligt beräkningar som gjorts av SSB (Norska Statistikbyrån) så kommer Oslo att ha muslimsk majoritet om ca 28 år (läs här!). Bli inte arg på mig nu. Det är inte jag som säger detta. Det är den norska officiella statistikbyrån. Min fråga är – hur skall vi förhålla oss till detta? Eller skall vi inte förhålla oss alls. Detta kommer att få oerhörda konsekvenser för vanliga norrmäns och svenskars liv (allt talar för att liknande siffror också gäller Sverige). Mycket, mycket större konsekvenser än som följer på de flesta stora politiska beslut (ATP, kärnkraft, högertrafik, borttagen arvsskatt etc, etc). Du som läser detta, vill du verkligen att vi skall ha muslimsk majoritet i Sverige (och hela Europa) om kanske 50-90 år? Vill du verkligen det? Vill du verkligen det? Ärligt talat! Vill du verkligen det? Vill du att dina barn skall leva under sharíalagar? Där vid våldtäkt offret ofta åtalas (och eventuellt stenas) medan gärningsmannen går fri (han kunde ju inte stå emot hennes lockande sammetsögon). Alldeles nyligen läste jag om en muslimsk flicka, kommer inte ihåg vilket land det var, som riskerade att slås ihjäl av sin familj, eftersom hon blivit våldtagen. Hennes liv räddades genom att ung man var villig att gifta sig med henne utan att begära brudpenning. Ett djävulskt system! Där homosexuella stenas, där den som lämnar islam halshuggs och där det fria ordet är förkvävt. Är det verkligen vad du ser fram emot? Är det vad du vill lämna efter dig till dina barn och barnbarn? Jag har svårt att tro det.

– Nja säger du kanske, det ser jag förstås inte fram emot. Även om islam är det underbaraste och mest kärleksfulla och mest fredsälskande och mest toleranta som finns, och även om vi fått nästan all vetenskap och allt som är värt någonting från islam, så vill jag inte att sharíalagen skall gälla i Sverige. Men du förstår att de muslimer som vill ha sharíalagar, och som menar att den skall tillämpas, är bara en liten, liten, obetydlig miljarddels promille. Om ens det. De flesta muslimer är precis som du och jag. De vill bara leva ett gott liv i lugn och ro. Så du behöver inte vara orolig.

Jag skulle verkligen önska att du hade rätt. Det skulle falla en sten från mitt bröst om jag blev övertygad om detta. Men innan du slår dig till ro med dina lugnande bortförklaringar (eller skall vi kalla det för vad det är – självhypnos), så kanske du borde titta på den här korta filmsnutten (mindre än 1 minut). Den är hämtad från en artikel i norska nättidningen Dagbladet. Som vi ser så är publikens ansikten pixlade plus att filmen bara ger en kort glimt. På Avpixlats sajt så hittar vi en längre sekvens (knappt 4 minuter) av samma film, där ansiktena dessutom är just avpixlade (tyvärr är talet på engelska, men jag skall försöka ge ett kort sammandrag alldeles strax). Läs gärna också själva artikeln på Avpixlat. Länken går således till Avpixlats hemsida. Jag vet att många starkt ogillar denna sajt, men nu handlar det inte om att ogilla eller gilla, det handlar om vad som är sant (Avpixlat redogör ju bara för vad den norska tidningen Dagbladet skriver, och du kan ju själv se filmen med egna ögon). Filmen är inspelad från en konferens i oktober 2013, anordnad av en muslimsk organisation, Islam Net, vilka själva gjort inspelningen och lagt upp den på Youtube. I filmen visar publiken, genom handuppräckning, var de står när det gäller några av de frågor jag berört ovan. Konferensens namn var, som framgår, ”Skandinaviska fredskonferensen” (det är ju bra att man talar om fred, men det är ännu bättre om man i handling visar att man eftersträvar fred).

I filmen så inleder mannen i talarstolen med att nämna hur varje gång det är en muslimsk konferens så framför media kritik mot inbjudna föreläsares åsikter (homosexuella skall stenas etc) och anklagar dessa föreläsare för att vara fanatiker och extremister. Men, säger talaren, de här föreläsarna är inte alls några fanatiker. De framför bara åsikter som varje troende muslim har (och det är ju precis detta jag gång gång försöker tala om för folk). För att understryka detta frågar talaren publiken först hur många där som är ”vanliga sunnimuslimer” och inte några radikala extremister. Som framgår så räcker nästan hela publiken upp handen. Nästa fråga gäller hur många som anser att män och kvinnor skall sitta åtskilda i moskén (i detta avseende har ju islam och judendomen samma syn). Även här räcker nästan samtliga upp handen. Och så långt finns inte så mycket att säga. Men sedan ställer talaren frågan:
– Hur många av er anser att det straff som Koranen och Sunna föreskriver, vare sig det är döden eller stening för äktenskapsbrott eller vad det nu är, om det är från Allah och hans budbärare (Muhammed), så är detta det absolut bästa möjliga straffet för mänskligheten, och det är vad vi skall tillämpa i världen [Sunna innebär islams tradition såsom den framställs i hadith och sharíalagen]?
Nästan hela publiken räcker upp handen. Sedan vill talaren än en gång veta hur många i publiken som är ”vanliga” muslimer, och de närvarande svarar genom att räcka upp handen. Till slut frågar sig talaren vad politiker och media nu skall säga. ”Att vi alla är extremister? Att vi alla är radikaler som skall kastas ut från det här landet?” Sedan ropar han flera gånger ”Takfir” (tror jag i alla fall – takfir är det uttryck man använder inom islam när man förklarar någon att vara avfällig från islam).

Filmen visar precis på det jag skriver på så många ställen. Islamisterna har inte missförstått islam. De är inte avfälliga muslimer. På konferensen, där filmen spelades in, deltog ca 5 000 personer, vilka kom från olika moskéer i Norge, vilket talar för att publiken var ganska representativ för muslimer i Norge (och förmodligen också i Sverige). Sharíalagen är den korrekta och enda tolkningen av Koranen. Denna lag är bindande för varje rättrogen muslim. De som förordar stening av avfälliga muslimer, homosexuella etc är inte en obetydligt liten udda minoritet. De följer det Allah och Muhammed bestämt. Allt talar för att den absoluta majoriteten har dessa åsikter. Sedan är man givetvis taktisk också. Inom islam är det för övrigt tillåtet att ljuga om detta gagnar islam och obligatoriskt att ljuga om detta är nödvändigt för islam (i mitt lilla islamlexikon kan man läsa mer om detta – gå till ordet ”Taqiyya”). Att t ex, i dagens Sverige, ställa sig upp och säga att man anser att homosexuella skall stenas, skulle allvarligt kunna äventyra islams framtid i vårt land. Alltså döljer man detta så gott det går. Risken att en undersökande journalist skulle avslöja detta är minimal, med tanke på oviljan att på allvar granska religionen islam. Förvisso har det förekommit TV-program där man är kritisk mot islamister och deras agenda. Där kan man tillåta sig att berätta om stening av våldtagna kvinnor och liknande. Men, säger man, detta har absolut inget med islam att göra. Att berätta för svenska folket att samtliga av islams heliga dokument befaller att homosexuella skall stenas och liknande, vore nog en omöjlighet just nu.

Någon kanske invänder att filmen kan vara en förfalskning, gjord för att smutskasta islam. Det verkar inte troligt att man skulle göra sig så mycket besvär genom att hyra en så stor lokal och samla så många människor och få dem att se ut som muslimer. Det är i så fall oerhört skickligt gjort med tanke på hur heterogen publiken är (klädsel, utseende etc) och hur äkta allt känns. Dessutom skulle knappast en så pass stor norsk nättidning som Dagbladet gå på en sådan nit (de har nästan en miljon läsare). Det talaren säger stämmer också helt överens med vad Koranen, hadith och sharíalagen säger. De två förstnämnda dokumenten är absolut bindande för varje troende muslim, eftersom det dessa skrifter säger kommer direkt från Allah och hans apostel. Sharíalagen utgör bara tolkningen av Koranen och hadith. Att förkasta något ur dessa skrifter ställer en person utanför islam och vederbörande betraktas då som en kafir (avfällig). Straffet för detta brott, som kallas kufr, är döden! Hur vet jag det? Jo, jag har ägnat flera år åt att studera dessa skrifter (förvisso inte på heltid, men jag har förmodligen lagt ned flera tusen, timmar på detta projekt).

Läsaren får själv dra sina slutsatser utifrån ovanstående. Nu tänkte jag avsluta med att länka till en artikel i Aftonbladet med rubrik ”Massaker i nigeriansk by – över 100 döda. Den handlar om hur muslimer mördar kristna i stor skala i Nigeria, där norra delen är muslimsk och södra delen kristen, och där muslimerna sakta men säkert (ett steg i taget) utbreder sig söderut genom bl a massakrer på kristna. Aftonbladet skriver:
"Knivskar och slaktade"

De ska först ha samlat in en grupp män och dödat dem.
– De bad männen att samlas på ett ställe, knivskar och slaktade dem, berättar ett ögonvittne som lyckades fly undan attacken för AFP, enligt TT.
Därefter ska de ha gått från dörr till dörr och mördat alla som kom i deras väg.
– Alla döda kroppar ligger fortfarande kvar på gatorna, säger Abubakar Usman, boende i Izghe, till nyhetsbyrån Reuters.
– Vi flydde utan att begrava dem. Vi var rädda för att terroristerna fortfarande skulle gömma sig i buskarna.
Gärningsmännen uppges ha plundrat byn och tänt eld på flera hus.
Man berättar också att muslimska extremister mördat ett femtiotal kristna i en närliggande by. Den islamska terrorgruppen Boko Haram misstänks för dessa dåd. Boko Haram betyder för övrigt ”Västerländsk utbildning är synd” (ordet synd har här en starkare innebörd än motsvarande kristna begrepp, inom islam handlar det om kufr (som nämnts ovan), på vilket bara finns ett enda straff – döden!).

Den här gången anklagade inte Aftonbladet de kristna, vilket är ovanligt. Det politiskt korrekta vid sådana här händelser är annars att man först berättar om hur kristna dödat några muslimer (kanske i självförsvar eller som hämnd för att muslimerna dödat kristna, men detta nämns förstås inte), och sedan berättar man lite urskuldande om hur muslimer också dödat några få kristna. Underförstått är att det var de kristna som startade det hela, och de kristna var värst, och sedan kanske muslimerna av misstag råkade skada några kristna när de försvarade sig. Den här gången var det så många kristna offer och den muslimska aggressionen så uppenbar att Aftonbladet kanske insåg att det skulle kunna slå tillbaka mot dem själva om de försökte få den här händelsen till ett enbart kristet illdåd. Eller också kanske journalisten som skrev det fick ett ryck av rättfärdighet och för en gångs skull lät sanningen skina igenom.

Kristna förföljer inte muslimer. Om kristna dödar muslimer är det i självförsvar eller möjligen som hämnd (det senare är inte förenligt med den kristna tron, men kristna är inte mer än människor). Som kristen har man rätt, enligt vad jag menar i alla fall, att försvara sig och sin familj och överhuvudtaget försvara någon som attackeras. Jag talar då om försvar vid oprovocerade angrepp. Våld är i princip oförenligt med den kristna tron, såsom den formulerades av Jesus Kristus (och någon annan formulering kan omöjligen existera oavsett vad Sveriges ärkebiskop och Aftonbladet påstår). Vad kristen tro är, framgår av Jesu undervisning i Evangelierna (när det gäller att försvara sig så finns det kristna som menar att man inte får försvara sig under några som helst förhållanden, medan andra, i likhet med mig, anser att man har rätt att försvara sig och sina närmaste mot angrepp).

Våld är däremot en viktig del av islam. Muslimer är anbefallda att använda våld för att utbreda islam (om det inte går på annat sätt). I sura 9:29 läser vi:
Strid mot dem som inte tror på Allah och den Sista Dagen och som inte förbjuder det som Allah och hans budbärare har förbjudit, och inte heller erkänner sanningens Religion [lika med islam], även om de är Bokens Folk [dvs judar, kristna och zoroaster] tills de i villig underkastelse betalar Jizya [en straffskatt som dessa grupper måste betala för islams beskydd] och erkänner sig underkuvade.
I Hadith läser vi:
"...jag [dvs Muhammed] har befallts att strida mot människor, tills de erkänner att det inte finns någon annan gud än Allah och att Muhammed är Guds profet, och förrättar bönerna och betalar zakat..." (Hadith enligt Bukhari, Volym 1, Bok 2, Nummer 24)
Kristendomen är fridens och kärlekens religion. Islam är våldets och hatets religion. Kristna förföljs. Muslimer förföljer. Kristna martyrer dör för sin rätt att tro. Muslimska martyrer dör när de spränger sig själva i luften för skrämma andra till underkastelse. Cirka 105 000 kristna mördas varje år för sin tros skull (enligt OSCE – Organization for Security and Cooperation in Europe), vilket är liktydigt med att en kristen dör martyrdöden ungefär var femte minut året runt (siffran är givetvis inte på något sätt exakt – uppskattningar av den här typen är svåra att göra – men under alla förhållanden så rör det sig om skrämmande siffror). Bortsett från länder som Nordkorea och Kina så är förföljelsen huvudsakligen lokaliserad till islamvärlden.

Låt mig avsluta med en karta över tillståndet i världen när det gäller förföljelse av kristna. Kartan nedan (som är hämtad från worldwatchlist.us) talar för sig själv. Klicka på kartan för att förstora! Betrakta och begrunda och var ärlig (jag utgår från att du på ett ungefär vet vilka länder i världen som är muslimska och var dessa länder ligger)! Jag vågar påstå att kartan visar på en stark korrelation mellan islam och förföljelse av kristna. Och en ännu starkare korrelation mellan ondska (se nästa stycke) och förföljelse av kristna.

Notera att det finns ett land i Sydamerika, Colombia, där kristna förföljs (trots att landet i fråga är ett katolskt land). Förklaringen är att kristna grupper där arbetar mot narkotikahandel och prostitution. Många gangsters och drogmissbrukare och prostituerade blir frälsta, vilket förstås inte narkotikakartellerna gillar. Kartellerna mördar därför kristna på löpande band. Samtidigt som dessa kristna grupper räddar mängder av colombianer från drogberoende och ett liv i brottslighet och prostitution. Som sagt; ondskan mördar, kärleken räddar!