torsdag 15 september 2011

kreationism – evolution: 1-0 med mera

1. Enligt Fox News Poll tror 77% av USA:s befolkning på att bön kan hjälpa människor att bli friska efter skador och sjukdomar, medan 20% inte tror det. 3% vet inte. Uppdelat på könen så tror 82% av kvinnorna och 71% av männen på helande genom bön. Det är ju allmänt bekant att kvinnor är mer andliga än män.

45% av de tillfrågade accepterar Bibelns skapelseberättelse som förklaring till livet på jorden medan 21% anser att evolutionsteorin enligt Darwin ger hela förklaringen. 27% menar att båda förklaringarna är sanna.

Själv tror jag att evolutionen, som bevisligen sker, kan förklara delar av det vi ser i naturen (arter kan förändras och utvecklas till nya arter med samma eller lägre komplexitetsgrad). För de stora förändringarna (kräldjur utvecklas till fåglar, synsinnets uppkomst och liknande) anser jag att vi måste söka någon annan förklaring, t ex att en intelligent Designer haft sitt finger med i spelet (att bakterier kan bli immuna mot vissa antibiotika utgör inget bindande bevis för att encelliga organismer kan bli till människor). Jag tror således både på evolutionen och på skapelse.

Ovanstående visar att i USA så tror sammanlagt 72% (45+27=72) att en designer varit inblandad i livets uppkomst och utveckling på jorden, eller ensam är ansvarig för detta, medan 21% menar att evolutionen utgör hela förklaringen. Det är anmärkningsvärt att evolutionisterna inte lyckats bättre, trots att de har full tillgång till nästa alla media, inkluderande alla de större tv-kanalerna (med få undantag) och alla skolans läromedel (detta gäller i USA i lika hög grad som i Sverige) och trots att motsidan (kreationister och intelligentdesign-anhängare) har mycket svårt att göra sin röst hörd i det offentliga rummet. Jag vet att detta diskuterats i vissa vetenskapliga sammanhang och att det evolutionära prästerskapet varje gång blir lika chockade när de konfronteras med sådana här resultat.

Det tycks som att större delen av mänskligheten är alltför förnuftig för att köpa den enkla, sterila, ateistiska bilden av ett universum som uppstår av sig självt ur ingenting och som av en slump råkar få de mycket speciella och oerhört osannolika egenskaper som är nödvändiga för att kolkemi (liv) skall vara möjligt. Enligt ateismen gäller vidare att livet, som är så otroligt komplext att vi inte ens kan syntetisera fram dess enskilda beståndsdelar (t ex RNA och DNA) i våra laboratorier, uppkommit av sig själv genom en slump, i någon vattenpöl eller liknande, plus att man menar att de celler som genererats på detta sätt, genom konkurrens och slumpmässiga genetiska förändringar, har utvecklats till varelser som kan skriva poesi, komponera symfonier och operor, bygga rymdfarkoster och ställa upp teorier för sin egen uppkomst. Och allt detta utan någon styrande intelligens. Människor är tydligen inte hur lättlurade som helst. Det finns med andra ord hopp för mänskligheten.

2. Jag läste i Aftonbladet om de fyra män som gripits i Göteborg för förberedelse till terrorbrott (vilket sedan ändrats till förberedelse till mord). Tre av dem är somalier och en är irakier – detta redovisades faktiskt av Aftonbladet, men de inser väl att när det gäller den här typen av brott så vet alla ändå vad slags personer det handlar om. En av männens mamma intervjuas och man skriver:
Mamman har också förstått att han under senare tid blivit mer religiös än tidigare.
– Jag har hört att han börjat be och ofta läser koranen, och så har han fastat flera gånger.

Observera formuleringen! Sonen har således börjat be och läser ofta Koranen och har fastat flera gånger. Jag känner flera unga män och kvinnor som fått möta Jesus. De har alla börjat be och läser ofta i Bibeln och fastar dessutom ibland. Såvitt jag vet planerar inga av dem några terrordåd. Det de planerar är dels att vinna människor för Gud (inte genom våld och tvång utan genom att berätta de glada nyheterna om Jesus), dels att jobba med barnhem i Afrika och Sydamerika eller att arbeta med alkoholister och uteliggare i vårt eget land. Och liknande saker. Jesus uppmanar oss att älska alla människor och visa detta genom goda gärningar (därför skänkte t ex Norge ensamt mer pengar till tsunamioffren 2004 än hela islamvärlden tillsammans).

När en människa läser Bibeln förvandlas hon till det bättre. Tyvärr tycks inte samma sak gälla när någon läser Koranen. Om man med fundamentalist menar någon som tar sin tro eller ideologi på största allvar, finns en avgrund mellan kristna och muslimska fundamentalister, vilken avspeglar sig i deras handlingar. Jesus säger att på frukten känner man trädet! Läs gärna vad jag skriver här.

Om du som läser detta är muslim (eller medlem i den svenska Godhetskören) kanske du tycker att jag är orättvis mot islam. Jag har inga förutfattade meningar om islam. Det jag skriver bygger på islams frukter som alla tydligt kan se (våld, kvinnoförtryck, hedersmord, terror, hat, oförsonlighet, oförmögenhet att se och erkänna sina egna brister och mycket annat). Efter att ha läst Koranen två gånger och studerat hadíther och sharíalagen finner jag ingenting i dessa texter som ger mig något hopp om att islam skall kunna bli en positiv faktor i världen. Tyvärr! Om islam verkligen vill bli respekterad, måste islam ändra sig. Respekt är inte någonting man kan erövra genom våld och hot. Det är någonting som måste förtjänas! Endast den som är värd att respekteras blir respekterad (i ordets verkliga bemärkelse). Hot och våld kanske kan skrämma människor, men att vara rädd har inget med sann respekt att göra. Tvärtom!