onsdag 12 september 2012

Ateismens kritik av kristendomen – en enda stor missuppfattning

Genom enbart intellektuella argument kan man bli ateist, dvs genom diskussion kan man vinna människor för ateismen.

Man kan inte vinna människor för kristendomen genom diskussion, lika lite som man kan vinna den person man älskar genom satslogik eller intellektuella övningar. Att bli kristen handlar inte om logiska argument, utan om kapitulation inför Guds kärlek. Kristen tro är inte i första hand hjärna utan hjärta (vilket inte utesluter att man som kristen också kan använda sin hjärna — många av mänsklighetens främsta vetenskapsmän har varit kristna, t ex Isaac Newton och Michael Faraday).

Ateisternas oförmåga att fatta detta, beror på att deras mentala "glasögon" filtrerar bort de delar av verkligheten som inte kan förstås med enbart logikens hjälp. Därmed filtrerar de bort allt som är viktigt för människan och som skiljer henne från djuren; sann kärlek, mening, poesi, musik, ja all konst som innebär något mer än att bara fotografiskt avbilda verkligheten.

Samtidigt lever de flesta ateister som om det fanns mening och kärlek och poesi och musik och allt annat som är så viktigt för människan. Ingen människa kan konsekvent leva efter den sterila världsbild som ateismen skapar, och en världsbild som inte går att leva efter ger jag betyget "Icke Godkänd".