tisdag 25 september 2012

Islams oskuld – Filmen

Först lite om den senaste Muhammed-filmen, "The Innocence of Islam" ("Islams oskuld"), vilken hittills orsakat upplopp, mord, demonstrationer etc både i islamvärlden och i andra delar av världen. En 13 minuter lång "trailer" för filmen kan ses här (på nätet finns flera länkar till "hela filmen" men dessa innehåller trailern som upprepas 4 - 5 gånger, så eventuellt finns ingen fullängdsverion – eller så kanske upprepningarna utgör ett nytt konstnärligt grepp, vad vet jag). Youtube har valt att låta trailern ligga kvar trots kritik från muslimer och muslimska organisationer. De känner säkert trycket att stå upp för yttrandefriheten. Tidigare har de flera gånger tagit bort islamkritiskt material efter kritik från muslimer (samtidigt som de vägrat ta bort obduktionsbilder på mordoffer, inklusive barn, hänvisande till tryckfriheten). De kanske till slut förstod att de inte längre skulle framstå som seriösa om de varje gång gav efter när muslimerna försöker inskränka vår yttrandefrihet, samtidigt som de "står upp för yttrandefriheten" när andra grupper och individer kränks.

Filmen får nog klassificeras som en B-film, med B-handling och B-skådespelare. Men oavsett om filmen är välgjord eller om den kritiserar islam eller kommer med påståenden som till och med är falska om islam, så måste den ändå kunna visas. Yttrandefrihet, åsiktsfrihet och tryckfrihet garanterar rätten att yttra, tycka och trycka även felaktiga saker (så länge man inte personligen kränker nu levande, icke-offentliga personer). Det spelar ingen roll vad jag tycker om filmen. Den måste ändå ha rätt att visas. Den är inte på något sätt värre än många filmer och böcker om den kristna tron. Men titta gärna på den för att själv bilda dig en uppfattning.

Filmen är tydligen gjord av kopter som bor i USA. Kopterna är inte så positiva till islam med tanke på hur de behandlats och fortfarande behandlas i Egypten. Risken finns att filmen kommer att leda till svåra förföljelser för den koptiska folkgruppen i Egypten. Så de egyptiska kopterna hukar sig just nu och darrar i väntan på vad som eventuellt skall komma.

Muslimerna och den politiskt korrekta kulturdräggen (idag är jag på stridshumör och då brukar jag använda detta uttryck, som jag f ö tycker är helt adekvat – av en kulturelit kan man nämligen begära att de skall stå upp för sanning, objektivitet och konsekvens och det gör definitivt inte medlemmarna av kulturdräggen) hävdar att det mesta filmen säger om islam och Muhammed är fel. Låt oss därför granska några förment felaktiga påståenden från filmen (för att det inte skall bli för långt tar jag bara upp ett argument per påstående och jag tar bara två påståenden):

1. Muhammed hade mycket blod på sina händer.

Här väljer jag berättelsen om Umm Qirfa som exempel, eftersom just denna händelse visas detaljerat i filmen:

Wikipedia skriver:
(bakgrunden är att en av Muhammeds medhjälpare (Zayd) under ett försök att plundra Wadi al-Qura blivit skadad – när skadan läkt återvänder han för att hämnas).
Efter tillfrisknandet från skadan och efter morgonbönen, fick truppen order att rida mot fienden. Han anföll Wadi al-Qura och tillfogade dem stora förluster. Några dödades och andra tillfångatogs. Allt som allt så dödades 30 ryttare, inkluderande ledaren som var en gammal kvinna vid namn Umm Qirfa [enligt den muslimska traditionen var hon över 100 år – av nästa stycke framgår att hon inte dödades omedelbart].
Han tog med Umm Qirfa, Uyeinas tant, tillbaka till Muhammed. Zayd tog också Umm Qirfas dotter som fånge och gav henne till Muhammed, som gav henne till Meckaborna i utbyte mot muslimska fångar [Muhammed, som vid den här tiden bodde i Medina, låg i krig med Mecka] (enligt Sahih Muslims samling av hadíther).
Enligt den muslimske historikern och teologen al-Tabari (838–923 e Kr) och den orientalistiske forskaren William Muir så knöts ett rep runt vart och ett av Umm Qirfas ben och dessa rep bands sedan till två kameler. Och så drevs kamelerna åt var sitt håll, varvid hon slets i två stycken.

De närmare omständigheterna kring hennes död nämns emellertid inte i någon samling av hadíther, vilket har fått vissa forskare att betvivla äktheten när det gäller detaljerna om hur dog. En annan version av denna historia säger att ledaren för raiden [mot Wadi al-Qura] var Abu Bakr [Muhammeds kanske trognaste vapendragare – det var han som gav bort sin 6-åriga dotter till Muhammed, vilket diskuteras nedan]. Muhammed hade inga invändningar när det gällde hur Umm Qirfa dödades, enligt al-Tabari (läs artikeln på engelska Wikipedia för närmare detaljer och källhänvisningar – sök på uttrycket ”Second Expedition of Wadi al-Qura”).

Även om inte alla forskare är helt överens om alla detaljer, så berättas ovanstående av flera olika arabiska historiker. Ingen tvivlar på att muslimerna överföll Wadi al-Qura i ett försök att plundra detta samhälle och sedan återvände för att hämnas efter att anfallet slagits tillbaka första gången, och att man då tog en gruvlig hämnd med många dödsoffer och att allt detta hade Muhammeds välsignelse. Ja att det var han som hade sänt ut dessa expeditioner.

Att Muhammed hade mycket blod på sina händer torde stå helt klart. En av hans fruar hette Safia (Safiyya). Hon var judinna och blev Muhammeds hustru efter att han låtit mörda hennes judiske man, hennes far och bror plus många andra från den judiska stam, från vilken Safia kom (hela stammen utplånades i princip – alla män och äldre pojkar halshöggs och de flesta kvinnor och barn blev slavar – totalt mördades 600-800 judar vid detta tillfälle). Detta beskrivs också av Wikipedia (läs artikeln under sökuttrycket ”Safiyya bint Huyayy” för källor).

Oavsett ovanstående detaljer så förnekar inte rättrogna muslimer sin Profets blodiga karriär. I varje fall inte internt. Den före detta muslimen Wafa Sultan, som vuxit upp som muslim i Syrien men nu bor i USA, berättar i sin bok A God Who Hates (se litteraturförteckningen på min hemsida) från sin skoltid:
Den som bläddrar igenom den muslimska historien, från det att Muhammed först kungjorde sin nya religion fram till i dag, kommer att se hur blodig den varit. Muslimerna själva har spillt mer av varandras blod än av andras. Som små skolbarn berättade vi om krig och dödande, som vi hade lärt oss från våra historieböcker och islams undervisningsböcker, med samma entusiasm som vi lekte kurragömma. Vi njöt lika mycket av att upprepa frasen, ”sedan drog han sitt svärd och högg av hans huvud” som ett amerikanskt barn njuter av en chokladkaka, men vi upplevde ingen känsla av fruktan när vi gjorde så, inte heller ifrågasatte vi det legitima i allt detta dödande (sid 212).
Vi [muslimerna] har inte förmåga att bygga en rymdfarkost, men jag minns fortfarande hur vi dansade och ropade av glädje när den amerikanska rymdfärjan Challenger exploderade, varvid hela besättningen omkom (sid 231).
Som sagt, en våldsam Profet med ett blodigt förflutet har skapat ett blodtörstigt och orättfärdigt folk. Detta visas inte minst av de våldsamma protester som följt på filmen "Islams oskuld". Till och med i politiskt korrekta gammelmedia (som man ibland säger idag – man tänker då på SVT, SR, Aftonbladet etc) har krönikörer frågat sig varför inte vanliga muslimer tar avstånd från dessa våldsamma demonstrationer, där fullständigt oskyldiga människor skadas och dödas. I Gulfstaterna har man i några tidningar skarpt kritiserat våldet och hatet i samband med demonstrationerna, men såvitt jag vet så har europeiska muslimer inte haft något att säga i sammanhanget. Vilket visar på islams sanna natur.

2. Muhammed gifte sig med Aisha när hon var 6 år och äktenskapet fullbordades när hon fyllt 9.

Detta påstås i den aktuella filmen och är helt korrekt enligt den muslimska historieskrivningen. I Hadith enlig Bukhari (som allmänt anses vara den mest tillförlitliga samlingen av hadíther) Bok 62, Hadith 64 läser vi (det finns f ö flera hadíther i samma samling vilka säger precis samma sak):
Berättade Aisha; att Profeten gifte sig med henne när hon var sex år gammal och sedan fullbordade äktenskapet när hon var nio år gammal. Hisham sade; Jag har fått mig berättat att Aisha stannade hos Profeten i nio år (dvs till hans död).
(För dig som inte tror mig, ladda ner Sahih al-Bukharis samling av hadíther här – översatta till engelska)

Läsaren inser säkert hur uttrycket ”fullbordade äktenskapet” skall tolkas. Att ha samlag med nioåriga flickor betraktas idag som pedofili. Nu menar islams försvarare att man vid den här tiden i arabvärlden såg annorlunda på sex med unga flickor. Såvitt jag kan förstå så stämmer inte detta. Sex med så unga flickor var inte allmänt accepterat i den kultur Muhammed kom från. Utan det var snarare så att Muhammed gjorde detta till prejudikat. Idag är det inte ovanligt i Mellanöstern att rika män från t ex Gulfstaterna köper unga flickor från fattiga hem i Jordanien och Syrien. Sedan när flickorna blir för gamla (dvs blir mogna kvinnor) dumpar männen dem (för att skiljas i den muslimska kulturen räcker det, enligt sharíalagen n3.1 och framåt, att mannen säger till kvinnan att han vill skiljas – något mer behövs inte – det står till och med följande, "...när någon frågar, 'Har du en hustru?' och han svarar 'Nej'" så räknas detta som att han därmed är skild) och sedan återvänder de hem och lever resten av sina liv som utstötta och kan givetvis inte gifta om sig, eftersom de inte är oskulder. En stor mänsklig tragedi! Men Godhetskören betraktar väl detta som en charmerande och uppfriskande kulturskillnad.

Såvitt jag kan se stämmer alla påståenden om islam och Muhammed, som görs i filmen. Allt tyder på att Muhammed var en vanlig människa som fick oerhört mycket makt och sedan missbrukade denna. Han mördade, gjorde plundringståg, hade tillgång till hur många kvinnor han ville. Han hade sex med en nioårig flicka och tog sin adoptivson Zayds hustru (vilket påstods i filmen och vilket också beskrivs i Koranen själv i Sura 33 vers 36-38 (i Zetterstéens översättning – det kan skilja några versnummer mellan olika översättningar). Att en sådan man kommit att inspirera nästan en miljard människor och håller dem i mental och kulturell fångenskap är djupt olyckligt. Både för dem själva och för resten av världen.

Inom islam talas ofta om hur god och ädel Muhammed var. Detta sägs gång på gång. Ingenting tyder dock på att han var speciellt god och ädel. Det mesta tyder på motsatsen, speciellt om man tänker på hur hans anhängare beter sig (våld, hat, hot, förakt för andra, intolerans, otacksamhet, kvinnoförtryck etc, etc). När det gäller den som verkligen är god och ädel behöver man inte hela tiden tjata om hur underbar den personen är. Man är inte god eller ädel för att man själv eller andra säger att man är god och ädel. Man är god och ädel för att man är god och ädel. Och det visar man genom sitt eget liv, inte genom ord! När jag läst om t ex Moder Théresa så har jag aldrig någonsin sett att man skrivit "den goda och ädla Moder Théresa" eller liknande. Hennes handlingar och hennes eget liv säger tillräckligt.

Hur stor är inte skillnaden mellan Guds verklige Profet, Jesus Kristus och islams grundare Muhammed! Jesus inspirerade människor till att göra goda saker och att älska även sina fiender. Han sände inte ut sina trogna för att plundra och mörda och förslava. Han uppmanade inte sina anhängare att tvinga människor att bli Hans lärjungar. Han lärde oss älska, inte hata. Han lärde oss tolerans och inte förtryck. Och han visade genom sitt eget liv att hans lära fungerade.

På min hemsida finns en klargörande jämförelse mellan Jesus och Muhammed. Läs den gärna!