lördag 26 juli 2014

En bättre värld skapas genom mod, rättfärdighet och sanning!

Idag vill jag tipsa om en ny artikel på min hemsida. Den har samma rubrik som denna bloggartikel.

Jag utgår där från slutet av ett tal som Ronald Reagan höll 17 år innan han blev USA:s president (27/10 1964). I slutet av talet tar han upp konfrontationen mellan Västvärlden och Sovjetstaten, dvs det Kalla Kriget.

Reagans tal handlade bl a om hur ett land skall förhålla sig vid en konfrontation med ett annat land, eller i svåra tider överhuvudtaget. Det han säger är mycket viktigt, och det är lika aktuellt idag som det var för 50 år sedan, när talet hölls.

Jag vill varna dig som är intellektuell eller som tillhör Godhetskören i Sverige. Du läser artikeln på egen risk, eftersom Reagan står för allt du avskyr och hatar (mod, trofasthet, tacksamhet, rättfärdighet, sanning etc – dvs allt det som Sveriges intellektuella s k elit hånskrattar åt). Jag friskriver mig från allt ansvar om du får stroke eller hjärtinfarkt under läsandet av min artikel.

Klicka här för att läsa artikeln!

I artikeln länkar jag till en Youtubefilm som visar de fyra sista minuterna av talet (den del som jag diskuterar i artikeln). Du kan också läsa talet som text, på engelska. Och dessutom så har jag gjort en översättning till svenska av talet.

Ha en fin helg!