lördag 5 juli 2014

Kassako – Några kommentarer till min förra blogg:

Det jag skrev i föregående blogg bekräftas på många sätt. Den 2/10 2012 kunde man läsa följande på SVT:s hemsida, "Många i SFI har ingen skolgång från hemlandet". I själva artikeln läser vi bl a:
Allt fler av landets nyanlända invandrare analfabeter och kan varken läsa eller skriva när de kommer till Sverige. Nu vill Sveriges kommuner och landsting, SKL, att regeringen lägger mer resurser på svenskundervisningen för invandrare.
Publicerat tisdag 2 oktober 2012 kl 17:01

– Eleverna har inte ens traditionen att läsa skyltar. Tittar inte på symboler, bildtolkning är jättesvårt, siffror och att lära sig klockan är jättekomplicerat, säger Johanna Karlman, SFI-lärare i Borlänge.

– Vi har en kraftigt växande asylinvandring. Den här gruppen blir allt mer lågutbildad. Det finns ingen politisk beredskap. Jag ser en regering som springer runt och försöker fånga fallande bollar.
Det handlar som sagt om helt andra kulturer som har föga beröringspunkter med den svenska/europeiska kulturen. Detta är ägnat att skapa oerhörda problem för vårt land. Och givetvis också för de som kommer från dessa kulturer.

"Just visiting" är en ganska rolig film, som handlar om en riddare och hans väpnare, vilka genom magi, förflyttas från medeltidens Frankrike till 2000-talets New York. Den ena dråpliga situationen avlöser den andra (i bilden ovan tror de att toastolen är en vattenkälla och låter sig väl smaka av det friska "källvattnet"). Men filmens värld är inte verkligheten. I verkligheten så ger dylika kulturkollisioner också upphov till enorma problem. Om vi dessutom tänker oss att det inte handlade om en riddare och en väpnare utan om miljoner och åter miljoner medeltidsmänniskor (typ 45 procent av New Yorks befolkning) som plötsligt skulle dimpa ner i New York, ja då skulle nog skrattet fastna i vrångstrupen är jag ganska säker på. Det skulle ju leda till totalt kaos. Och det är precis detta som håller på att hända i vårt land, där nästan hundratusen "medeltidsmänniskor" (bortsett från modern teknoligi så lever man i islamvärlden fortfarande på 1100-talet) dimper ned varje år (för närvarande handlar det om ca 80 000 per år, men denna siffra förväntas växa)!
Att invandringen är en kassako för vårt land påstås med jämna mellanrum. Senast i raden var Sandvikens kommun, som i ett anfall av godhetsnoja påstod att de hade tjänat en halv miljard på invandringen. Detta slogs upp stort av politiskt korrekta media (som DN etc). Det påminner mig om något som profeten Jesaja säger. Det handlar om hur folket inte vill höra sanningen från Gud, utan hellre vill bli kliade i sina öron med sina önskedrömmar.
Profetera inte för oss vad sant är; tala till oss sådant som är oss välbehagligt, profetera bedrägliga ting (Jes 30:10).
Tyvärr vill många människor inte höra sanningen, utan vill få sina egna tankar och drömmar bekräftade. Och att höra att invandringen är en kassako är givetvis den ultimata våta drömmen för medlemmarna i Godhetskören. Tänk vilka enorma pensioner vi kommer att få i framtiden, tack vare de somaliska och afghanska etc invandrarna!

Alla låter sig dock inte förföras. Tino Sanandaji, som har kurdisk bakgrund och som är ekonom, har analyserat det Sandvikens kommun påstår om invandringens enorma vinster, och visar på sin blogg att detta inte alls stämmer.

I min förra blogg diskuterade jag problemet med kusinäktenskap, vilket yttrar sig som en dramatisk ökning av genetiska defekter, dvs både fysiska och psykiska handikapp. Eftersom kusinäktenskap är normen i många kulturer som kommer hit (detta gäller framför allt muslimer; turkar, palestinier, afghaner, etc, etc) kommer detta problem att få stora ekonomiska konsekvenser för vårt land. Allt detta försöker media och politiker att tysta ner. Men då och då läcker även oönskad information igenom den politiska korrekthetens filter. Sveriges Radio hade den 11/2 2012 ett inslag med titeln "Vården ignorerar invandrare med funktionshinder". Där läser vi följande:
Med hjälp av pengar av landstinget Sörmland har NHR, Neurologiskt handikappades förbund i Sörmland undersökt hur personer med invandrarbakgrund och funktionsnedsättning upplever sin livssituation.

Enligt undersökningen har var fjärde person av de 52000 Sörmlänningar med utländsk bakgrund någon form av funktionsnedsättning [fetstil tillagt av mig].
"Var fjärde" betyder 25 procent, vilket är en väldigt hög procent, vilken bekräftar det jag säger i min föregående blogg. Självklart kommer detta att kräva oerhört mycket sjukvårdsresurser från samhällets sida. Invändningen att man inte får lägga ekonomiska aspekter på människoliv kan lätt bemötas av det faktum att man redan lägger ekonomiska aspekter på människoliv – svårt sjuka cancerpatienter får t ex inte alltid den optimala vården, eftersom detta skulle bli alltför dyrt. Detta har tagits upp i diverse debattartiklar skrivna av läkare. Och kan man lägga ekonomiska aspekter på etniska svenskar kan man definitivt också göra det på invandrare!

Jag säger inte att vi inte skall hjälpa lidande människor. Självklart skall vi göra det! Jag har själv flera fadderbarn av just detta skäl. Men vi skall inte förstöra vårt eget land! För då kan vi inte hjälpa någon! Och hur vi hjälper och omfattningen av hjälpen, skall vara baserad på sanning. Svenska folket måste få reda på vad invandringen verkligen kostar vårt samhälle. Och då skall siffrorna som redovisas vara korrekta. Ärliga! Sanna! Relevanta! Och inte innebära att man manipulerar människor, vilket fallet är idag. Dessutom måste svenska folket också få reda på vilka konsekvenser massinvandringen av muslimer kommer att få för vårt land; ekonomiskt, kulturellt och säkerhetsmässigt. Är svenska folket verkligen beredda att sänka sin pension till hälften, och acceptera en dramatiskt försämrad sjukvård? Detta blir nämligen fallet om vi tar in miljoner människor i vårt land, vilka inte bidrar/bidragit ekonomiskt till systemet (det kommer att handla om sådana siffror ifall invandringen fortsätter i samma takt som hittills). Är svenskarna beredda att acceptera en sådan framtid, ja varsågod! Då har de ju fattat sitt beslut och får ta konsekvenserna av detta! Men då måste de också veta vilken framtid som väntar dem, så att de kan rösta utifrån denna kunskap. Att välja utifrån kunskap om sanningen, är demokrati. Att välja utifrån att man är bedragen, är manipulation.

Jag misstänker att få svenskar verkligen vill ha en sådan framtid, som jag målar upp, för sig och ännu mindre för sina barn. Och den framtiden kommer vi att få vare sig vi vill eller ej. Och avsett vad kultureliten anser (vars kunskap om islam inte är hämtad från islams heliga skrifter, utan från Aftonbladet och andra politiskt korrekta media). Den svenska kultureliten (kulturdräggen) kan inte bestämma vad som är sant! Sanningen står på egna ben och låter sig inte bestämmas av ideologi! Sanningen om islam hittar vi i islams heliga skrifter (Koranen, hadiths, siras och sharíalagen) och hos islams prästerskap. Sanningen om islam hittar vi också i islams konsekvenser. Jesus säger att "på frukten känner man trädet". Frukten av islam ser vi i islamvärlden! Och i de förorter i London, Paris, Stockholm, Göteborg, Malmö etc, vilka domineras av islam! Och nu är vi på väg att så denna draksådd i vårt eget land!

Jag kan f ö nämna att Australien fått kritik från bl a FN för att de inte tar emot tillräckligt många invandrare (jag talar då om flyktingar). Hittills har de tagit emot 13 750 flyktingar per år. Man har nu beslutat att inte höja denna siffra, trots kritiken. Landets migrationsminister menar att landet bara kan hantera ett visst antal flyktingar per år (självklart gäller detta också Sverige) och Australien fokuserar därför sina resurser på att hjälpa människor i respektive närområden (läs mer om detta här).

USA tar mot ca 70 000 flyktingar per år, men av dessa får bara runt 20 000 stanna i landet. Kanada tar emot ungefär 25 000. Och Sverige då? Ja, man räknar med att 80 000 flyktingar kommer att anlända till vårt land under 2014, varav de allra flesta kommer att få stanna. Man förutspår också att denna trend kommer att fortsätta (på 10 år blir det 800 000 – ja du svenska folk, du vet nog inte vad du drar över dig, om du tar in 800 000 muslimer, förutom de vi redan har plus att muslimerna generellt föder mångdubbelt fler barn än den övriga befolkningen). Detta är fullständigt absurt och kommer, som jag ser det, att skada vårt land oerhört, eftersom merparten av dessa flyktingar är oförmögna att anpassa sig. Detta vet man i Kanada, USA, Australien etc. Japan släpper överhuvudtaget inte in muslimer! Inte en enda! I Ostasien är de livrädda för islam. När jag var i Lissabon i vintras träffade jag en sydkoreansk kvinna på en fadoklubb. Hon började genast utgjuta sig över islam, utan att jag hade sagt något. Hon menade att islam var det största hotet i världen mot mänskligheten och i Sydkorea vill man inte heller släppa in muslimer. Men i Sverige är politikerna så hypnotiserade av godhetsnojan, och så vettskrämda att bli kallade rasister (vilket man blir så fort man säger något som inte Godhetskören gillar) att de hellre förstör sitt eget land än att de verkar för sitt eget folks och lands bästa (vilket är deras uppdrag – de skall vara våra tjänare och inte våra herrar – i det här avseendet uppträder Reinfeldt som en ansvarslös diktator, ja t o m värre än en diktator, eftersom de flesta diktatorer brukar inte sträva efter att förstöra sitt land, då har de ju inget land att härska över).

Att verka för sitt eget folks bästa utesluter inte på något sätt att man har ett stort hjärta och hjälper där det behövs. Genom att hjälpa i närområdet skulle vi kunna hjälpa mångdubbelt fler än vi gör idag. Och detta utan att förstöra vårt eget land. Att släppa in islam, är som att släppa in ondskan själv! Islam kan bara förstöra (titta på hur det ser ut i islamvärlden! – det är ju därför miljontals människor flyr därifrån). Jag menar inte att muslimer är sämre som människor. De har lika stort människovärde som någon annan (självklart), men de är fångna i ett ondskefullt, ideologiskt system, vars mål är att erövra hela världen (med våld om så behövs), och sedan tvinga in alla människor i systemet. Om du är kristen eller jude får du fortsätta att vara detta under förutsättning du böjer dig för islam och lever som dhimmi i ett förtryckande apartheidsystem (där man bl a får betala en straffskatt för att man inte är muslim). För alla andra gäller; bli muslim eller dö! När vi släpper in muslimer i vårt land, släpper vi inte bara in människor som har det svårt, vi släpper också in detta vidriga ideologiska system. Det är det som är problemet. Och det är därför vi skall hjälpa människor i deras närområde. Där har vi ju redan islam. Där kan det knappast bli värre än vad det redan är.

Vi skall inte hjälpa människor för att vi tjänar på det! Så hela kassakoscenariot är irrelevant i sammanhanget. Under alla förhållanden så är massinvandringen av muslimer inte någon kassako utan en katastrof för vårt land. Däremot är dagens massinvandring en kassako för Bert Karlsson och de riskkapitalister som driver asylboenden. Sandvikens kommun tjänar inget, vad de än påstår. Bert Karlsson et al tjänar miljarder! Därför finns starka krafter i vårt land som vill att vi skall ta emot hur många invandrare som helst. Dessa kapitalister driver inte denna linje för att de är goda, utan för att de är giriga! Och det är svenska folket som får betala. Både ekonomiskt och trygghetsmässigt.

Den skånska tätorten Röstånga, tillhörande Svalövs kommun, har idag 800 invånare. Nu väntar man tillökning av 300 asylsökande, som man kan förmoda kommer från Syrien (kommunen fick reda på denna "kulturberikande" tillökning bara en vecka i förväg). Det går ju bara inte att integrera så många, från en så främmande kultur, i ett så litet samhälle!

Enligt siffror från SCB så har, i åldersgruppen 0-44 år, 57,5 procent av invånarna i Malmö minst en utlandsfödd förälder (och då är inte andra och tredje generationens invandrare inräknade)! Svenskarna blir ju snart en förtryckt minoritet i sitt eget land! Och detta har våra politiker medvetet, av fri vilja, genomfört! Dumhet? Ondska? Feghet? Tja, jag har inget svar. Kanske en kombination av alla tre. Ingen skall betvivla att svenska folket, inom en inte alltför avlägsen framtid, kommer att få uppleva en försmak av helvetet, redan här på jorden!!!

Och ingen (eller nästan ingen bryr sig). Allt är väl, säger de. Allt står bra till. De flesta tycker att jag är en idiot som skriver det jag skriver. Må så vara, men jag kan bara skriva det jag tror vara sant. Och jag tycker att jag har lagt ned oerhört mycket arbete på att ta reda på fakta. Har du? Har du läst Koranen, du som uttalar dig så tvärsäkert om islams underbara godhet och kärleksfullhet (detta gäller givetvis inta alla mina läsare utan det gäller den det gäller — du vet ju själv om det gäller just dig)? Har du studerat hadiths, som säger att den som lämnar islam skall stenas, att homosexuella skall stenas, och som berättar att Muhammed gifte sig med en sexårig flicka och sedan fullbordade äktenskapet (vad det innebär kan du säkert räkna ut) när hon var nio? Har du studerat sharíalagen som kallar alla muslimer till jihad, vars mål är att erövra hela världen och tvinga alla människor att böja sig under islams vidriga förtryckarssystem (i andra artiklar, både på min hemsida och min blogg, har jag källangivelser för allt detta)?! Nej det har du inte! Du bara snackar! Du är bara en snackis! Tomma tunnor som skramlar. Om du nu anser att jag har fel i min kritik av islam – upp till bevis! Bevisa utifrån islams heliga skrifter att det jag påstår är osant, så skall jag omedelbart ändra mig! Jag böjer mig för sanningen, men inte för Aftobladet! Eller för Godhetskören.

Bespara mig ditt politiskt korrekta nonsens, där du pådyvlar mig rasism och allt möjligt annat, och sedan kommer med din orddiarré om tolerans, rättvisa och alla andra modeord, som idag i stort sett inte betyder något alls, annat än som markörer för offentligt uppvisande av maximal "godhet" (ungefär som stjärtfjädrarna på en påfågelhanne – "titta på mig jag är vackrast, godast, bäst!"). Jag är inte ett dugg mer rasist än vad du själv är, snarare tvärtom. Och du bara snackar en massa!