tisdag 19 januari 2010

Än en gång en israelisk överreaktion

Israel anklagas ofta för att använda övervåld mot palestinierna. Senast var det under Gazakriget för cirka ett år sedan. Efter att Hamas och andra terrorgrupper avskjutit mer än 10 000 raketer mot israeliska städer, reagerade till slut Israel. Egypten hade varnat palestinierna för att fortsätta skjuta raketer och menade att de fick skylla sig själva om Israel slog tillbaka. Övervåld? Tja… Överreaktion? Tja… Men vad är det då att skjuta 10 000 raketer mot ett annat lands städer? Undervåld? Underreaktion? Och dessutom reaktion på vad? Jo på att Israel har oförskämdheten att existera.

Nu är det kanske dags för media att åter anklaga Israel för att ha överreagerat. Fast inte genom övervåld utan genom överbarmhärtighet. USA har sänt stora resurser till det jordbävningsdrabbade Haiti. Tusentals soldater för att hålla ordning (typiskt är att Venezuelas diktator Chavez har anklagat USA för att försöka ta över Haiti). Sammanlagt har man redan ca 10 000 hjälparbetare (inkluderande soldaterna) på plats. Man har skickat dit ett hangarfartyg med helikoptrar för att kunna transportera skadade, distribuera livsmedel, etc. Man har släppt ned stora kvantiteter mat från flygplan. Etc, etc. Storbritannien har skickat 64 brandmän och 8 frivilliga. Frankrike har sänt trupper för att söka efter överlevande. Många nationer, inklusive Sverige, har skickat både praktisk hjälp och pengar. Svenska folket har hittills gett 50 miljoner kronor till de drabbade och Regeringen har lovat att skänka 180 miljoner ovanpå detta. EU kommer att ge miljardbelopp till återuppbyggnaden. Israel, som har ca 7,5 miljoner invånare, har skickat ett team till Haiti med 220 personer, vilket inkluderar medicinsk personal, och man har redan upprättat ett stort fältsjukhus, som kommer att kunna behandla upp till 5 000 personer per dag. Förenta Nationerna kommer också att sätta upp ett fältsjukhus, men det är ännu inte i drift. Israels armé, är till skillnad från FN, känd för sin effektivitet (läs närmare om Israels hjälpinsats här).

Jag kan också nämna att församlingen Livets Ord i Uppsala har sänt iväg ett läkarteam på ett tiotal personer till Haiti (varav tre läkare och fyra sjuksköterskor). Undrar hur många läkarteam de församlingar som är kritiska till Livets Ord har sänt iväg? Nåja, det var en parentes. Undrar förresten hur många läkarteam Humanisterna i Sverige skickat iväg. Namnet förpliktigar ju. Jag talar alltså om ateisternas organisation i Sverige. De som klagar på kristna, och menar att kristendomen är roten till allt ont här i världen. Det som brukar känneteckna ateistiska organisationer vid sådana här katastrofsituationer, är deras totala frånvaro.

Läste förresten att det sök- och räddningsteam som Myndigheten för Samhällsskydd i Sverige skulle sända iväg till Haiti, och som man i stora ordalag berättat om i media, aldrig kom iväg. Eftersom man inte fick någon förfrågan från EU eller FN, valde man att stanna hemma. Det tycks som att kärleken är en starkare och effektivare drivkraft än byråkratiska principer.

Islamländerna då? Arabstaterna? Hittills ingenting (rätta mig om jag har fel)! I min förra blogg hoppades jag att de muslimska länderna skulle överraska mig den här gången. Dessvärre verkar det inte bli så, vilket jag inte heller förväntade mig. Den allmänt accepterade politiskt korrekta synen är ju att islam är en lika kärleksfull och fredsälskande religion som judendom och kristendom. Verkligheten visar definitivt att så inte är fallet. Pengar saknas inte. Det verkar vara medkänsla och kärlek som saknas.

Kommer svenska media att rapportera om Israels överreaktion i Haiti? Kommer de att berätta om det israeliska fältsjukhuset? Självklart inte! Kommer de att nämna muslimska länders snålhet när det gäller att lindra lidandet i världen (jag talar då inte om fattiga länder som Somalia, utan om länder som Gulfstaterna och Saudiarabien, som är mycket rikare än t ex Sverige)? Ja, den som lever får se.
Tillägg:

En läsare skrev till mig och berättade att TV4 häromkvällen faktiskt rapporterade om det israeliska fältsjukhuset. Utan några negativa kommentarer. Det var ju roligt att höra. Det skulle vara intressant att veta om SVT nämnt något om detta sjukhus. Och ännu roligare vore att läsa om en stor hjälpinsats från muslimska länder. Jag väntar med stor spänning... och föga hopp.
Ett ytterligare tillägg:


Med anledning av det jag skriver ovan om ateistiska organisationer fick jag ett mail med bl a följande text:
Det är oerhört roande att läsa ditt bloginlägg "Än en gång en israelisk överreaktion" där du hävdar att "Det som brukar känneteckna ateistiska organisationer vid sådana här katastrofsituationer, är deras totala frånvaro." Jag kan med glädje upplysa dig om följande:

http://content.usatoday.com/communities/religion/post/2010/01/atheists-haiti-earthquake-doctors-without-borders-red-cross/1

Länken leder till en sida som berättar att Richard Dawkins skänkt 10 000 USD till offren i Haiti. Och det är ju bra. Men jag kan inte se att detta på något sätt påverkar det jag skriver om de ateistiska organisationerna. Dessutom är det intressant att man anser det vara en nyhet, värd en artikel, att en ateist skänker pengar till välgörande ändamål. Att kristna gör det tas som självklart och brukar sällan ge rubriker.

Dawkins inser givetvis att han för att vara trovärdig i sin kritik av den kristna tron, själv måste göra lite goda saker. Huruvida han gör det av kärlek eller av beräkning eller för att han känner att han måste, vet jag inte, och det spelar ju inte så stor roll för de behövande på Haiti. Visst kan enskilda ateister vara givmilda. Jag säger inte att ateister som människor är sämre människor än andra. Det jag säger är att det som driver dem, om de gör goda saker, är inte deras ateism, utan deras medmänsklighet. Torbjörn Tännsjös teser, att vi skall abortera barn som riskerar att födas handikappade, och att det inte skall finnas någon övre tidsgräns för abort, är däremot en direkt och logisk konsekvens av hans ateism. Och om nu Tännsjö skänker pengar till nödlidande, vilket han kanske gör, är detta en konsekvens av hans medmänsklighet, som inte har något med hans ateism att göra. I det kristna perspektivet, som jag omfattar, och därför resonerar utifrån, är ju människan skapad av Gud och har ett samvete som säger vad som är rätt och fel. Detta gäller även ateister. Men inte kännetecknas ateismen, som världsbild, av samma givande som kristendomen. Hur många sjukhus, skolor, hem för gatubarn etc drivs av ateistiska organisationer? Även ateister erkänner ibland det jag säger ovan, vilket framgår av följande artikel på min hemsida: Är verkligen humanisterna humanister?

Att som Dawkins "stöta i basuner" när man ger gåvor är något som Jesus fördömer. Han säger i Matt 6:2-4:
När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall prisa dem. Sannerligen de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Men tänk om ateisterna gör just det, dvs ger i det fördolda. De kanske till och med ger mer än de kristna, fast vi inte vet om det. Visst, teoretiskt är det möjligt. Men, ändå lyser deras organisationer med sin totala frånvaro vid alla katastrofer. Vilket betyder att de i varje fall inte engagerar sig rent praktiskt. Det räcker ju inte med att ge pengar. Någon måste ju också göra det praktiska arbetet. Men kanske ateisterna har uppfunnit en osynlighetsmaskin, så att de inte syns. Kanske är det ateistiska fältsjukhuset på Haiti osynligt, ungefär som klingonernas rymdskepp (i StarTrek). Det vore verkligen bibliskt. Frågan är dock hur troligt det är.