torsdag 28 januari 2010

Feta löner i barmhärtighetens tjänst

Några pikanta detaljer om Röda Korset (i en tidigare blogg nämnde jag helt kort styrelseordförandes stora lön).

På Röda Korsets hemsida kan vi läsa, angående styrelseordförandes lön, ”Den totala ersättningen vid full tid uppgår från och med 2008 års Riksstämma till 822 000 kronor per år eller 68 500 kronor per månad”. Man deklarerar detta öppet, och tycks inte förstå att människor skulle kunna reagera. Observera, till denna summa tillkommer givetvis sociala avgifter och avsättning till tjänstepension (och den sistnämnda är säkert rejält tilltagen). Röda Korsets årliga kostnad, när det gäller styrelseordförande, inkluderande sociala avgifter, blir då ca 1,1 miljoner kronor plus tjänstepensionsavsättningen, som jag givetvis inte kan uttala mig om, men det kan säkert handla om några hundratusen till.

Jag kan nämna att styrelseordförande heter Bengt Westerberg (tidigare folkpartiledare). Förutom ersättningen från Röda Korset har han en årlig pension från Riksdagen på 336 000 kr plus styrelsearvode från Svenska Petroleuminstitutet på 228 000 kr per år, plus ett annat arvode från Lunds Universitet på 210 000 kr per år, plus 90 000 kr per år från Finansinspektionen, plus 48 000 kr per år från Patientförsäkringsföreningen. Sammanlagt håvar således herr Westerberg in en miljon sjuhundratrettiofyra tusen kronor årligen (minst), eller om vi så vill 144 500 kr/månad. Vi ser här f ö hur politiker lever ett liv oändligt avlägset från de villkor som vanliga människor lever under.

Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren har en månadslön på 88 710 kr plus bilförmån (och som sagt, till denna kostnad måste läggas sociala avgifter etc).

Ibland brukar man lite elakt säga att, ”u-hjälp innebär att man tar från de fattiga i de rika länderna och ger till de rika i de fattiga länderna”. Något som tyvärr stämmer alltför ofta, där korrupta tjänstemän och politiker i mottagarländerna stoppar stora delar av u-hjälpen i egen ficka. Men när det gäller Röda Korset kan man uppenbarligen omformulera det hela lite grand, ”u-hjälp innebär att man tar från de fattiga i de rika länderna och ger till de rika i de rika länderna”.

Som komplement till ovanstående fakta om Röda Korset vill jag påminna läsaren om att en f d tjänsteman i organisationen just nu är åtalad för att ha förskingrat mångmiljonbelopp av givarnas pengar. Nu kan ju i och för sig sådant inträffa i alla organisationer, och kan kanske inte läggas Röda Korset till last. I varje fall inte direkt. Men kanske indirekt, genom att de signaler man sänder ut genom de höga chefslönerna, gör att man kanske vid anställningar av högre tjänstemän drar till sig personer med fel motiv. Girighet i stället för idealism!

Jag vill uppmana dig, som har ett hjärta för de fattiga och lidande i världen, att inte ge till organisationer som Röda Korset, där en liten klick skor sig på din goda vilja att hjälpa andra. Du kan ju själv fundera över hur många givare, som kanske vardera ger 200 kr/år, det går åt för att betala ovannämnda herrars löner och sociala avgifter. Om du inte orkar räkna ut det själv kan jag ge dig facit: 14 545 st (då har jag räknat med att Röda Korset avsätter 200 000 kr/år i tjänstepension för Westerberg och Zettergren vardera — jag skulle inte bli förvånad om det var betydligt mer), dvs i stort sett 14 500 givare går åt bara för att betala två personers årslöner i Röda Korset. För mig skulle det kännas meningslöst att ge till en sådan organisation.

Ge inte till den typen av organisationer!!! Kontrollera noga vem du ger till! Personligen ger jag bara till kristna organisationer, eftersom jag vet att de flesta som arbetar där är idealister. Självklart måste den som arbetar heltid med hjälparbete ha en lön. Men, inte en fet direktörslön. Visst kan en duktig organisatör utnyttja gåvorna bättre än någon som bara skapar kaos i den organisation vederbörande leder. Men som sagt, man kan göra ett bra jobb för en anständig lön. När det gäller Westerberg, som tjänar tillräckligt för att leva gott utan sin lön från Röda Korset, kan man tycka att han kunde arbeta gratis åt Röda Korset. För att visa att han verkligen är den idealist han gärna vill framstå som. Då skulle han ju skänka 822 000 kronor per år till de hjälpbehövande. Då vore han värd en guldstjärna i himlen.

Jag brukar rekommendera Hoppets Stjärna, eftersom denna organisation startades i och genom idealism. Givetvis finns många andra bra organisationer också (Erikshjälpen för att nämna en). Just när det gäller Haiti är dock Hoppets Stjärna i en särställning, eftersom de varit verksamma där i 30 år och har ett väl etablerat kontaktnät. Det är därför liten risk att gåvor till Hoppets Stjärna hamnar i fel fickor.