onsdag 23 juni 2010

Bara Israel slutar blockera Gaza och låter palestinierna få sin stat är alla problem ur världen.

Heter det. Den palestinska sidan strävar efter fred, och om bara de aggressiva, maktgalna, förtryckande israelerna kunde sansa sig och sträcka ut en hand, så skulle vi omedelbart få fred. Och det låter ju bra. Problemet är att detta inte är sant.

Jag har ju ibland skrivit om MEMRI (Middle East Media Research Institute). Denna organisation har ett 50-tal personer som bevakar arabiska och andra (t ex iranska) aktuella media i islamvärlden. Även arabiskspråkiga tidningar i västvärlden bevakas. De läser varje dag de mest inflytelserika tidningarna i Egypten, Syrien etc och tittar på aktuella program i olika TV-kanaler (man bevakar över 100 TV-kanaler som sänder på arabiska och farsi). Man lyssnar också på predikningar i de viktigaste moskéerna. Aktuella artiklar, program etc översätts sedan till engelska för att vi i Väst skall kunna ta del av den debatt och propaganda som förekommer i den muslimska världen (även om man kan arabiska har man inte tid eller resurser att övervaka alla islamska media).

Självklart har MEMRI kritiserats från olika håll. En sak är säker, de översättningar som MEMRI gör är korrekta. Till och med The Guardian, en mycket inflytelserik brittisk tidning, som läses av många intellektuella, och som är synnerligen israelfientlig, erkänner att MEMRI:s översättningar är korrekta. Däremot menar man att urvalet av vilka artiklar och program som översätts kan kritiseras. Självklart så översätter inte MEMRI annonser för begagnade kameler och liknande, utan man väljer sådana artiklar som klart belyser muslimvärldens inställning till Väst i allmänhet och Israel i synnerhet. Eftersom det inte finns några muslimska länder med stark demokrati, är alla tidningar mer eller mindre statskontrollerade. Alla artiklar som publiceras är godkända av statsmakten. Så om nu MEMRI hittar en artikel i t e x en egyptisk tidning, där judar kallas apor och grisar, så säger detta faktiskt något. Ordvalet etc är godkänt av den egyptiska regeringen. Jag kan för övrigt nämna att vissa egyptiska tidningar, tidigare lämnade ett vitt utrymma i tidningen, där en censurerad artikel egentligen skulle tryckts. Detta i protest och för att visa läsarna på den censur som förekommer. Jag vet inte om man fortfarande gör så.

Följande är en intervju med den palestinsk-libanesiske journalisten och ledaren för Free Palestine Movement, Yasser Qashlaq. Den sändes i Al-Manar TV den 18/6 2010. Yasser Qashlaq är en av initiativtagarna till Freedom Flotilla (Frihetsflotta) 2, som nu planeras, och som man hoppas skall innefatta 50 fartyg (TV-intervjun kan ses på MEMRI:s hemsida.


Låt mig ge några exempel på vad Qashlaq säger:
När det kriminella gänget av israeliska pirater uppbringar ett fartyg, blir jag mer optimistisk att den dagen kommer när dessa fartyg kommer att föra dräggen av europeiska sopor [dvs judarna] tillbaka till deras egna länder.

Låt Gilad Shalit [den israeliske soldat som hållits fången av Hamas i mer än ett och ett halvt år] återvända till Paris. Låt dessa mördare [judarna] återvända till Polen. När de väl är tillbaka där, kommer vi att jaga dem ända till världens ända och ställa dem till svars för deras massakrer, från Deir Yassin till denna dag.

Deir Yassin, som gång på gång nämns av araber, syftar på en massaker som begicks av israeliska paramilitära förband 1948 i en by med detta namn. Deir Yassin ligger nära Jerusalem och under kriget, där israelerna var mycket hårt trängda och slogs för sina liv, blev de beskjutna i ryggen från denna by, varför man beslöt sig för att intaga byn. Man tyckte kanske att det räckte med att bli beskjuten från ett håll. 107 palestinier dog under striderna. Även kvinnor och barn ingick i denna siffra. Huruvida kvinnor och barn avsiktligt mördades är inte på något sätt bevisat. En del menar att kvinnor och barn dog när israeliska soldater slängde in handgranater i husen (detta görs normalt av alla världens militära förband vid ”strid i stad”, som det kallas), och att felet ligger hos de arabiska männen, som drog in sina familjer i striderna genom att beskjuta israelerna från sina hus (detta tycks vara normalt för den arabiska sidan – alla andra folk försöker skydda sina familjer från krig, araberna använder sina fruar och barn som sköldar, inte speciellt sympatiskt skulle jag vilja säga). Att inte skjuta tillbaka var knappast något alternativ för israelerna.

Israelerna beklagade att kvinnor och barn dog, och aktionen fördömdes av Haganah (Israels reguljära armé), av Ben-Gurion (Israels dåvarande premiärminister), och av alla ledande rabbiner (har du hört någon mullah någon gång fördöma muslimska terrordåd – tvärtom de inspirerar till terrordåd i stället). Man sände också ett brev till kung Abdullah av Jordanien, där man bad om ursäkt (denne mördades senare på grund av att han villa ha fred med Israel). De paramilitära israeliska förband som var involverade i massakern avväpnades och upplöstes. Till saken hör att araberna, innan Israel blev självstandigt, hade utfört oräkneliga massakrer på judiska kibbutzer. Vid dessa massakrer mördades även kvinnor och barn skoninglöst. Och här talar vi inte om kibbutzer som besköt araberna (annat än om de angreps). Och där bad man minsann inte om ursäkt. Ofta lemlästade man kropparna på det mest fruktansvärda sätt. Så självklart fanns en vrede hos judarna mot araberna (1948 kallades judarna palestinier och de araber som bodde där kallades araber – det palestinska folket är ett senare påfund). Men att avsiktligt döda kvinnor och barn ligger inte för den judiska religionen. Däremot tycks muslimerna inte ha några som helst skrupler i detta avseende.

Så om nu Qashlaq anser att judarna skall ställas inför rätta för Deir Yassin, så faller det i så fall tillbaka i ännu högre grad på den arabiska sidan. I så fall finns det mängder av araber att också ställa inför rätta.

Men låt oss fortsätta med intervjun:
Qashlaq: Jag skulle vilja säga något till det israeliska folket.

Intervjuaren: Till bosättarna?

Qashlaq: Ja, till det där gänget av brottsliga mördare. Gå ombord på fartygen vi sänder till er och återvänd till era länder. Bli inte missledda av arabiska ledare i det moderata lägret. Ni kommer aldrig att få fred med oss. Våra barn kommer att återvända [till Palestina]. Det finns ingen anledning till samexistens. Även om några av våra ledare eller regimer ingår fred med er – kommer vi aldrig att göra detta. Bli inte missledda av dessa regimer. Återvänd till era länder!

Som sagt, finns det något att tillägga? Är kanske Qashlaq en extrem, förvirrad palestinier. Han är välklädd, verbal och har ett till synes normalt uppträdande. Allting talar för att han är synnerligen representativ för den palestinska sidan. En eventuell fred med en palestinsk stat, sida vid sida med Israel, tycks mänskligt sett ligga långt fram i tiden. Om det någonsin är möjligt.

I det bibliska perspektivet finns inget sådant hopp alls. Bibeln säger att hela världen kommer att dra upp emot Israel för att förgöra landet. När vi ser det hat som omedelbart utlöstes då Israel bordade Gazakonvojen, förstår vi att judehatet ligger latent hela tiden (för mig är det uppenbart att det inte handlar om avståndstagande från Israel utan att det handlar om den urgamla, vidriga, stinkande antisemitismen – fast man givetvis inte vågar uttrycka detta i klartext). Qashlaq föreslår att judarna skall återvända till Europa. Gäller det de judar som bott i området ända sedan Jesu tid? Gäller det de judar som flyttade in under 1800-talet och som odlat upp landet? De flesta palestiniers rötter i området går inte längre tillbaka i tiden än judarnas. Skall judarna flytta tillbaka till Europa, så föreslår jag att palestinierna flyttar tillbaka till Syrien, Egypten, Libanon och de andra områden de kommer från (och som de illegalt invandrade från under 1800-talet och 1900-talets första hälft). Det är sant att Israel är en ung stat, i år fyller landet 62 år. Men detta gör inte Israel till en illegitim statsbildning. Låt oss jämföra med några grannländer; Libanon är 67 år, det moderna Syrien och det moderna Jordanien är båda 64 år och Kuwait är bara 39 år. Om Israel är en illegitim statsbildning är i så fall alla grannländerna också det. Det finns inget folk på jorden som har större rätt till landet Israel än det judiska folket!

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu höll i juni 2001, på Hotel Sheraton i Jerusalem, ett föredrag om Israels historia. Han sade då bl a:
När vi kom hit började vi bygga bondgårdar, jordbrukscenter, sjukhus, fabriker, samhällen och städer. När vi började bygga upp landet kom mängder av araber från Syrien, Irak och Egypten. Under perioden mellan första världskriget och andra världskriget femdubblades den arabiska befolkningen. Detta är något som palestinierna gör allt för att dölja genom effektiva propagandakampanjer.

Vi gav landet liv, de flesta av araberna kom in sedan. De säger nu att de var ursprungliga ägarna av landet. De försöker skapa en falsk sanning. Men sanningen är att det historiskt sett är vårt land. Vi välkomnar dem och försöker inte tränga undan dem. Men de har ingen rätt att tränga undan oss.