torsdag 3 juni 2010

Senaste nytt från Grönköping

Tony Blairs svägerska, Lauren Booth, sade nyligen att situationen i Gaza är som ett koncentrationsläger och att ”den humanitära krisen där är av samma skala som i Darfur”.

Nedan ser vi en AFP-bild av Booth i en speceriaffär i Gaza några dagar innan hon fällde kommentaren om Gaza som ett koncentrationsläger.

Välfyllda hyllor i "koncentrationslägret" Gaza

Undrar om hyllorna var lika välfyllda i butikerna i Auschwitz? När det gäller konflikten i Darfur, mellan svarta muslimer och arabiska muslimer, så har någonstans mellan 300 000 och två miljoner människor (ingen vet) dött. I Gaza (och Västbanken) har fler palestinier dött genom att de mördats av Hamas och andra terrorgrupper än vad som dött vid konfrontationer med Israel. I Gaza växer befolkningen snabbare än i Israel, vilket motbevisar påståendet att Israel bedriver folkmord på palestinier.

Låt mig visa ytterligare ett foto med Lauren Booth.

Det gäller att ha rätt kompisar

Bilden ovan visar henne tillsammans med Hamas ledare, Ismail Haniyeh, som förärar henne ett speciellt palestinskt diplomatpass, vilket måste betyda att han betraktar henne som en värdig representant för Hamas. Vem som helst får nog inte ett sådant pass.

Man kan ju fundera över om Mrs eller Miss Booth bara är en nyttig idiot eller om hon är fullt medveten om vad Hamas står för. Det verkar närmast otroligt att hon inte skulle veta att Hamas fred med Israel innebär att Israel utplånas.

Ovanstående är hämtat från en Internetsajt som heter Mideast Dispatch Archive. Där finns många intressanta och belysande artiklar.

Nu på morgonen har man i P1 kunnat höra intervjuer med bl a Matthias Gardell, nyss hemkommen från sin sjöresa till Gaza. Han och hans fru var de enda svenskar som befann sig ombord på det turkiska fartyg, där dödsskjutningarna ägde rum. Gardell gav några intressanta detaljer, som möjligen kan vara sanna. Först försökte de israeliska soldaterna ta sig ombord från båtar. Även attackdykare försökte klättra över relingen. Dessa hindrades genom att man bl a spolade bort dem med brandslangar, dvs så långt var det hela kanske fredligt. Brandslangar är ok. Då övergick israelerna till att fira ned soldater från helikoptrar. Gardell hävdar att dödskjutningarna var rena avrättningar, där israelerna använde lasersikten och sköt aktivisterna ”mellan ögonen”. Och visst är det möjligt att israelerna använda lasersikten. Det är till och med troligt, annars vore de inkompetenta. Alternativet hade varit att skjuta vilt omkring sig med automatvapen. Då hade mångdubbelt fler dött. Nu slog man ut de farligaste angriparna, som mest hotade de egna soldaternas liv. Det är exakt så man gör i strid. Att med full kraft slå folk i huvudet med järnrör, vilket visas på filmsekvenser, innebär att man har för avsikt att döda. Alltså handlade det om en krigssituation. Och alltså hade israelerna rätt att skjuta skarpt!

Gardell fick i P1 frågan om de filmsekvenser som visar hur ”freds”aktivisterna går lös på israeliska soldater med järnrör. Reportern menade att detta inte direkt tydde på att aktivisterna var så värst fredliga av sig. Gardells svar blev ungefär, ”Ja men man måste ju ha rätt att försvara sig när man blir angripen”. Och bevisar därmed var han står. Det var alltså ingen fredsmanifestation. Den här typen av fredsaktivism går ungefär ut på, ”Acceptera min version av fred, eller dö!” Och för många av de s k fredsaktivisterna innebär freden i Mellanöstern Israels utplånande som nation (se t ex min föregående blogg). Dvs om Israel vägrar acceptera en fredprocess som innebär sitt eget utplånande, så kommer landet att utplånas. Vilket av dessa alternativ kan Israel tänkas välja, månne?

Svenska Dagbladet hade en intressant artikel på sin hemsida den 2/6 (eventuellt fanns den också i papperstidningen. Rubriken var ”Israel kan hävda krigstillstånd”. Artikeln författad av professor emeritus i folkrätt, Göran Lysén, utgjorde polemik mot en tidigare artikel av en professor emeritus i internationell juridik, Ove Bring. Den senare menade att Israels bordning av fartygen på internationellt vatten var olaglig. Enligt Lysén så stämmer inte detta. Han skriver:
Föreligger krigstillstånd, vilket det mesta överväldigande talar för med betraktande av att sådant tillstånd råder med Israels grannar utom Egypten och Jordanien och den övriga kontexten (som Bring helt bortser ifrån), har alltså Israel rätt att intervenera på internationellt vatten.
Även om man accepterade Brings lätt förvirrade resonemang, så kan det ändå finnas laglig möjlighet för Israel att ingripa. Från den karta som visats i pressen, så verkar det som om Israel ingrep utanför sitt territorialhav men i den tillhörande, så kallade tilläggszonen, för att genomdriva sina tull- och migrationsbestämmelser (maximalt 36 sjömil från landets baslinje). Det är detta som ett antal svenskar och andra tycks ha råkat ut för. Huruvida detta ingripande genomfördes på ett korrekt rättsligt sätt eller inte återstår att se.
Hur alla fakta verkligen ser ut framgår inte av medierapporteringen, som mest intresserar sig för politiken. Det finns ett gammalt uttryck om att när kanonerna talar, så tystnar rätten (åtminstone temporärt), men här passar det nog med bättre med att säga att när politikerna hojtar som bäst, så har dessa tappat både rätten och förståndet.
GÖRAN LYSÉN
professor emeritus i folkrätt
Juridicum, Uppsala

(artikeln i sin helhet kan läsas här)

Den feeding frenzy som just nu pågår mot Israel är ganska intressant att observera. Även Bildt och Reinfeldt ylar med vargarna. Att turkflirtaren Bildt gör det förvånar mig inte det minsta. Han har sedan lång tid tillbaka visat sin fientlighet mot den judiska staten (ett av hans främsta mål tycks vara att få med Turkiet i EU). Däremot förvånar det mig att Reinfeldt inte uttrycker sig mer nyanserat (om nu inte media förvanskat hans uttalanden, vilket inte helt kan uteslutas). Som jag ser det är Reinfeldt en duktig husmor, dvs är bra på att förvalta Sverige. Någon statsman av dignitet är han definitivt inte. Därtill krävs något mer än bara politisk korrekthet. Kanske borde Anders Borg vara statsminister och Reinfeldt finansminister. Då skulle kanske Sveriges utrikespolitik vara mer trovärdig. Men antagligen skulle ekonomin då bli lidande.

Ja ja, Israel kommer med all säkerhet att rida ut den här stormen också. Men det bådar inte gott för planeten jordens framtid, när man ser hur lite analytiskt tänkande och fakta betyder när det gäller politik. Fred på Jorden måste bygga på Sanning och inte på politisk korrekthet eller ideologisk alternativt religiös fanatism.

För övrigt, även om nu israelerna vore så onda som Mankell, Gardell etc, tycks anse, är de i alla fall inte korkade. Det har ingen anklagat dem för. Dvs, även om det kliade i avtryckarfingrarna under bordningen, skulle soldaterna i alla fall aldrig öppna eld utan mycket starkt tvingande skäl (dvs för att rädda sina liv). De vet nämligen vilken propagandaförlust det skulle bli.