tisdag 18 oktober 2011

Rasismens hysteria

Just nu går en serie program på Viasat History med titeln ”Rasismens Historia”. Jag klipper ur programtablån:
Viasat History 10/10 2011 03:00
Rasismens historia
Brittisk dokumentärserie från 2007. Avsnittet undersöker de rådande attityderna mot mänskliga skillnader hos några av upplysningstidens mest framstående filosofer och historiker. Det utvärderar Gamla testamentets inflytande på idéerna om ”ras” i Europa [fetstil tillagt av Krister]och fortsätter med att spåra rasismens utveckling som en reaktion på slavhandeln. Samt händelsen som skulle komma att forma åsikterna om ras i många århundraden framöver: erövringen av Amerika. Programmet visar hur slaveriet och etablerandet av Europas första kolonier i Amerika ledde till en avhumanisering och exploatering av afrikaner, och hur det närapå utrotade indianerna. Del 1 av 3. Producerat år 2007. [6518774]

För några år sedan hade SVT/SR en liknande serie (med samma titel) och med samma agenda. Denna programserie kommenterar jag ingående i min artikel "Public Service med förhinder – ett konkret exempel".

Även den här gången finner vi samma gamla budskap från den politiska korrekthetens tankesmedja: All ondska på jorden står vita européer för. Alla andra folk är goda och överlägsna oss när det gäller i stort sett allting. Kristendomen ligger bakom allt ont på jorden och islam är den underbaraste och mest kärleksfulla och fredsälskande av alla religioner på vår planet. Vi har allt att tacka islam för, som uppfann matematiken, vetenskapen, musiken etc. Och det vi inte har islam att tacka för, det har vi fått från kineser och afrikaner etc, etc. Själva har vi inte gjort någonting. Och Västvärldens välstånd beror enbart på att vi utnyttjat slavar och plundrat andra länder på råvaror.

I programbeskrivningen diskuterar man ”Gamla Testamentets (GT) inflytande på idéerna om ’ras’”, dvs man antyder att rasismen kommer från Bibeln (eller i varje fall har stöd i Bibeln). Som om inte japanerna och kineserna och araberna har haft precis samma tänkande. Det finns ingenting i GT som kan användas för att rättfärdiga rasism eller slaveri. Visst kan man ta isolerade meningar och lyfta dem ur sitt sammanhang för att berättiga i stort sett vad som helst, men det säger ingenting. Så kan man göra med vilken text som helst.

För att ta ett exempel på den typen av felaktiga bibeltolkningar kan vi ta Markus 10:9, där Jesus säger, “Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja”. Denna bibelvers har lite skämtsamt tillämpats i kärnkraftsdebatten. Gud har sammanfogat uranatomerna och i en reaktor klyver (åtskiljer) man dessa atomer till mindre atomer. Alltså säger Bibeln att kärnkraft är fel.

En sådan tolkning är endast möjlig om man inte läser versen i sitt sammanhang. Jesus citerar här vad den judiska lagen (som ges i GT), säger om äktenskapet. Gud accepterar inte skilsmässa, eftersom äktenskapet är ett heligt förbund som inte kan brytas. Av sammanhanget framgår att det är den enda möjliga tolkningen.

Läser vi Gamla Testamentet i sin helhet är det omöjligt att motivera vare sig slaveri eller rasism utifrån dess texter. Psaltaren 119:160 säger att ”Summan av ditt ord är sanning…” För att förstå vad bibeltexten försöker säga oss måste vi således ta hänsyn till helheten. Isolerade verser ger oss bara förkrympta parodier på Bibelns budskap (vilket för övrigt gäller de flesta böcker, värda namnet).

I programmet om rasism i SVT menade man till och med att Bibeln explicit sade att de svarta skulle vara de andras slavar. Detta bygger på en fullständigt absurd bibeltolkning av några verser i GT, vilket jag diskuterar närmare i den ovan nämnda artikeln om SVT-serien.

Påståendet att Bibeln skulle ligga bakom all rasism och allt slaveri ligger helt i linje med vad som är politiskt korrekt just nu. Och det som är politiskt korrekt är sant oberoende av fakta och logik. Därför kan man komma med påståenden som saknar verklighetsanknytning. När det gäller vetenskaplig standard och kompetens verkar det illa ställt på våra historiska och antropologiska etc institutioner. Politisk korrekthet tycks ha ersatt vetenskaplig granskning och logiska slutsatser utifrån fakta.

Jag ursäktar inte på något sätt slaveriet i Nordamerika eller hur indianerna behandlades där, men en historieskrivning värd namnet sätter in allt i ett sammanhang. Enligt Wikipedia transporterades 9-12 miljoner svarta slavar över Atlanten. Av dessa hamnade 665 000 i USA. 3 miljoner hamnade i Brasilien, en stor del kom till Västindien. Varför nämner man i stort sett bara slavarna i USA?

Arabiska slavhandlare


Enligt Wikipedia så transporterades 12-18 miljoner (enligt vissa uppgifter 25 miljoner) svarta slavar till arabiska länder av arabiska slavhandlare. Varför nämner man inte det?

Dessutom hade de svarta själva slavar. Och det var svarta slavhandlare som transporterade de svarta slavarna till kusten och sedan sålde dem till vita slavhandlare. Varför nämner man inte det? Även de svarta har således en hel del att be om ursäkt för!

Överallt i USA, Västindien, Brasilien etc ser man människor med afrikanskt ursprung. I länder som Haiti dominerar de totalt. Jag har varit i många arabländer och kan inte minnas att jag sett några människor med afrikanskt utseende. Enligt avdelningen The World Factbook på CIA:s hemsida ser demografin ut på följande sätt i några arabländer:

Algeriet: 99% arab-berber mindre än 1% européer
Egypten: 99,6% egyptier, 0,4 procent andra
Irak: 75-80% araber, 15-20% kurder, 5% turkmener, assyrier och andra
Jordanien: 98% araber, 1% tjerkesser (ett kaukasiskt folk), 1% armenier
Marocko: 99,1% arab-berber, 0,7% andra, 0,2% judar
Oman: araber, baluchi, sydasiater (indier, pakistanier, srilankeser, bangladeshier), afrikaner
Saudiarabien: 90% araber, 10% afroasiater
Tunisien: 98% araber, 1% européer, 1% judar och andra
Yemen: huvudsakligen araber men också afroaraber, sydasiater och européer

I USA finns enligt CIA 12,85% afrikaner. I Brasilien 38,5% mulatter och 6,2% afrikaner. På Haiti 95% afrikaner, 5% mulatter och vita och på Jamaica 91,2% afrikaner plus 6,2% blandras (vad de nu menar med det).

På den amerikanska kontinenten finns således en ganska stor andel svarta och mulatter i de områden där merparten av de svarta slavarna hamnade. I länder som Argentina och Bolivia finns av naturliga skäl ganska få personer med afrikanskt ursprung.

Tittar vi på de arabiska länderna ser vi att de flesta av dessa länder har påfallande få svarta afrikaner (många av slavarna kom till Nordafrika och det är därför speciellt anmärkningsvärt att det i dessa länder – Marocko, Algeriet, Tunisien och Egypten – i stort sett inte finns några svarta alls idag). Detta trots att arabvärlden således tog emot betydligt fler svarta slavar än vad USA etc gjorde (när det gäller länder som Yemen framgår att vi inte har några säkra uppgifter). Var finns avkomlingarna till de svarta afrikaner som kom som slavar till arabländerna? Jag håller just nu på och läser boken Le Génocide voilé (Det beslöjade folkmordet) av den fransk-senegalesiske antropologen Tidiane N’Diaye. Det var många, många år sedan jag läste en bok på franska så det går inte så fort. Titeln på boken avslöjar N’Diayes tes. Det har begåtts ett ”folkmord” på svarta afrikaner i de arabiska länderna. Jag har inte läst så mycket i boken att jag har den fulla bilden, men författaren tycks mena att en faktor till att vi idag ser väldigt få svarta afrikaner i de arabiska länderna är att merparten av de manliga svarta slavarna kastrerades. (läs gärna vad Wikipedia skriver om den arabiska slavhandeln).

Jag planerar att återkomma med en längre artikel i ämnet när jag läst klart N’Diayes bok.

Slaveri och rasism är inte något som speciellt kännetecknar den kristna världen eller vita européer (så sent som 1950 var 20% av befolkningen i Saudiarabien slavar, vilket talar sitt tydliga språk). Jag skall inte gå in på detta här utan hänvisar läsaren till min artikel om SVT:s serie om rasismen (länk ovan).

Samtidigt som svenska folket hjärntvättas till att skämmas för allt ont deras förfäder gjort, får vi också veta att vi inte bara är onda utan dessutom odugliga och korkade. På kanal 10 (inte den kristna kanalen utan den andra som delvis sänder sport) kan man läsa följande i programtablån:
18/10 2011
08:10 (09:15)

När morerna styrde i Europa
Brittisk dokumentär från 2005. Brittiska historikern Bettany Hughes undersöker och firar det muslimska imperiets inflytande på europeisk historia, kultur och identitet. Programmet, som filmats i Spanien och Marocko, visar hur Öst och Väst möttes i Spanien för över 700 år sedan. Hughes återupptäcker bortglömda historier från en period som präglades av anmärkningsvärd tolerans, då kristna och muslimer levde sida vid sida. Del 1 av 2. Producerat år 2005.

Här ”firas” således det muslimska imperiets inflytande på vår historia etc. Minsann! Vad hade vi varit om inte islam funnits? Vi hade antagligen fortfarande gått omkring i djurhudar. Fast här hamnar vänstern i ett dilemma, eftersom de samtidigt menar att historien grydde först när arbetarrörelsen uppstod, dvs långt efter att islam kom. Det är inte lätt att vara politiskt korrekt.

Den anmärkningsvärda tolerans som nämns är nog mer ett fantasifoster i programmakarnas hjärnor än det har någon grund i verkligheten. Men återigen, jag har redan skrivit om detta i min artikel med titeln ”Till försvar för Västvärlden och dess västvärden”, så jag ber att få hänvisa läsaren dit (om du inte redan läst den).

Mänsklighetens problem är inte de vita européernas ondska. Mänsklighetens problem är att alla människor (inkluderande svarta afrikaner, araber, indier, kineser etc) har en mörk sida, som alltför lätt kan ta sig fruktansvärda uttryck. Och som under historiens gång också gjort detta – alltför ofta.