tisdag 11 oktober 2011

Visste du....

...att ca 950 miljoner barn aborterades mellan 1922 och 2010 (i hela världen)?

... att var femte minut så dödas en kristen för sin tro någonstans i världen (http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/var-femte-minut-dodas-en-kristen-for-sin-tro_6541085.svd)?

När det gäller kristna martyrer så sker dessa mord i framför allt muslimska och kommunistiska länder. Kanske inte så konstigt att islamister och kommunister går hand i hand under demonstrationer mot Israel, den västerländska kulturen etc. Ondskans brödraskap! The Dark Force.