fredag 28 oktober 2011

Islam backar inte

Apropå Gilad Shalits frigivning för några dagar sedan så finns en intervju med Ahlam Tamimi (hon är omnämnd i min tidigare blogg om Shalits frigivning), som var en av de palestinska terrorister som utväxlades mot Shalit. Hon var medhjälpare i ett terrordåd mot en pizzeria i Israel. I programmet får hon frågan ”Om du kunde gå bakåt i tiden, skulle du utföra en så storskalig attack igen?” Svaret blir:
Naturligtvis. Jag ångrar inte det som hände. Absolut inte. Detta är den utstakade vägen. Jag hängav mig åt Jihad för Allahs skull och Allah gav mig framgång. Vet du hur många offer det var [i attacken 2001 mot Sbarro pizzeria, som hon syftar på, dödades 15 personer, varav sju var barn, och ca 130 skadades – många av de överlevande är idag gravt invalidiserade]? Detta var möjligt tack vare Allah. Vill du att jag skall ta avstånd från det jag gjorde? Det kommer inte på fråga. Jag skulle göra samma sak igen idag och på samma sätt.

(intervjuen kan ses här)

Alltför många palestinier (speciellt bland ledarskapet och prästerna) har exakt samma åsikter som Tamimi. Någon utsikt till verklig fred mellan judar och palestinier finns inte just nu. Det kommer att ta många, många generationer innan en sådan fred möjligen kan bli en realitet.

Observera vad Tamimi säger, ”Det [hennes terrordåd] var möjligt tack vare Allah”. Vad var möjligt? Jo att mörda och lemlästa ca 150 personer, varav många barn. Vem möjliggjorde således detta, enligt henne? Jo Allah! Här finns två möjligheter:
1. Det Tamimi säger om Allah är sant. Slutsatsen blir då att Allah är den personifierade ondskan.

2. Det Tamimi säger om Allah är inte sant, dvs hon ljuger om Allah, eftersom hon tilldelar Allah onda egenskaper som denne inte har. I så fall hädar hon, och kommer enligt sin egen tro att få tillbringa evigheten i helvetet.

Att mörda och skada människor i Allahs namn förekommer över hela jorden. Och då talar jag inte om människor som använder en religion för sina egna syften. Jag talar om människor som tror på sin religions heliga dokument och som läser innantill i dessa och sedan går ut och gör det som står i dessa dokument (läs t ex det jag skriver om islam på min hemsida). De som mördar i Allahs och Muhammeds namn är inte avfälliga muslimer utan de mest hängivna av alla muslimer, som bara gör det de upplever sig som befallda att göra, både av islams prästerskap (med få undantag) och islams heliga skrifter. I sharíalagen o9.0 läser vi:

Skriftens bas för jihad [islams krigståg mot de otrogna], som ligger till grund för de lärdes konsensus, är sådana koranverser som:

(1) Strid är bestämt för dig (Sura 2:216)
(2) Döda dem [dvs de otrogna] varhelst du finner dem (Sura 4:89)
(3) Slåss mot avgudadyrkarna till det yttersta (Sura 9:36)

och sådana hadiths av Bukhari och Muslim som berättar att Profeten (må Allah välsigna honom och ge honom frid) sade:

"...jag [dvs Muhammed] har befallts att strida mot människor, tills de erkänner att det inte finns någon annan gud än Allah och att Muhammed är Guds profet, och förrättar bönerna och betalar zakat..."

Kan det sägas tydligare?

Att mörda i Jesu namn förutsätter att man bortser från allt vad Jesus säger! Endast den som i princip är lika lite kristen som en ateist skulle kunna göra något sådant (t ex Breivik).

Här ser vi den avgrund som skiljer islam från den kristna tron.

Medan jag ändå diskuterar islam, låt mig ge mina läsare ett videoklipp från Fox News (som tyvärr är på engelska – jag hade själv svårigheter att se klippet i Firefox 3, det tycks som att man måste ha en senare version, i Google Chrome gick det dock bra). Det handlar om att muslimska studenter klagat på ett katolskt universitet i USA. De menar att det inte finns några acceptabla lokaler där de kan förrätta sina dagliga böner, vilket ”i stället tvingar dem att hitta för tillfället tomma klassrum där de ofta är omgivna av katolska symboler som inte är förenliga med deras religion”. Man märker hur upprörd programledaren är när han påpekar att det handlar om ett privat, katolskt universitet. Hur skulle det kunna vara fel att ha katolska symboler på ett katolskt universitet? Hans budskap till muslimerna är att ingenting tvingar dem att läsa vid just detta universitet. Kan de inte acceptera katolska symboler, välj ett annat universitet! Tyvärr kör man över den stackars muslimen som är en av de tre som samtalar i programmet, vilket är lite synd. Men det beror antagligen på att de två andra är så upprörda över muslimernas fräckhet. För det är ju faktiskt vad det handlar om.

Tänk om en västerlänning skulle komma till Saudiarabien och klaga på alla muslimska symboler som finns i en moské! Godhetskörens medlemmar skulle gå i taket. ”Bristande respekt för andra kulturer och religioner!”, skulle de skrika. Men när muslimer kommer med motsvarande krav i våra länder, då nickar Godhetskören och ler och talar om minoriteters rättigheter. Då är det ingen bristande respekt. Och Godhetskörens medlemmar känner sig godare än någonsin (om nu detta är möjligt). Långsamt och konsekvent flyttar muslimer i Västvärlden fram sina positioner, utnyttjande den frihet som Västvärlden garanterar (för att på sikt kunna nedmontera denna frihet och införa sharíalagen). De backar aldrig utan breder långsamt ut sig och det är vi västerlänningar som hela tiden får backa. Man undrar hur länge detta skall få fortgå innan vanliga människor börjar reagera? Men det är klart en döende kultur som vår är ju döende just för att den är döende. Och det är ju det muslimerna känner av, annars skulle de inte våga ta för sig som de gör. Ungefär som att värstingarna i en klass känner av vibrationerna från en svag lärare, och inser att de kan ta över klassrummet. En stark lärare (jag talar inte om fysisk styrka) gör att värstingarna överhuvudtaget inte kommer på tanken att ta över. De vet att det inte är någon idé att ens försöka.